Ajax-loader

Hőnyi Ede könyvei a rukkolán


Dr. Papp-Váry Árpád - Hidas Gábor - Hőnyi Ede - Martinovich Sándor - Neményi Istvánné - Suara Róbert - Budapest Atlasz
Budapest és környéke atlasz Nagy-Budapest, 88 Budapest környéki település, 73 budapesti lakótelep és 4 budapesti temető térképével, ötnyelvű jelmagyarázattal.

Fábián Pál - Földi Ervin - Hőnyi Ede - A ​földrajzi nevek helyesírása
A ​földrajzi nevek helyesírása A földrajzi nevek és földrajzi megjelölések helyesírásának rendszere az Akadémia helyesírási szabályzatának 11. kiadására épül, figyelembe véve az utóbbi évtizedekben megjelent térképeken és névgyűjteményekben található, eddig nem szabályozott földrajzinév-írási típusokat is. A szabályzatban jelentős teret kapott a földrajzinév-írásban érvényesülő alapelveknek, továbbá a földrajzinév-írás és a közszói helyesírás kapcsolatának ismertetése. Az előzményekhez képest lényegesen gazdagabb a szabályokhoz tartozó példaanyag, és jelentős segítséget nyújt a használónak a szabályokban előforduló példák betűrendes mutatója is. A szabályokhoz kapcsolódó függelékben tájékoztatás található a betűrendbe sorolásról és a rövidítésekről, gyakorlati tanácsok olvashatók a tájszavak kezeléséről, és összefoglaló áttekintés segíti az eligazodást a településnevek írásmódját illető szabályokban. A földrajzi nevekben leggyakoribb, kötőjellel kapcsolandó földrajzi köznévi utótagok bőséges jegyzéke segíti a szabályok alkalmazását, ezenkívül megtalálható a leggyakoribb utcanévi utótagok és földrajzi jellegű jelzők, továbbá valamennyi egybeírt tájegységnév felsorolása is. Internetes helyesírási szótár A helyesiras.akkrt.hu weboldalon közel 200 000 szó helyesírása ellenőrizhető. Az internetes hozzáférés és szótár a könyvben található regisztrációs számmal használható a regisztrációtól számított 24 hónapig.

Kollekciók