Ajax-loader

Kristóf Attila könyvei a rukkolán


Kristóf Attila - Valakit ​mellém temettek
"- ​Nem vette észre, hogy később valaki netán megbolygatta a sírt? Nem tapasztalt semmi szokatlant? - Nem - rázta meg a fejét a sírásó. - De... várjon csak! Az az igazság, hogy nem volt alkalmam a tapasztalásra. Az év szeptember 10-én ugyanis kórházba vittek, mert a sérvem kiújult. Az ilyesmire jól emlékszik az ember... A műtétnél ötszáz forintot fizettem ki... - Elképzelhető, hogy valaki közben felbontotta a sírt, és oda temette azt a másik holttestet? - Temette??? Odadobta, mint valami rongyot. Uramisten! Még ha temette volna. - Milyen állapotban volt a holttest, amikor előkerült? - kérdezte Dér Ádám. - Természetesen csontváz állapotban - felelte a sírásó. - Tizenhárom év hosszú idő."

Kristóf Attila - Egy ​év a konok zsarukkal
Torda ​Tamásné irodai alkalmazott a Budai Filmlaboratóriumban ebéd után megissza egy üveg tonik megmaradt felét, majd még aznap meghal, iszonyú kínok között. Ki ölte meg, miért? Semmiért? Mókából?! Egy budapesti, XIV. kerületi ház előtt egy barna bőrű, arabnak látszó férfi holttestét találják meg. Gyilkosság történt, az orvosi vizsgálat szerint kegyetlen, feltehetőleg bosszúálló. Ki ölte meg ezt az idegent, akinek feltűnő jegye a nem éppen világvárosian elegáns öltözékéhez tartozó aranycipő? De még inkább: kik körében mozgott, milyen céllal tartózkodott Magyarországon az áldozat, tartózkodtak itt a barátai és gyilkosai, és milyen turisztikai-idegenforgalmi-alvilági környezetben, a valutázás és a prostitúció milyen hazai közegében töltötték napjaikat? Egy idős asszonyt ismeretlen tettes agyonver egy IX. kerületi házban. Még aznap éjjel egy vén csavargót agyonvertek, szintén a IX. kerületben. Még aznap egy VI. kerületi házban női holttest zuhan ki egy szekrényből, torkát dikiccsel vágta el a tettes. Az íróriporter "konok zsarui" egyszerre három gyilkosság ügyében is nyomoznak, mind a hármat földerítik. Öt izgalmas - és korántsem tanulság nélkül való - ténykrimivel folytatja az író azt a sorozatát, amelyet 1986-ban kezdett meg, "Konok zsaruk - hiszékeny gyilkosok" című, sikeres kötetével.

Kristóf Attila - A ​menyét éjszakája
Ki ​ölte meg és ki húzta karóba a magányos tanyán élő Menyhért Lajosnét? Az áldozat unokaöccse, Pista a bűntény reggelén talpig véresen jelenik meg a kocsmában. Nem tagad, nem tiltakozik; letartóztatják. Pár nappal később egy másik tanyán hajszálra azonos eszközökkel és módon ölik meg Gyurcsó Jolánt. Neki is van unokaöccse, aki szintén bűnösnek vallja magát. Ki hát a gyilkos? A két fiatalember? Vagy egy harmadik; a rejtélyes idegen, a titokzatos látogató, akiről mindkét fiú említést tesz?

Kristóf Attila - A ​vándorló halál
A ​két csónak egymáshoz simul. A Lidérc lehajol, evezőjét a padra teszi. Suhanást hall, mintha a feje felett hattyú repülne. Valami az arcának zúdul, nem érez fájdalmat, csak hirtelen eltűnnek felfelé tekintő szeme elől a csillagok. A másik az evezővel addig ügyeskedik, míg a kis szakállas arc a víz alá kerül. Ott tartja egy ideig leszorítva. A test meg sem rándul. Nincs küzdelem. A Lidérc egyszer csak elmerül. Légbuborék száll föl. A kis testet az evező óvatosan a nád közé löki, míg az odalent beszorul. Aztán a két csónak eltávolodik egymástól, s újra nyugodtan ring, lélegzik a nád...

Kristóf Attila - A ​feledékeny gyilkos
Augusztus ​17-re virradóra G. város rendőrkapitányságnak akváriumában a tengeri sügér soha nem látott erővel foszforeszkált. Vércseppként izzott, tüskéit felmeresztve, körbe-körbe keringett az üvegfal mentén. - Rohadt éjszaka - dörmögte Bence őrmester. - Én mondom, rohadt éjszaka. Néhány száz méterrel arrébb, a bódéba, amelyben Lotár János (ismertebb nevén Pinty) az éjszakai zivatar előtt keresett menedéket, már beszűrődött a hajnali derengés. Halvány sugarak vetődtek Pinty csupasz mellkasára. Pinty fesztelen könnyedséggel oldalt fordult. És akkor közvetlen közelről megpillantotta a nyitott szemmel rátekintő arcot. És lejjebb a nyakon, a fojtogató ujjak elfeketült nyomát... És G-ben néhány perc múlva megkezdődött a - később már-már kilátástalannak tűnő - hadjárat a titokzatos fojtogató ellen, aki eleinte csak fiatal, szép nőkre vadászik, de később már középkorú asszonyok és 8-10 éves kislányok után is kinyújtja a kezét. A nyomozásban fontos szerepet játszik egy farmernadrágos kriminálpszichológus, egy konyakosüveg, egy büntetett előéletű egyén (ismert nevén Pinty), egy másodéves színinövendék, egy kisfiú megkopott fényképe, valamint Bence őrmester zseniális megfigyelése a pirosan villódzó sügérről és a kéken foszforeszkáló ezüstkárászról...

Kristóf Attila - A ​dadogó gyilkos
"Az ​égés helye, az erdősarok, két kilométernyire volt a háztól. Majdnem egy óráig tartott, amíg az öreg a hóban odaért. Közben minden láng kialudt. A kocsironcs körül megolvadt a hó. A fém füstölgött, ahogy a nagy bolyhos pelyhek ráhullottak. Az öregember megállt a kiolvadt fekete részen, és kiáltott: - Van itt valaki? A kutya közelebb ment a roncshoz, felágaskodott, a kolonc koppant a lábán. - Na lám - mormogta az öreg -, nincs itt egy lélek. Körbetopogta az autót, érezte az égett gumi bűzét, forróság csapta meg. Kigombolta mellén a bekecset, és megint kiáltott. Aztán lámpáját letette a földre. Kampós végű faágat tört, s a forróság szélén állva megpróbálta kinyitni a kocsi ajtaját. Sokáig bajlódott vele, míg sikerült. A kinyíló ajtón fekete tömeg bukott a földre. A kutya megugrott, a kolonc csattant a lábán."

Kristóf Attila - Gyilkolj ​helyettem
A ​szerző részt vesz a rendőrségen egy ismeretlen tettes elleni nyomozásban. A feleségét feldaraboló és a lefagyasztott hulladarabokat az ország négy tája felé szétküldözgető gyilkos hamarosan kézre kerül. Eközben kettős gyilkosságot jelentenek a Szabadsághegyről. A látszat szerint egy piti betörő a tettes. Az áldozatok családtagjai is gyanúba keverednek, de valamennyiüknek tökéletes az alibije. További titokzatos halálesetek történnek: egy családtag lezuhan az emeletről, a betörőt pedig elgázolja egy gépkocsi. A gázoló a szemtanúk szerint az egyik áldozat gyönyörű lánya. A rejtély szinte megoldhatatlan. Szinte az utolsó oldalig kell várnunk a megoldásra, pedig a gyilkos ott sétál előttünk.

Kristóf Attila - A ​kék bagoly
A ​titokzatos, zárkózott kisfiút, Ambut, aki a Havasok alján lévő Intézetben él, a szívében őrzött gyengéd hang szólítja és hívja s bár ő nem sejti, hogy ez a szólítás honnan és kitől származik, egy napon Vándorútra kel. Az Intézet kerítése mellett patak folyik, azon túl kezdődik a Rengeteg. Az egyik égbenyúló fán hatalmas, kék bagoly ül. Amikor látja, hogy Ambu elindult, ő is szárnyra kel, s elrepül a távoli Nagyváros felé. A kisfiú az erdőben találkozik Bubbával, az anyai érzésekkel teli medvével, Pityuval a tudálékos papagájjal, Menyhérttel, a szemtelen mókussal, akik a szívükbe fogadják, s vele tartanak a hosszú, veszélyekkel teli Vándorúton. Hozzájuk csatlakozik Nati, az ezüstspániel, aki az Intézetből szökött Ambu után. A kalandos utazás során örök barátság szövődik közöttük. Végül Matusir, a kék bagoly segítségével elérik a távoli célt, s fény derül Ambu titkára, arra, hogy ki az, aki szólította, kinek az emléke rejtőzött a szíve mélyén. Bebizonyosodik, hogy a kék bagoly csodája igaz, a boldogsághoz egyetlen út vezet: a hűség, a barátság és a szeretet. Kristóf Attila új meseregénye négy szóval jellemezhető: költészet, izgalom, humor és érzelem.

Baróti Géza - Ruffy Péter - Kristóf Attila - Hazai ​történetek
Három ​szerző (plusz egy fő, a fotóriporter) sajátos alkotói szövetségre lépett, s egymást buzdítva, egymás rigolyáit tűrve, egymást vigasztalva, egymással perlekedve, víg, néhol borús kedvvel, de mindenképpen az igazság szomjával bejárták az országot a nyugati végektől a nyíri csendig. Mesterségük címere a kíváncsiság, látni akartak ismeretlen falvakat, paroláztak névtelenekkel, együtt ittak munkásokkal, parasztokkal, együtt nevettek lakodalmas néppel. ... kíváncsiságból született ez a ... vallomás? tükörkép? megragadása a forró jelennek, ami mára már múlttá vált? Ki tudná meghatározni e kis műhely riportjainak műfaját?

Kristóf Attila - Én ​nem tudom...
Jól ​intézné-e Aczél György Antall József dolgát? Mi is az a civil kurázsi? Átvilágíthatók vagyunk-e? Sietett-e aláírni Thürmer Gyula a Demokratikus Chartát? Melyik közéleti személyiség kerül toplistára? Jól szeretünk-e? Mit mutat a Szende Peepshow? Mi a sajtóháború? Többek között ezeket kérdéseket veti fel 100 minitárcájában Kristóf Attila, a Magyar Nemzet publicistája. A "nem tudom" a szuverén vélemény álcázása egy olyan korban, melyben mindenki mindenkinél mindent jobban tud. A szerző a gyűlölet helyett a humort használja fegyverül a politikai csetepatékban, arra csábítva olvasóit, hogy elfogulatlanul lássanak, és jóindulattal nevessenek. A kötet írásaiból iróniával, humorral átszőtt vallomás áll össze, amely sok ember valódi érzéseit fejezi ki.

Kristóf Attila - Pléhkrisztus
Kristóf ​Attila a hétköznapok valóságával randevúzik, s a változó világ bonyolult jelenségeit faggatja okfejtő szándékkal. Regénye mégsem a tapasztalati, az "életszagú" valóság egyszerű másolása, hanem gondolatébresztő, elvontságában is jól körüljárható, a megfigyelt életmozzanatokat az általános szintjére emelő, bölcseleti igazságokat is megfogalmazó írás. Meséje és figurái szimbolikusak, ugyanakkor a környezet, a dolgok, a gesztusok részletezően valóságosak. A naphosszat fán ülő Öregember - aki folytonosan mások cselekedeteit figyeli, s a szabálytalanságokról, az általa erkölcstelennek tartott tettekről, az önmaga által kialakított "Törvény" nevében ítélkezik, s megfigyeléseit jelentésekbe foglalja - egy ideig rettegésben tartja környezetét. A cselekmény ennek az aszketikus öregembernek az életútját kíséri nyomon, s mutatja be eszmei elképzeléseinek hiábavalóságát. Az író a teljes életre, a hétköznapokban rejlő lehetőségek szépségére irányítja a figyelmet - amikor negatív oldalról festi meg a túlságosan puritán, a túlságosan eszmei célokra figyelő ember életének buktatóit, s amíg megfogalmazhatja: "Nem kell folyton felelősségre vonni az embert azért a kevésért, amit elkövet."

