Ajax-loader

Bodnár Éva könyvei a rukkolán


Bodnár Éva - Szobotka
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Éva - Csap Erzsébet - Radocsay Dénes - B. Supka Magdolna - Magyar ​remekművek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Éva - Kard ​és ecset
Magyarországon ​a XIX. század közepén bontakozott ki a történeti festészet. Festőink közül néhányan Bécsben, illetve Párizsban, mások a müncheni Akadémián képezték magukat. A kiemelkedőbb tehetségek nem követték mereven az akadémiák előírásait, az ott megszokott színpadias jelenetek helyett a nemzeti felemelkedés reményét, majd az elbukás tragédiáját kifejező romantikus hevületű történeti allegóriákat festettek. A magyar történeti festészet fénykorában, az 1850-70-es években készült alkotások fontos szerepet játszottak a magyar művészet fejlődésében, és egyes kompozíciók - mint például a párizsi Salon aranyérmével kitüntetett Madarász-kép, a Hunyadi László siratása - a hazai nagy népszerűség mellett külföldön is ismertté tették őket. Lotz, Than, Madarász, Székely és mások műveinek témavilága a nemzeti múlt eseményeihez kapcsolódott, az 1870-es évek végén a történeti festészet új irányzatának alkotói ezzel szemben elképzelt vagy szájhagyomány útján elterjedt életképszerű, illetve reprezentatív jeleneteket örökítettek meg vásznaikon. Bodnár Éva e könyvében a magyar történeti festészet fejlődését elemzi részletesen bemutatva a reformkortól a századfordulóig, a műfaj vezető mestereinek - Madarász Viktor, Than Mór, Székely Bertalan, Benczúr Gyula - munkásságát. A kötet 36 színes reprodukciója a Magyar Nemzeti Galériában őrzött és túlnyomórészt kiállított történeti képekből nyújt szemléletes válogatást.

Genthon István - Bodnár Éva - Magyar ​festők Itáliában
"Itália ​az a valaki" - írja a francia esszé egyik nagyszerű művelője, André Suarés - "aki örökké húszéves marad." Több mint ezer éve vándorolnak gyönyörű tájain, magasztos ókori romjait s páratlan műalkotásait szemlélve végtelen sorban az európai humanizmus és műveltség legjobb képviselői, köztük az írók, művészek is. Magyarország olasz kapcsolatai is immár sok évszázadosak. Ezek közül a kapcsolatok közül legfontosabbak a kulturálisak, melyek kölcsönösek voltak, hol az egyik, hol a másik ország túlsúlyával. Mátyás király uralkodása idején igen sok humanista, építész, szobrász és festő látogatott Magyarországra s annak királyi központjaiba, Budára, Visegrádra és Diósgyőrre, a XIX. század elejétől kezdve viszont megindul a magyarok vándorlása a félszigetre, akik közül ezúttal csak a festőket vesszük szemügyre...

Bodnár Éva - Mészöly ​Géza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Éva - Corot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Éva - Id. ​Markó Károly 1791-1860
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Éva - Boldizsár ​István
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Éva - Halápy ​János
"A ​Balaton festője" - ezen a néven emlegetik leggyakrabban a közel húsz éve elhunyt Halápy Jánost. Művészetének fő témája valóban a tó ezernyi színben vibráló tükre, a körülötte folyó élet, a víz fölé boruló tágas égbolt és az évszakonként változó parti növényzet volt. De számottevően gazdagítják az újabb kori magyar festészet posztimpresszionista ágát másfajta képei, olajjal, pasztellel, akvarellel festett virágcsendéletei és portréi is. A művész életútját és alkotásai javát Bodnár Évának, a Magyar Nemzeti Galéria Új Magyar Képtára vezetőjének tanulmányából és a kötet képanyagából ismerheti meg a művészetkedvelők szélesebb köre.

Bodnár Éva - Az ​újra felfedezett Tornyai
Habent ​sua fata libelli ... De nemcsak a könyveknek, a festményeknek is megvan a maguk sorsa ... A Tornyai-hagyaték ügye két alkalommal is a sajtószenzáció középpontjába került: először közvetlenül a festő halála után, másodszor pedig majd fél évszázad elteltével. 1936. szeptember 24-én, a temetést követő napon már hasábos cikkek jelentek meg az újságokban, az egész címoldalt betöltve: "Eltűnt Tornyai János 800 képe. Nyomozást indított a hódmezővásárhelyi rendőrség" (Magyarország), "Eltűnt nyolcszáz Tornyai-kép" (Pesti Napló), "Tornyai János özvegyének drámai nyilatkozata az eltűnt festményekről és a művész utolsó hónapjairól" (Magyarország) . 1984. november végén egy szinte hihetetlen, nem várt felfedezésről, "az évszázad leletéről" adtak hírt a lapok: "Festmények a padló alatt. Ismeretlen Tornyai-képek kerültek elő" (Esti Hírlap); "Szenzációs felfedezés. Ismeretlen Tornyai-festmények és -dokumentumok" (Népszava); "Festménykincsek az özvegy ágya alatt" (Hétfői Hírek); "A visszajussolt életmű" (Magyar Hírlap). A páratlan felfedezést gyors kiállítás követte, amelyen az érdeklődők hosszú sora ismerkedhetett meg az előkerült rendkívül értékes anyaggal. A kiállítás rendezője, Bodnár Éva számára pedig kitűnő lehetőség kínálkozott arra, hogy eddigi kutatásait kiteljesítve, az életmű fehér foltjait betöltve, az előkerült 717 festmény és rajz, a 80 napló és más dokumentumok alapján egy, az eddiginél árnyaltabb, teljesebb életpálya képét rajzolja meg. Új művéből plasztikusan tárul elénk Tornyai János emberi, művészi portréja, és megismerkedhetünk az alföldi festészet kialakulásának történeti hátterével is.

Forgács Attila - Kovács Zoltán - Bodnár Éva - Sass Judit - Alkalmazott ​pszichológia
A ​könyv oktatási segédanyag azon olvasók számára, akik: a munka világában, az üzleti, a gazdasági, a politikai életben vagy pedig a kommunikáció területén tevékenykednek. Olyan pszichológiai alapismereteket gyűjtöttünk össze, melyek tájékozottabbá és sikeresebbé tehetik az olvasót. A lélektani ismereteket, hazai viszonyokat figyelemben tartva igyekeztünk bemutatni, ráadásul törekedtünk az alkalmazói szemléletnek minél inkább megfelelni. Az ismeretforrásokon túl, feladatokat találhat az olvasó, melyek megoldása személyesebbé teszi az elméleteket, illetve segítik a gyakorlati alkalmazást. A szövegben számos téma összefügg egymással. A mélyebb megértést és feldolgozást segítendő, az összefüggéseket jelöltük. Az egyes fejezeteken belüli összefüggésekre egy szimpla nyíl (→) hívja fel a figyelmet. A dupla nyíl (→→ ) a tanulmányok közötti összefüggésekre utal. A tanulmányok végén ellenőrző kérdésekkel segítjük a vizsgára való felkészülést. Ez a tankönyv, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar által 2009-ben kiadott jegyzet javított és átszerkesztett változata.

Bodnár Éva - Csontváry
Csontváry ​a "nagy magányosok" egyike, társtalanul járta végig útját. Alkotásai a századvég feszültségekkel teli időszakának, izgalmas útkereséseinek jellegzetes megnyilatkozásai. Festészetünk egyik legérdekesebb egyénisége. Szertelenségre hajlamos lénye merész festői effektusokra késztette. Szenvedélyes művészi elhivatottságának érzése patológiás megalomániává fokozódott mely egyre jobban eltávolította az emberektől. Kora kollektív mozgalmaihoz nem kapcsolódott, különös képeinek különös technikáját és stílusát maga teremtette meg.

Kollekciók