Ajax-loader

Gerőcs László könyvei a rukkolán


Gerőcs László - Matematika ​- 30 feladatsor matematikából felvételizőknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerőcs László - Érettségi-felvételi ​matematikapéldák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szerényi Gábor - Csuka József - Prosinger Lívia - Gerőcs László - Honyek Gyula - ÉQ
Az ​ÉQ, érettségi hányados éppúgy mérhető minden embernél, mint az IQ. Annak a tudásanyagnak a meglétét mutatja, mely az érettségin számonkérhető - érettségi előtt és után (akár több tíz évvel utána is) megmérhető, összehasonlítható. Készen állsz, hogy megtudd, mennyi az ÉQ-d? A kiadvány magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából és biológiából tartalmaz tantárgyanként 13+1 tesztet, s mindegyik teszt 13+1 kérdést. A 13+1 "feladatsor" tematikus rendszerezéssel taglalja az érettségi alapvető - de nem minden részletre kiterjedő - ismeretanyagát. Összesen tehát tantárgyanként közel 200 kérdésen keresztül tudja az érettségiző játékosan, csak mégis hasznosan lemérni, hogy milyen területeken van még szükség tudásának mélyítésére. Ajánljuk a könyvet azoknak is, akik már érettségiztek, de a kíváncsiság furdalja az oldalukat, hogy miként is sikerülne a vizsga az új, kétszintű érettségi rendszerében.

Gerőcs László - Feladatmegoldó ​tréning matematikából nem csak felvételizőknek
Öt ​éven keresztül láthattuk a Magyar Televízióban a Repeta-Matek című műsort. A tévéműsor megszűnte után a Magyar Hírlap vállalta fel, hogy folytatja a Repeta-hagyományokat. Ennek a legutóbbi évnek a Magyar Hírlapban megjelent feladatsorait és azok megoldásait találja az olvasó e kötetben. A feladatok változatosságával igyekeztünk jól lefedni a felvételi törzsanyag teljes skáláját. A feladatok nehézségi foka - úgy gondoljuk - jól megfelel a felvételi vizsga általában megszokott nehézségi fokának. A feladatsorok öt-öt feladatot tartalmaznak. Ezek nehézségi szintje a felvételi sorok 4-8. feladatainak nehézségi szintjét igyekszik követni.

Gerőcs László - A ​kétszintű szóbeli matematika érettségi kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerőcs László - A ​Fibonacci-sorozat általánosítása
Több ​mint hét évszázada, hogy Leonardo Pisano – ismert nevén Fibonacci – Liber Abaci c. munkájában egy olyan problémát vetett fel, amely az f1=f2=1 kezdőelemekkel és fn=fn-1+fn-2 (n>2) képlettel definiált számsorozathoz vezetett. E sorozatot azóta is Fibonacci-sorozatnak, elemeit pedig Fibonacci-számoknak nevezzük. Többen rámutattak, hogy a Fibonacci-számok igen gyakran előfordulnak a természetben, kapcsolatuk van egyes áramkörök ellenállásával, sőt összefüggésben állnak bizonyos zenei és képzőművészeti kompozíciókkal is. Ismert a Fibonacci-sorozat elemeinek, sőt az általános másodrendű lineáris rekurzív sorozatok elemeinek explicit alakja, a sorozat elemeinek alsó és felső becslése, a Pell-egyenlettel, sőt a Fermat-sejtéssel való kapcsolata is. ám számos probléma megoldása ismeretlen még a Fibonacci-sorozat esetében is.

Gerőcs László - Repeta ​- Matek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerőcs László - Repeta ​- Matek 4
Újabb ​nagyszerű segítség a matematika felvételire! Az 1997/98-as tanévben a Magyar Televízióban sugárzott nagy sikerű matematika érettségi felvételi előkészítő műsorsorozat teljes anyagát tartalmazza könyvünk harmadik kötete, melyet ajánlunk az érettségire, felvételire, matematikaversenyre készülő diákoknak és felkészítő tanáraiknak, valamint az adáshoz kapcsolódó pontversenyben részt vevő nézőknek és tanulócsoportoknak egyaránt. •18 vadonatúj feladatsor •A feladatok részletes kidolgozása, sok hasznos gyakorlati tanáccsal, példamegoldási trükkel és a középiskolában ritka, de a jó felkészüléshez elengedhetetlen tétellel kibővítve •A legjobb feladatmegoldók által írt REPETA-MATEK döntő feladatsora és megoldása •Az 1998. évi közös írásbeli érettségi felvételi feladatok és megoldásaik Kiadványunkkal a matematikával foglalkozók valódi „repetát" kapnak felkészülésükhöz. Céljaik eléréséhez sok sikert kívánunk!

