Ajax-loader

Gáspár László könyvei a rukkolán


Gáspár László - A ​szubjektumok termelése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár László - Mátrixaritmetikai ​gyakorlatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár László - A ​szentlőrinci iskolakísérlet I.
A ​szentlőrinci iskolakísérletről a legtöbb pedagógus és pedagógusjelölt hallott, olvasott már, ám viszonylag kevesen tudják pontosan, hogy milyen törekvések, elméleti megfontolások váltak valóra ebben a Pécs környéki községben. Könyvünkben a téma legilletkéesebb szakembere, a nagyszabású iskolakísérlet megalapozója és szervezője, Gáspár László foglalja össze a komplex kísérlet alapvető elvi, elméleti kérdéseit. Ilyen a komplex tantárgyak ügye, a tananyagtervezés sajátos módja, a termelőmunka és a közösségi gazdálkodás pedagógiai szerepe, a közösségfejlesztés megvalósítása, az iskolavezetés sajátos feladatköre. A neves szerző, aki több mint egy évtizedig állt a kísérleti iskola élén, őszintén és tárgyilagosan számot ad a gyakorlatban fölmerülő problémákról is. Gáspár László új könyve túl is mutat egyetlen kísérlet ügyes-bajos dolgain, általános érvényű következtetéseket von le a kísérlet elemzése kapcsán.

Gáspár László - Temesi József - Matematikai ​programozási gyakorlatok
A ​feladatgyűjteménnyel nemcsak a numerikus készségek fejlesztését szeretnénk elérni, hanem a modellalkotás, a valós gyakorlati feladatok matematikai megfogalmazása terén is igyekszünk az ez iránt érdeklődőknek gyakorlási lehetőséget biztosítani. Könyvünket főleg az egyetemek és főiskolák matematikai programozást tanuló hallgatóinak szántuk. Eredményesen forgathatják azonban mindazok akik a gazdasági élet problémáinak elemezésével, megoldásával foglalkoznak.

Gáspár László - Kelemen Elemér - Neveléstörténet ​problématörténeti alapon
Az ​iskolahálózat horizontális és vertikális kiépülése - A pedagógusszakma kialakulása és differenciálódása - A három modern iskolaforma elkülönülése -A magyarországi tanügyigazgatás történeti áttekintése - Állam, egyház, iskola a magyar nevelés történetében - A magyarországi pedagógusképzés története

Kósa Tibor - Gáspár László - Aikido
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár László - Innovációs ​folyamatok menedzselése az iskolában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár László - Általános ​innovációelmélet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gáspár László - Dixi, ​az osztály kutyája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók