Ajax-loader

Tóth Attila könyvei a rukkolán


Ambrus Gabriella - Dr. Bölcskei Attila - Csík Zoltán - Pataky Krisztina - Nagyné Szokol Ágnes - Papp Péter - dr. Szabadi László - Szász Antónia - Tóth Attila - dr. Vancsó Ödön - Matematika 10. Osztályosok számára
Legyen szó akár köldök- és testmagasságunk kapcsolatáról, a TOTÓ tippszelvényeinek kitöltéséről. Gondoltuk volna, hogy már az ókori építőmesterek olyan pontosan ismerték a természet törvényeit, hogy habarcs nélkül is megállt az általuk épített boltív? Vajon mi a kapcsolat egy ókori pestisjárvány, a diavetítés, a fényképezés, a tervrajzok és a pizzaárak között? Arról nem is szólva, hogy a vidámparkban az óriáskeréken ülve is "komoly matematikán utazunk".

Ambrus Gabriella - Bölcskei Attila - Csík Zoltán - Kaposiné Pataky Krisztina - Nagyné Szokol Ágnes - Papp Péter - Szabadi László - Szász Antónia - Tóth Attila - Vancsó Ödön - Matematika ​10. osztályosok számára
Gondoltuk ​volna, hogy a matematika ennyire behálóz minket? Legyen szó akár köldök- és testmagasságunk kapcsolatáról, a TOTÓ tippszelvényeinek kitöltéséről. Gondoltuk volna, hogy már az ókori építőmesterek olyan pontosan ismerték a természet törvényeit, hogy habarcs nélkül is megállt volna az általuk épített boltív? Vajon mi a kapcsolat egy ókori pestisjárvány, a diavetítés, a fényképezés, a tervrajzok és a pizzaárak között? Arról nem is szólva, hogy a vidámparkban az óriáskeréken ülve is „komoly matematikán utazunk”.

Tóth Attila - Becsei József - Labádi Lajos - Békés ​megye kézikönyve / Handbook of Békés County
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ambrus Gabriella - Frenkel Andor - Mezei József - Nagyné Szokol Ágnes - Papp Péter - Pataky Krisztina - Szabadi László - Szász Antónia - Székely Péter - Tóth Attila - Vancsó Ödön - Matematika ​9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Attila - Szeged ​szobrai és muráliái
Ez ​a könyv a "szobrok városa"-ként is emlegetett Szeged köztéri szobrainak, emlékműveinek, épületdíszítő alkotásainak számbavételére vállalkozott. A múltnak különböző mélységű rétegeibe enged bepillantani a köztereken, középületekben elhelyezett alkotások, díszek, a városkép hangsúlyos és jellemző elemeinek bemutatásával. Általuk, velük érezzük otthonosnak a várost. A magyar nemzet, a szegedi nép díszítő kedvének, környezetformáló kultúrájának, történelmének, eszményeinek beszédes dokumentumai a szobrok, emlékművek, a freskók és legkülönfélébb épületdíszítő alkotások. Ezek keletkezésének történetét, ismertetését esztétikai és művelődéstörténeti értékelését végzi el a könyv. Kalauznak készült, hogy segítse a városban lakók és az ideérkező vendégek eligazodását a nyolcszáznál több köztéri alkotás között. Mintegy félszáz fénykép segíti az emlékképek fölidézését, így képes-albumnak, szórakoztató olvasmánynak, helytörténeti kézikönyvnek és művészettörténet adattárnak is megfelel. A föllelhető és ismertetett művekről a fölvételek 1987-92-ben készültek.A művek és alkotóik megkeresését név- és tárgymutató segíti. A könyv lapjain szoborsorsok elevenednek meg, köztük olyan alkotások is, amelyeket a történelem vihara elsodort.

Becsei József - Labádi Lajos - Tóth Attila - Csongrád ​megye kézikönyve / Handbook of Csongrád County
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Forrai Kornélia - Tóth Attila - A ​szegedi Hősök kapuja és az Aba-Novák freskók restaurálásának története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth Attila - A ​vasfüggönytől Schengenig
A ​szerző apró kis epizódok révén igyekszik érzékeltetni a kort, amelybe beleszületett és élt, a múlt század ötvenes éveinek elejétől napjainkig. A könyv helyenként enyhén szarkasztikus formában fejti ki mondanivalóját, főleg tényszerű adatok, konkrét helyszínek és nevek megadása nélkül. A leírt élmények, érzetek nemcsak a magyar valóságra terjednek ki, olvashatunk a szerző visszaemlékezéseiről a volt Szovjetunió és a nyugati világ kapcsán is. Mivel az írás egyfajta korrajz is akar lenni, nem szerepelnek benne olyan jellegű személyes momentumok, amelyek nem illeszkednek a múlt és jelen társadalmi valóságához. Nem kizárt azonban, hogy az Olvasó ráismer bizonyos helyszínekre, esetleg konkrét személyekre is.

Pacsika Emília - Tóth Attila - Novák István - Térérzések, ​életterek
Novák ​István a magyar építőművészet egyik legtermékenyebb alkotója. Több mint másfél száz épület jelzi művészi, mérnöki munkásságát, várostervező tevékenységét. E kötet az alkotások közül azokat igyekszik "körüljárni", melyek emblematikus értékűek, melyek legfőbb reprezentánsai munkásságának. A könyv, többek között megkísérli a kiváló szakember helyét kijelölni egy ellentmondásokkal terhes kor építőművészetében, a társművészetekkel való szoros kapcsolatát külön is taglalja.

Ambrus Gabriella - Frenkel Andor - Kaposiné Pataky Krisztina - Mezei József - Papp Péter - Szabadi László - Szász Antónia - Székely Péter - Szokol Ágnes - Tóth Attila - Vancsó Ödön - Matematika ​9.
Hol ​bújik meg a matematika? Mi a kapcsolat az államok uniója, pártok koalíciója, az állatrendszertan és a számhalmazok között? A pénz kamatozik, a pénz inflálódik, pénzt kérünk kölcsön és fektetünk be, részletre vásárlunk - és csak százalékos számítunk? Lehetséges, hogy matematikaórán sokkal egyszerűbb ffüggvényekről tanulunk, mint amilyeneket nap mint nap használunk? Vajon milyen középpel lenne érdemesebb jellemeznünk azt, hogy hogyan tanultunk egész évben? Hogyan kapcsolódik a nagyfogyatkozás a szerkesztésekhez és Thalész tételéhez? Nekünk szól, a világunkról szól!

Kollekciók