Ajax-loader

Juhász Attila könyvei a rukkolán


Dr. Bakos László - Demeter János - Farkas Sándor - Juhász Attila - Sorköteleseknek, ​sorkatonáknak
A ​"Sorköteleseknek, sorkatonáknak" című könyv eddig hét kiadásban jelent meg. A hét kiadás a könyv sikerét bizonyítja. Olvasói elsősorban a közvetlenül érintettek - a sorkötelesek és a sorkatonák -, valamint azok hozzátartozói közül kerülnek ki. Rajtuk kívül nagy számban vásárolják a könyvet a munkáltatók is, hogy a jogszabályok mellett részletesebben megismerjék a munkaadóra és a munkavállalóra vonatkozó kérdésekben az eljárás szabályait. Az első kiadástól eltelt közel hat esztendő alatt a honvédelmi törvény végrehajtását szabályozó egyes jogszabályok rendelkezései módosultak, illetve számos olyan új jogszabály lépett hatályba, amelyek a hadköteleseket, azok hozzátartozóit és a munkáltatókat közvetlenül érintik.

Ábrahám István - Bedő László - Czétényi Csaba - Frigyesi Miklós - Juhász Attila - Korányi Erzsébet - Matematika ​a felvételi vizsgára készülők részére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Attila - Futópillantás
Futópillantás vagyis a futó pillantása egyszerre fog be valóst és képzeltet, közelit és távolit, egyszerre lát belülről és kívülről-felülről, vagyis ez gy összetettebb látás- és láttatásmód kulcsszava. Juhász Attila költő-tanár életében egyre fontosabb szerepet nyer a futás mint sport és mint meditációs tevékenység, hiszen a futás egyfajta másállapot előidézésének forrása is, az érzékek és az érzékelés áthangolódásával, amit a fizikális fáradás és a mentális örömérzet hoz létre. Ez az impresszionizmussal rokon érzékelésmód kezdettől fogva ihletadója és sajátossága Juhász költészetének. A mostani kötet alapvetően az utóbbi fél évtizedet szemlézi, hangsúllyal az emlékezés versciklusán, amely segít jobban érteni, hogy honnan jövünk, kik vagyunk, mindehhez újabb témaválasztásban társulnak a futásélményhez és a társművészeti alkotások műélményéhez tartozó ihletek.

Juhász Attila - Futópillantás
Futópillantás ​– vagyis a futó pillantása egyszerre fog be valóst és képzeltet, közelit és távolit, egyszerre lát belülről és kívülről-felülről, vagyis ez egy összetettebb látás- és láttatásmód kulcsszava. Juhász Attila költő-tanár életében egyre fontosabb szerepet nyer a futás mint sport és mint meditációs tevékenység, hiszen a futás egyfajta „másállapot” előidézésének forrása is, az érzékek és az érzékelés áthangolódásával, amit a fizikális fáradás és a mentális örömérzet hoz létre. Ez az impresszionizmussal rokon érzékelésmód kezdettől fogva ihletadója és sajátossága Juhász költészetének. A mostani kötet alapvetően az utóbbi fél évtizedet szemlézi, hangsúllyal az emlékezés versciklusán, amely segít jobban érteni, hogy honnan jövünk, kik vagyunk, mindehhez újabb témaválasztásban társulnak a futásélményhez és a társművészeti alkotások műélményéhez tartozó ihletek.

Ábrahám István - Bedő László - Czétényi Csaba - Frigyesi Miklós - Juhász Attila - Korányi Erzsébet - Matematika ​a felvételi vizsgákra készülők részére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Attila - Eszkimószín
Létezésünk ​spirituális rendjének dimenzióit érinti Juhász Attila új verseskötete, az Eszkimószín. Eszmélkedésünk folyamatai paradoxbeteljesülést kínálnak – ezt sugallják a megformált szövegek –, mert létünk egészének mindig csak darabkáit vehetjük szemügyre. Az „időkerékben” forogva arcunk, tekintetünk „kettényílt tükörbe” lát. A „kirakhatatlan-egész” vonatkoztatási pontjainak költői vetületei itt is, mint a korábbi Hidegláz című kötetben gyakran formálódnak klasszikus sorokká. Hasonlóképpen szűrődik át a világkultúra és a magyar költészet ismerős motívumrendszere is, így adva esélyt ahhoz, hogy mi olvasók az otthonosság reményével szemlélhessük világunkat akkor is, ha talán „Senki sem érti, / milyen felirat van a / tárva zárt égen”. Wenczel Imre

Juhász Attila - Remeg ​a Föld és az ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juhász Attila - A ​XIX-XX. századi tábori erődítések a Kárpát-medencében
A ​szerző a térinformatikai rendszerek nyújtotta lehetőségeket a hadtörténeti vizsgálatokban használja fel. A konkrét kutatómunkát a Kárpát-medence XIX-XX. századi tábori erődítéseinek rekonstruálása jelentette. Minden fontos időszakból egy-egy korabeli tábori erődítést vizsgál, és ezeknek a feldolgozásán keresztül mutatja be a térinformatikai rendszer alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit. A témakör korábbi irodalma és saját kutatásai alapján összefoglalja a tábori erődítések fejlődésének szakaszait és főbb jellemzőit a vizsgált időszakban. Az erődítések definíciójával, csoportosításával kapcsolatban a korabeli hadtudósokat hívja segítségül. Az I. világháború éveiben bekövetkezett nagy változásokra részletesen kitér. A magyarországi példák előtt minden korszakból egy-egy külföldi példát is ismertet. A térinformációs rendszerek alkalmazása a hadtörténeti rekonstrukciókban megkönnyíti az erődítések azonosítását, datálását. Nem elhanyagolható szempont az összegyűjtött adatok digitális archiválásának lehetősége sem. A szerző kutatásai alátámasztják a térinformatikai rendszerek használhatóságát e területen is. Tisztázza a lehetőségeket és előnyöket, amelyek nagyban megkönnyíthetik a hadtörténeti rekonstrukciók végrehajtását. _Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához_ sorozat VI. tagja

Juhász Attila - Győri Lóránt - Krekó Péter - Dezső András - "Eurázsiai ​vagyok"
A ​Political Capital pártfüggetlen politikai elemző és tanácsadó intézet, csaknem másfél évtizedes tapasztalattal. Az intézet elkötelezett a demokrácia, az emberi jogok és a piacgazdaság alapvetői értékei mellett. Fő kutatási területei közé tartozik a politikai szélsőségek és társadalmi hatásuk vizsgálata, az összeesküvés-elméletek és az előítéletek vizsgálata, valamint a választáskutatás. Az utóbbi években érdeklődésének fókuszába került az orosz propaganda EU-n belüli terjedése, valamint a Kreml európai pártokra és szervezetekre gyakorolt befolyása is. A Social Development Institute non-profit kutatóintézet. Az intézet az elmúlt években kutatta a globális gazdasági válság társadalmi hatásait Kelet-Közép-Európában, a magyarországi szélsőjobb megerősödését, az új Magyar választási rendszert, valamint a fiatalok erőszakos radikalizációjának összehasonlító kutatásában alkalmazható innovatív módszereket. Krekó Péter a Political Capital igazgatója, Juhász Attila az intézet vezető elemzője, Győri Lóránt pedig elemzője. Dezső András az Index újságírója, fő kutatási területe a magyarországi szélsőjobboldali szereplők és kapcsolatuk Oroszországgal. E tárgyban már hosszú tényfeltáró kutatásokat folytatott és számos cikket publikált.

Krekó Péter - Juhász Attila - A ​mai magyar szélsőjobb
A ​könyv a mai magyar szélsőjobboldal megszületésének, megszerveződésének tudományos igényű feldolgozása. A politológus szerzők a szélsőjobboldal, s e könyv kiemelt tárgyát képező Jobbik szociológiai, politikai, és nemzetközi hátterét elemzik

Gyulai Attila - Juhász Attila - Krekó Péter - Gyurcsány ​vagy Orbán?
Két ​politikus, akik látványos karriert futottak be a magyar belpolitikában. Egyikük üstökösként tört be, a másik a rendszerváltás óta folyamatosan jelen van. Mindketten voltak már miniszterelnökök, és kétségkívül meghatározó befolyásuk volt saját pártjuk és a politika alakulására.

Kollekciók