Ajax-loader

Szász András könyvei a rukkolán


Szász András - Kiválasztottak
"Onnan, ​a határon túlról hoztam hitemet, nemzeti tudatomat, ember- és természetszeretetemet. Mindent, ami meghatározza egy ember életét." -- vallja András, és aki ismeri őt, pontosan tudja, hogy mindenkor ez a hit, ez a nemzeti tudat, ember- és természetszeretet hatja át tetteit, munkáit, majd' minden rezdülését. ___ Ahogy novelláit is... ___ Mennyi híres, neves író lehetne büszke erre a mesélőkedvre! A gördülékeny, közvetlen, manírok nélküli stílusra... Persze könnyen lehet, a híres, neves írók tán nem értenék András hőseinek lelkét. Mert bizony, sokszor nem elég, ha egy nyelvet beszélünk -- a szavakon túl a lélek üzenetét is érteni kell, hogy megértsük a másik embert. Bán Mór

Szász András - Félbemaradt ​mondat
„Amikor ​hozzáfogtam könyvem megírásához, még magam sem tudtam, hová akarok, hová fogok kilyukadni. Csak írtam és írtam, rendületlenül, ahogy a gondolatok feltörtek belőlem. Már a közepe táján jártam a kéziratnak, mikor végre derengeni kezdett a cél: azt szeretném bebizonyítani az embereknek, hogy Istenen kívül semmi sem végleges a világon. Nincs örök kilátástalanság, nincs örök reménytelenség, nincsenek betonba öntött helyzetek. Elég egyetlen pillanat, és már semmi sem ugyanaz, ami korábban volt. Serfőző József leesett a szénásszekérről, és törött bordákkal a kórházba került. Honnan is sejthette volna, mekkora változást hoz majd életébe ez a baleset. De nemcsak az ő élete változott meg, hanem a fiáé, és a gondját viselő apácáé is. És épp ez az életét Istennek felajánló fiatal nő az, aki felhívja a figyelmet arra a mára már elodázhatatlan megújulásra, mely révén a katolikus egyház újra elfoglalhatná méltó helyét a világvallások élén. Az apját naponta látogató újságíró és az apáca között kibontakozó szerelem keretül is szolgál az embereket foglalkoztató egyes kérdések bemutatására. Mindemellett ablakot nyit arra a felbecsülhetetlen kincsekkel teli világra, melyet Erdély jelentett, és jelent ma is a magyarság, a nemzet számára.” Szász András

Szász András - Kincses ​erdélyi városok
A ​debreceni Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. gondozásában jelent meg Szász András legújabb, Kincses erdélyi városok című kötete. A százhatvan oldalas, nagy méretű, Bagyinszki Zoltán színes fotóival gazdagon illusztrált könyvben Partium, Erdély és Bánát szinte valamennyi jelentős települését megtalálhatják a téma iránt érdeklődők.

Szász András - Huszka ​József
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szász András - Boczonádi ​Szabó József
Boczonádi ​szabó József őrnagy egyike volt azoknak a fiatal tiszteknek, akik ugyancsak fiatal tábornokaikkal, egyenrangú tehetséggel és bátorsággal 1848-49-ben a szabadságharc csatáit vívták. ___ Története igazi honvédsors. A győzelmek után fegyverletétel és halálos ítélet, melyet kegyelemből tizenhat év vasban eltöltendő várfogságra enyhítenek. Hat és fél év múltán szabadul, családot alapít. A kiegyezés után országgyűlési követ, az új honvédség tábornoka és a Ludovika Akadémia első parancsnoka. ___ Az alakjának emléket állító könyv attól igazi korrajz, hogy közli az aradi várbörtönből későbbi feleségével, Szentpály Jankával folytatott levelezését. A levelek bepillantást engednek a szabadságharc nemzedékének mindennapi életébe, gondolkodásába, érzelmi világába. A sorok közül kiemelkedik a nő, a magyar honleány alakja, aki szívével, kitartásával őrangyalként ott áll a kor minden férfihőse mögött. Az asszony, aki ritkán kap szobrot, de aki a vállán hordozza és újjászüli a magyar történelmet. Somogyi Győző

Kollekciók