Gerőcs László - Matematika ​érettségi 3
A ​kétszintű érettségi bevezetése nemcsak a továbbtanulást, az egyetemre, főiskolára való bejutás módját változtatta meg, hanem lényegesen módosította a követelményrendszert is. Új - korábban nem tanult - témakörök kerültek súlyponti szerepbe, míg néhány korábbi kikerült a törzsanyagból. Mindez természetesen úgy közép, mint emelt szinten megváltoztatta a tananyag tartalmi szerkezetét. Feladatgyűjteményünkben olyan próbaérettségi-feladatsorok találhatók, amelyekkel modellezhető az igazi középszintű érettségi írásbeli vizsga. A példatár 15 feladatsorból áll. Az összeállításkor a szerző maximálisan figyelembe vette a középszintű érettségi követelményrendszerét, igyekezett az egyes feladatsorokat úgy összeállítani, hogy az azokban levő példák lefedjék a középszintű tananyag valamennyi területét. Az egyes feladatok nehézségi foka megfelel a középszintű érettségi követelményrendszerének, sőt egy-két helyen, néhány feladatban kissé meg is haladja azt. A feladatsorok, egyes feladatok kellő részletességgel kidolgozottak - így minden lépés, minden részlet érthető azok számára is, akik egyéb segítség nélkül, önállóan készülnek középszintű érettségi vizsgájukra. Számos helyen több megoldás vagy egy-egy fontosabb megjegyzés is olvasható azzal a céllal, hogy a felhasználó diákok ismeretanyaga, ötlettára, feladatmegoldó repertoárja minél szélesebbé, gazdagabbá váljon.

Gerőcs László - Matematika ​érettségi 1
AMIT ​AZ ÉRETTSÉGIRE TUDNI LEHET, AMIT AZ ÉRETTSÉGIRE TUDNI KELL... A kétszintű érettségi bevezetése óta - az életbe lépett tartalmi változások, a tananyagban megjelenő új témakörök miatt - viszonylag kevés olyan példatár van forgalomban, amely a jelenlegi követelményrendszernek megfelelő feladatsorokat tartalmaz, s ezek is inkább tematikusan, témakörönként csoportosítják a példákat. Nem könnyű olyan próbaérettségi feladatsort találni, amellyel jól modellezhető az igazi középszintű írásbeli érettségi vizsga. Ezt a hiányt pótoljuk e feladatgyűjteménnyel. A példatár 15 feladatsorának összeállításakor maximálisan odafigyeltünk arra, hogy az egyes feladatok nehézségi foka megfelelő legyen, és igyekeztünk szem előtt tartani a középszintű érettségivel kapcsolatos - a súlyponti témakörök egymáshoz viszonyított arányára vonatkozó - szigorú előírásokat. Egy példatár ugyan nem pótolhatja a közvetlen kontaktusra épülő tanári magyarázatot, mégis úgy gondoljuk, hogy aki megoldja a kötetben szereplő valamennyi feladatot, az igen jó eséllyel nézhet középszintű érettségi vizsgája elé.

Gerőcs László - Matematika ​- 30x8 új matematikafeladat felvételizőknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné Simon Judit - Matematika ​gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény II. - Megoldások
A ​feladatgyűjteményben a tananyag-feldolgozás módja lehetővé teszi a középszintű és az emelt szintű érettségire aló felkészülést. A több mint ezer feladatot tartalmazó feladatgyűjteményben szintezzük az összes feladatot. Ez a szintezés a feladatok nehézségi fokát is jelöli: K1 = középszintű, könnyebb; K2 = középszint, nehezebb; E1 = emelt szintű, könnyebb; E2 = emelt szintű, nehezebb; V = versenyre ajánlott feladata. Gy betűvel a gyakorlati vonatkozású, életközeli matematika példákat jelöljük, segítve ezzel a későbbi felhasználást a szakmai, tudományos vagy a mindennapi életben. A feladatgyűjtemény CD-mellékletében található a feladatok megoldása. Témakörök: I. Kombinatorika II. Gráfok III. Függvények IV. Sorozatok V. Az egyváltozós valós függvények analízisek elemei VI. Statisztika Valószínűség-számítás

Gerőcs László - Matematikaérettségi ​2. – Gyakorló feladatsorok az írásbeli érettségire – Emelt szint
Az ​új típusú érettségi követelményrendszernek megfelelő komplett feladatsorokat tartalmaz Gerőcs László Matematikaérettségi című példatára. Az érettségi vizsga tematikájának megfelelően kidolgozott kétkötetes feladatgyűjtemény alapján jól modellezhető az igazi, „éles” írásbeli érettségi vizsga. Az 1. kötet a középszintű matematikaérettségire készülő diákoknak és tanáraiknak, a 2. kötet az emelt szintre vállalkozóknak nyújt segítséget. A példatár feladatsorainál a szerző olyan feladatsorokat állított össze, hogy a példák jól lefedjék a tananyag szinte valamennyi területét.

Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné Simon Judit - Matematika ​gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény II.
A ​feladatgyűjteményben a tanagyag-feldolgozás módja lehetővé teszi a középszintű és az emelt szintű érettségire való felkészülést. A több mint ezer feladatot tartalmazó feladatgyűjteményben szintezzük az összes feladatot. Ez a szintezés a feladatok nehézségi fokát is jelöli: K1 = középszintű, könnyebb K2 = középszintű, nehezebb E1 = emelt szintű, könnyebb E2 = emelt szintű, nehezebb V = versenyre ajánlott feladat Gy betűvel a gyakorlati vonatkozású, életközeli matemetika példákat jelöljük, segítve ezzel a későbbi felhasználást a szakmai, tudományos vagy a mindennapi életben. A feladatgyűjtemény CD-mellékletében található a feladatok megoldása.

Gerőcs László - Vancsó Ödön - Matematika
Az ​Akadémiai kézikönyvek sorozat Matematika kötete a XXI. század kihívásainak megfelelően a hagyományos alapismeretek mellett a kor néhány újabb matematikai területét is tárgyalja, és ezek alapvető fogalmaival igyekszik megismertetni az érdeklődőket. Ennek megfelelően a kötetben a hagyományosan tanultak (a felsőoktatási intézmények BSc fokozatáig bezárólag): a legfontosabb fogalmak, tételek, eljárások és módszerek kapják a nagyobb hangsúlyt, de ezek mellett olyan (már inkább az MSc fokozathoz tartozó) ismeretek is szerepelnek, amelyek nagyobb rálátást, mélyebb betekintést kínálnak az olvasónak. Fontos szempont volt az is, hogy bekerüljenek a kötetbe középiskolai szinten is azok a témakörök, melyek az új típusú érettségi követelményrendszerben is megjelentek (például a statisztika vagy a gráfelmélet). Mindezek mellett - bár érintőlegesen - a matematikai kutatások néhány újabb területe (kódoláselmélet, fraktálelmélet stb.) is teret kap. Néhány felsőoktatási intézményben alapvetően fontos témakör az ábrázoló geometria, amit a forgalomban levő matematikai kézikönyvek általában nem vagy csak nagyon érintőlegesen tárgyalnak, ezért kötetünkben részletesebben szerepel, amely elsősorban a műszaki jellegű felsőoktatási intézményekben tanulóknak kíván segítséget nyújtani. Az egyes fejezeteken belül részletesen kidolgozott mintapéldák vannak a tárgyalt elméleti anyag alkalmazására, melyek áttanulmányozása nagyban hozzájárulhat az elméleti problémák mélyebb megértéséhez. A könyv a szokásosnál bővebben fejti ki az egyes témák matematikai tartalmát, és a sok példával az alkalmazásokat támogatja, ami a mai matematikaoktatás egyik fontos, korábban kissé elhanyagolt területe.

Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné Simon Judit - Matematika ​Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I.
A ​feladatgyűjteményben a tananyagfeldolgozás módja lehetővé teszi a középszintű és az emelt szintű érettségire való felkészülést. A több mint ezer feladatot tartalmazó feladatgyűjteményben szintezzük az összes feladatot. Ez a szintezés a feladatok nehézségi fokát is jelöli.

Gerőcs László - Juhász István - Orosz Gyula - Paróczay József - Számadó László - Szászné Simon Judit - Matematika ​11-12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Számadó László - Gerőcs László - Matematika ​12.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerőcs László - Orosz Gyula - Paróczay József - Szászné Simon Judit - Matematika ​gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény I. - Megoldások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók