Ajax-loader

Martonné Tamás Márta könyvei a rukkolán


Martonné Tamás Márta - Sallay Hedvig - Perge Judit - Pályaválasztás ​és szelekció / A szociometriai módszer alkalmazása alsó- és középfokú oktatási intézményekben
Pályaválasztás ​és szelekció Az iskolapszichológus munkaköri feladatai közé tartozik a tehetséggondozás a pedagógusokkal való együttműködésben. A pályaválasztási orientáció felmérése, és közreműködés a pályaválasztási tanácsadásban. Hazánkban is kialakult a pályaválasztási tanácsadás pszichológiai szemléletmódja. Eredménye „az egységes és logikus pályaválasztási tényezőrendszer, melynek központi rendező elve az adott pályák és a pályaválasztó egyén egybevetésénél és értékelésénél a konkrét munkatevékenységből, az adott társadalmi környezetből és a személyiségből mint szervezett és dinamikus egységből való kiindulás” (Rókusfalvy). A továbbiakban azokat a teszteket ismertetem, melyek a pályaválasztási szaktanácsadásban általánosan elfogadottak, s melyeket az osztályok vizsgálata során felhasználtam. A szociometriai módszer… Az iskolapszichológus és a pedagógusok számára alapvető feladat az iskolai osztályok megismerése, az osztályokban kialakult társas mező és viszonyok feltérképezése – hiszen számos esetben ezáltal nyerhetünk támpontokat konfliktusok megoldásához, pedagógiai helyzetteremtésekhez és egyéb problémás esetek tisztázásához. A módszer népszerűsége talán azzal magyarázható, hogy rendkívül szemléletes formában vetíti elénk egy-egy közösség belső, informális struktúráját, a tagok között kialakult szimpátia-antipátia viszonyokat. Ezek a vonzalmi szálak a közösség életében meghatározó, néha pedig döntő szerepet játszanak, befolyásolva mind a közösség tagjainak iskolai teljesítményét, előmenetelét, mind pedig értékrendjét, vagy akár osztálytermi közérzetét. Nem csupán a beavatkozásnál jelenthetik az első lépést, hanem a pedagógusi közösségformáló munka sikerességének is mutatójaként szerepelnek, mivel a szociometria időszakonkénti fölvétele tájékoztat az informális kapcsolatok változásáról.

Fürcht László - Hegyiné F. Gabriella - Martonné Tamás Márta - Szitó Imre - Tanulási ​készség tréning serdülők számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Martonné Tamás Márta - N. Kollár Katalin - A ​tanulók életmódjának kérdőíves vizsgálata / Tanulási szokások és módszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók