Ajax-loader

Érdy Miklós könyvei a rukkolán


Érdy Miklós - A hun lovastemetkezések
A szerző ebben a könyvében megvizsgálja a hun lovastemetkezések magyar vonatkozásait, s ezen kívül kitekint a hun bronzüstök és táltos ábrázolások történetére is. Könyvében feldolgozza az Ordas - pusztai hun leleteket is.

Érdy Miklós - A ​magyarság keleti eredetének kutatása és a hun-magyar régészeti azonosságok
A ​füzet címlapján szokatlan módon – a hunok harcias ábrázolása helyett – egy keleti tulipánmező képe látható, hiszen amint az a füzetben olvasható, a tulipán is a hunok révén jutott Európába. A szerző részletesen ismertet számos hun sírt, tételesen bizonyítva azok azonosságát a honfoglaló magyarok sírjaival…

Érdy Miklós - A ​hun lovastemetkezések
"A ​hun lovastemetkezésekkel foglalkozó kutatásokat 1992-ben kezdtem el... A kutatott anyag mindig gyarapodott, újabb és újabb tudományos előadásokat és dolgozatokat eredményezett. A jelenlegi változat a legteljesebb. Nemcsak a korábban hiányzó térségek teltek be leletekkel, hanem különleges és a tudományos életben eddig sosem felismert régészeti párhuzamok tűntek fel hun temetkezések és honfoglaló magyar temetkezések között. Sokáig két alapvető párhuzamot ismertem, most ebben a könyvben először számolok be egy harmadikról. Ezek mindegyike valóban nem várt és korábban nem ismert eredmény."

Érdy Miklós - A ​magyarság keleti eredete és hun kapcsolata
Vajon ​léteznek-e új bizonyítékok, amelyek választ adnának arra, hogy helyes irányban kereste-e a magyarok keleti eredetét Körösi Csorna Sándor, Szentkatolnai Bálint Gábor és a többi kutató? A szerző, aki már számos írással gazdagította a magyar őstörténet irodalmát, az utóbbi évek során végzett, nem publikált helyszíni kutatómunkájának eredményeit hozza most nyilvánosságra. Tíz különálló szakterületet mutat be, ebből néhány: - ordospusztai magyarok - valóság vagy legenda - magyarság keleti eredetének genetikai mutatói - térkép rétegezés elve a magyar eredetkutatásban - hun régészet és a magyar őstorténet-kutatás mai állása - díszítőművészet a tulipánnal - öltözködés, néprajz: ködmön és szűr - tarsolylemezeink - a népzene Bartók végkövetkeztetésével - modern genetika - a magyar és hun lovastemetkezések azonossága. Az így nyert eredményekből térképeket készített, majd a térképrétegezés elvét használva közelítette meg származásunk legvalószínűbb területét. Új felismerés az is, hogy régészeti és népelnevezési azonosságok bennünket a hunokhoz kötnek.

Kollekciók