Ajax-loader

Peter Matuska könyvei a rukkolán


Peter Matuska - A ​szentgyónás
Bizonyára ​felmerül Önben a kérdés, kikre gondoltunk e kézikönyv készítésekor? Mindazokra, akik számára nem közömbös az egyén és a társadalom életét beszennyező bűn. A könyv minden egyes oldalán arra kerestük a választ, mi az, ami megkönnyíti a gyónáshoz vezető utat. Hogyan ismerhetők fel és küzdhetők le a súlyos lelkiismeretbeli bukások keltette akadályok és szakadékok? Miként éljünk Krisztus szeretetének és könyörületességének törvénye szerint az emberi gyarlóság és gonoszság ellenére? A kézikönyv elsődleges célja azonban az, hogy az olvasó a megelőző alapos felkészülés folytán minden szentgyónás előtt átélje a lelkiismeret tisztánlátását, a jól elvégzett gyónás után pedig a lelki békét.

Karl-Maria Harrer - Peter Matuska - A ​Csodásérem
A ​Szűzanya immár 177 éve ajándékozta a hívőknek Labouré Szent Katalin által a Csodásérmet. Az Érem eredete és hatásai azt bizonyítják, hogy ez a medál a hívő embereket Szűz Mária segítő szeretetére emlékezteti. A hívek, ha szükségét érzik, földi zarándoklásuk idején bizalommal fordulhatnak a Szűzanyához, aki az Istenhez vezető biztonságos utat mutatja meg számunkra: Jézust magát. A Csodáséremnek semmi köze sincs a mágiához vagy a babonához! A kötetben szereplő tanúságtételekre nyugodtan mondhatjuk, hogy egy-egy csodáról szólnak. A szenvedést megkönnyíteni igyekvő szeretet látszólag talán ellentmond annak, miszerint a hívő „vegye fel a keresztjét” (vö. Mt 16,24). Az örömteli s az örök életbe vetett tevékeny keresztény hit azonban mindig is enyhíteni igyekezett a testi-lelki nyomorúságot. Küzdenünk kell a bűn és következményei, a betegség, a nyomor és a szenvedés ellen, teljes bizalommal kell átadnunk magunkat Isten akaratának; emellett azonban olyan segítő jelekhez is fordulhatunk, mint a Csodásérem. A megmagyarázhatatlan, rendkívüli esetek azonban az isteni gondviselés titkához tartoznak…

Kollekciók