Ajax-loader

Mezei József könyvei a rukkolán


Mezei József - A ​magyar regény
Sokat ​vitatkoznak manapság a regény műfajáról, és válságát, kimerülését, közelgő halálát emlegetik. Mezei József könyve cáfolat a kételkedésekre. Végigkíséri a regény fejlődését az ókortól napjainkig, azt tapasztalja, hogy a regény örökké változó, mérhetetlenül gazdag, és mindig megújuló. Sem formailag, sem tartalmilag nem köthető szabályokhoz, lényege éppen az, hogy a különböző korok, társadalmak igényeihez, szükségleteihez tud alkalmazkodni. Elsősorban a magyar regény fejlődésrajza érdekli. De bevezetőjében előzményeit is összefoglalja, és színes képet ad a kortárs külföldi regényirodalmakról is, az irányzatokról, a filozófia és a képzőművészet törekvéseiről, amelyek valamilyen formában hatottak erre a sokoldalú, a valóság sokféle megnyilatkozását magába fogadó műfajra. Nem szabványos irodalomtörténet ez a könyv, hanem inkább élménybeszámoló, egy kitűnő irodalomtörténész vallomása a regényről.

Mezei József - Általános ​testtartásjavító gyakorlatok gyűjteménye
Napjainkban ​egyre több gyermek szenved a rossz testtartás miatt kialakuló fájdalmakban, betegségekben. Kiadványunkkal e betegségek megelőzését kívánjuk elősegíteni azáltal, hogy egy jól használható, elméletileg is megalapozott prevenciós szemléletű anyagot adunk a szakemberek kezébe. A gyűjtemény négyszáznál több korszerű, hatékony és változatos gyakorlatot tartalmaz. Lehetőséget kínál a testnevelést tanítóknak az iskolai órák és a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás feladatainak színesebbé tételére, hogy a tanulók testtartásának javítása is megvalósulhasson. A gyűjtemény négyszáznál több korszerű, hatékony és változatos gyakorlatot tartalmaz. Lehetőséget kínál az iskolai órák és a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás feladatainak színesebbé tételére, hogy a tanulók testtartásának javítása is megvalósulhasson.

Mezei József - Madách
"Egyidős ​Petőfivel, kortársa a fiatalabb reformnemzedéknek, átéli az emberré emelkedés, az értelmi nemesedés lelki programját, fellobban benne is nemzedékének szenvedélye, az egyéniség kibontakozásának, teremtő vágyának prométheuszi lángja. Részese a társadalmi méretű szabadságmozgalomnak, amely meghódítja a történelmet és a természetet, beleolvad a világba, és magába fogadja a világot, embert formál a maga képére és hasonlatosságára, ellopja az istenektől a teremtő művészetetek és mesterségek tüzét, a beszéd, a szó hatalmát, amellyel kinyilatkoztatja a tapasztalást és a vágyat." Ezekkel a szavakkal indítja Madách-monográfiáját Mezei József, az irodalomtudományok doktora. Madách 'kinyilatkoztatása" elsősorban Az ember tragédiájában fogalmazódott meg. Természetes tehát, hogy az életmű egészének bemutatásán belül Mezei József főként a Tragédia elemzésével, értelmezésével foglalkozik. Hiszen e mű szinte megszületésének pillanatától vitákat váltott kii, értelmezése és színpadra állítása mindig is egyik legsajátabb és ugyanakkor leginkább "egyetemes" ügye volt a magyar kulturális életnek. S itthon is, külföldön is számtalan, különféle szempontú és célkitűzésű írás jelent meg Madáchról és alkotásairól. Mezei József összegezi is e vitákat, és szembesíti őket a művekkel, saját véleményével. Sorra veszi - jelentőségükhöz mérten a teljes Madách-életművet: elemzi a Mózes-t, a Mária királynő-t, a Csák végnapjai-t. "Madách Imre életműve - írja a könyv szerzője - az emberi természet, képesség felmérése. Az élet értelméről, az ember egyéni-erkölcsi és történelmi lehetőségeiről szól. Drámai és tragikai műfajai eposzi és himnikus vallomások az emberről. Történelmi és érzelmi szándékokra, eseményekre emlékeztetve lelkesít, önérzetet kelt, a kudarcokat összesítve, halmozva pedig megrendít, vigasztal és felelősségre int. Műve a XIX. századi európai ember legmonumentálisabb és legteljesebb önismerete, lehetőségeinek legteljesebb megvalósítása." Mindennek értő-elemző kifejtésére vállalkozott Mezei József.

Dömel András - Marosvári Péter - Mezei József - Nagyné Szokol Ágnes - Szász Antónia - Székely Péter - Szabadi László - Vancsó Ödön - Matematika ​11. osztályosok számára
A ​matematika a 11. osztályban már a hétköznapi élet komolyabb összefüggéseire is rámutat. Kiderül, hogy az úthálózatok, a munkafolyamatok tervezése, valamint a bűntények felderítése ugyanazokat a matematikai ismereteket igényli. Megtanuljuk, hogyan írható le a világ népességének a növekedése vagy a radioaktív bomlás folyamata. Kiderítjük azt is, hogyan befolyásolja esélyeinket, döntéseinket egy-egy újabb információ megszerzése. A geometria is tartogat még meglepetéseket: megmutatjuk, hogyan lehet egy-egy egyszerűbb geometriai alakzatot a földmérők, térképészek, mérnökök, csillagászok által használt módon, egyenletekkel is leírni.

Ambrus Gabriella - Frenkel Andor - Kaposiné Pataky Krisztina - Mezei József - Papp Péter - Szabadi László - Szász Antónia - Székely Péter - Szokol Ágnes - Tóth Attila - Vancsó Ödön - Matematika ​9.
Hol ​bújik meg a matematika? Mi a kapcsolat az államok uniója, pártok koalíciója, az állatrendszertan és a számhalmazok között? A pénz kamatozik, a pénz inflálódik, pénzt kérünk kölcsön és fektetünk be, részletre vásárlunk - és csak százalékos számítunk? Lehetséges, hogy matematikaórán sokkal egyszerűbb ffüggvényekről tanulunk, mint amilyeneket nap mint nap használunk? Vajon milyen középpel lenne érdemesebb jellemeznünk azt, hogy hogyan tanultunk egész évben? Hogyan kapcsolódik a nagyfogyatkozás a szerkesztésekhez és Thalész tételéhez? Nekünk szól, a világunkról szól!

Ambrus Gabriella - Frenkel Andor - Mezei József - Nagyné Szokol Ágnes - Papp Péter - Pataky Krisztina - Szabadi László - Szász Antónia - Székely Péter - Tóth Attila - Vancsó Ödön - Matematika ​9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók