Ajax-loader

Veress László könyvei a rukkolán


Veress László - Dunka Béla - Fejezetek ​a magyar állattenyésztés történetéből
Őseink ​keletről sajátos félnomád pásztorkodási kultúrát hoztak magukkal, amit több mint ezer évig kisebb-nagyobb módosításoktól eltekintve meg is őriztek, sőt tovább is fejlesztettek. Az ország a 16. századig, a török hódoltságig, az európai gazdasági és kulturális fejlődéshez igazodott... Tizenkét évszázad múltán... a szilaj pásztorkodás a 20. század közepéig egyre szűkebb területre zsugorodva ugyan, de tovább élt... Írásunkban emléket kívántunk állítani a hajdani rideg pásztorkodásnak, az évszázadok alatt felhalmozódott tapasztalatoknak. Az anyag öszszeállításában példaként szolgáltak Herman Ottó, Győrffy István, Szalay László, Ecsedi István és Balogh István munkái.

Kollekciók