Kristóf Attila - Sztálin ​utolsó álma
1933 ​őszén Sztálin a Kaukázusban egy különös lénnyel találkozik. A tízéves, elvadult árva fiú, Iván Blohin két lábujja összenőtt, az arca ragyás, a kedvenc könyve Az apagyilkos, ugyanúgy, ahogy Sztáliné. A misztikus egybeesés mindkettőjüket megrendíti, s miután a gyerek Sztálin iránti feltétlen rajongására és rendkívüli szellemi képességeire is fény derül, a szovjet birodalom ura tanítványának választja elsőként, hogy - mint Jézust Simon - kövesse. Egy eldugott, távoli völgyben létrehozza az Intézetet, ahol Ivánt hetedmagával a Cseka legjobb szakemberei és a legkiválóbb szovjet tudósok nevelik arra, hogy egy titkos szövetség élén a XXI. században valóra váltsa Sztálin nagy álmát. 1953-ban, halála előtt indítja tanítványait a világ sorsát meghatározó küldetésükre, amely tart mindmostanáig. A titkos szervezet 1956-tól kísérleti lombiknak tekinti Magyarországot... (A regény: politikai krimi és összeesküvés-elmélet, amely a valóságból következtet a lehetségesre.)

Kristóf Attila - A ​pokol pillangói
Kristóf ​Attila 1970-ben írta első bűnügyi regényét A feledékeny gyilkos címmel. Azóta, több hasonló műfajú alkotása mellett, szépirodalmi műveket is írt – Oidipusz körbejár, Ház – amelyek többnyire a Magvető Kiadó gondozásában jelentek meg. Az utolsó bűnyügyi regénye 1991-ben látott napvilágot. A pokol pillangói nemzetközi terroristamozgalmakról szóló regény számos motívumában kapcsolódik a szeptember 11-i amerikai terrortámadások eseményeihez. Sokszor valós, történelmi események és helyzetek indítják meg az emberi fantáziát. „A valóság erősen hatott a képzeletre. Valami olyasmi jutott az eszembe, amit érdemes volt végiggondolni, kibontani és megírni. Ami távol esik a szokványostól. Nagyon kevés dolgot írtam eddigi életemben hasonló igyekezettel és élvezettel. Így jött létre A pokol pillangói című háromrétegű regény, amely kaland, rejtvény, agytorna, de túl azon a terrorizmus, a fanatizmus problémáit, s három nagy világvallás egymásra gyakorolt hatását és feloldhatatlannak látszó ellentéteit is érinti” – vallja a szerző.

Kristóf Attila - Oidipusz ​körbejár
Valóban ​lehetetlen fényt deríteni egy negyven éve történt gyilkosságra? A történelem s a személyes létezés folyamatában az idő és a lélek egyre mélyebb rétegeit bolygatva, hozzáférhetünk-e ahhoz az eseményhez, amely rosszabb a gyilkosságnál? Az Oidipusz körbejár egyes szám első személyben elbeszélt, múltban-jelenben játszódó története néhol merev dokumentumformát ölt, másutt a jelen tényeit magába zárja a misztika, s így a hétköznapiból titkot teremt. Lehetetlen hát eldönteni, hol végződik a valóság, s hol kelt útjára az álom. Rendben van így, hiszen ez a könyv regény, romantikus, érzéssel és feszültséggel teli. De a Freudra utaló cím arra is figyelmeztet, hogy a lélekben vagy az ember ösztönvilágában - a szörny-erőszak ellentét párjaként - jelen van a szeretet és biztonság elveszítésétől való félelem.

Kristóf Attila - Konok ​zsaruk, hiszékeny gyilkosok
A ​Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi (köznapi nevén: gyilkossági) csoportjánál előfordulni rendszerint kétféle minőségben lehet: vagy mint gyanúsított, vagy mint nyomozó. De olykor adódhatnak rendkívüli esetek. E kötet szerzőjének, a kiváló bűnügyi írónak és riporternek - évtizedek óta elsőként - sikerült a lehetetlen. Hónapokon át személyesen részt vehetett a nyomozati munka minden fázisában, pontosan megfigyelhette és rögzíthette a látottakat-hallottakat. Dokumentumregényét ennek a "jegyzőkönyvnek" az alapján készítette. Három gyilkosság - három rejtély. Különösen az egyik látszik szinte megoldhatatlanul bonyolultnak. Végül az írót is próbára tevő rengeteg munka, szellemi és fizikai erőfeszítés meghozza az eredményt.

Kristóf Attila - A ​csónakázó gyilkos
Egy ​balatoni üdülő vendégeinek nyugalmas pihenését különös esemény zavarja meg. Hajnalban, a nádasban horgászó Bence őrmester és Pinty, a szemfüles vagány egy holttestet látnak a vízben lebegni, de mire észbe kapnának, eltűnik. A megfontolt Bence rmester már-már hajlana rá, hogy puszta képzelődésnek tekintse az egészet, de az üdülőből eltűnt egy csinos, fekete nő... "Szerencsére" velük együtt nyaral Dér Ádám - a szerző előző regényéből, "A feledékeny gyilkos"-ból jól ismert zseniális kriminálpszichológus -, aki segít a rejtély megoldásában. Kriminalistához illő játékot játszik, amelyben az üdülő valamennyi vendége részt vesz, és kérlelhetetlen logikájával olyan módszerrel kényszeríti térdre a gyilkost, amely még Bujdosó őrnagyot, a rendőrség tapasztalt bűnügyi szakértőjét is meglepi.

Kristóf Attila - Bikkmakk
Misu ​emlékének ajálja a szerző könyvét, amely Bikkmakkról, a kispuliról szól. A kert, ahol Bikkmakk él, létezik... Gazdája és létrehozója Mihályfi Ernő volt, akire kiváló újságíróként, szerkesztőként és közéleti emberként emlékezünk. Ismerősei, barátai Misunak becézték. Halála után a Rózsadomb legmagasabb pontján levő kertet különleges fáival, bokraival, virágaival védetté nyilvánították. Így Misu szép kertje - ahol Bikkmakk született és felnőtt - érintetlen csendjében évről évre ismét elmondhatja csodálatos meséit. Bikkmakk, a kispuli, ebben a csodálatos kertben ismerkedik a természettel, és eközben sok kalandot él át. Kristóf Attila könyve bájjal, gazdag humorral írja le Bikkmakk csetlő-botló kezdő lépéseit az életben.

Kristóf Attila - Egy ​csomó csomó
A ​saját csomó meglelése nem számít életcélnak vagy a megvilágosodás kijelölt ösvényének. Egyszerűen egy művelet elsajátítását jelenti, melyre életed során szükséged lehet, vagy egyszerűen szórakoztatónak találod. Nyilvánvaló, hogy némi érdeklődés a csomókötés iránt szükséges, de ha ez nálad nem lenne jelen, nem tartanád ezt a könyvet a kezedben! A komoly csomómájszterek is mindamellett, hogy rengeteg kötési, hurkolási, csomózási lehetőséget ismernek, többnyire egy, legfeljebb két-három csomót használnak, amikor a szükség úgy hozza. Ezek azok a bizonyos saját csomók, amelyeket ha álmodból rugdos fel a fedélzetmester, akkor is azonnal meg tudsz kötni, habozás és gondolkodás nélkül. Legyen tehát minimum egy olyan kötés, amelyet annyira bevésel a tudatodba, hogy a hátad mögött, az orrkorláton denevérként fejjel lefelé lógva is bármikor meg tudsz kötni, ha a szükség úgy kívánja! Sosem lehet tudni alapon. Nem szándékozunk behatárolni, hogy melyik csomót ki és miért használja vagy használhatja (pl. hegymászók, hajósok, ejtőernyősök, tűzoltók, kazánkovácsok, újságárusok stb.)! Sőt, éppen az a célunk, hogy mindenki megtalálja a saját csomóját, függetlenül attól, hogy mi a hobbija vagy a munkája. Erre egy csomó lehetőség kínálkozik odabent! Jó szórakozást kívánunk!

Kristóf Attila - A ​ház
Egy ​társasház zárt világa a regény cselekményének izgalmasan valóságos, ugyanakkor fojtogatóan nyomasztó színtere. A "háznak" alapítóokmánya van, a közösség életének merev szabályai, mely alól nem vonhatja ki magát senki sem, mert az "öregek", az alapítók, élükön Séth úrral, valósággal uralkodnak a lakókon. Mindez valójában csak akkor derül ki, amikor két új lakó - két fiatalember - érkezik, s jelenlétük, az életellenes és irracionális konvenciók elleni lázadásuk felborítja az eddigi tespedt nyugalmat. S egyben megindul az élethalálharc Séth úr és József - az egyik fiatalember - között. Erről a küzdelemről szól a regény, s arról, hogy miként is vált a ház élete Séth elhatalmasodása során kötötté, zárttá és konzervatívvá. Miként lehetett az, hogy a kezdeti kisszerűségből iszonyat kerekedett, a közhelyekből törvény, a fontoskodásból lényeg. A történetben a realitás abszurd elemekkel keveredik, a nehezen elképzelhető szimbolikus jelentést hordoz, és áttételesen iróniát. A ház, ahol a regény cselekménye játszódik, felfogható az életnek, a felnőttkornak vagy a társadalomnak - ezek az értelmek nem mindig válnak el, s egymástól csak nehezen megkülönböztethetőek.

Kristóf Attila - Ábrahám
Kristóf ​Attila új regényében (Ábrahám) a Bibliából jól ismert történetet egyéni szemlélettel dolgozza fel. Korunk kétkedő embere megpróbáltatásai közepette keresi saját Istenét, értelmezi Ábrahám vívódását, amíg a feltétel nélküli hitig és bizalomig eljut. A személyes Én-történés mintegy egybeolvad Ábrahám történetével. A bibliai világban az író felismeri a mai élethelyzetek csapdáit. Különös bája az elbeszélésnek, hogy az emelkedett témát nagy nyelvi leleménnyel és néha humorral hozza mindennapi közelségbe. A regény olvasmányos, igényes; szembesíti az olvasót a jelen kérdéseivel, anélkül, hogy a szakrális történeten erőszakot tenne. (Jókai Anna)

Kristóf Attila - A ​rögtönző gyilkos
...A ​holttest helyzetéből a szakértők biztos következtetést nem tudtak levonni, valószínűnek látszott, hogy miután az asszonyt egy egészen vékony és éles, árszerű eszközzel szíven szúrták, a nyírfa mellől a vízmosásba csúszott. A vér így spriccelhetett a fa kérgére, s esetleg a gyilkos ruházatára is, aki a szúrás pillanatában az áldozattal szemben állt. A tetem nappali fénynél az országútról is kitűnően látható volt; ha a gyógyszerész nem botlik bele, az első ember, aki virradat után arra halad, észrevette volna. A helyszínen más nyom nem maradt, nem találták meg a gyilkos eszközt sem. Ismét feltevésekbe bocsátkozva úgy tűnt, az áldozat és gyilkosa kocsin érkezett ide, hiszen a nő - a fagypont körül járó hőmérséklet ellenére - csupasz testén mindössze egy könnyű, feszes pulóvert és farmernadrágot viselt, s a csatorna, amelynek partján a holttestet megtalálták, négy kilométernyire van a legközelebbi falutól.

Kollekciók