Ajax-loader

Vida József könyvei a rukkolán


Bánkuti Zsuzsa - Medgyes Sándorné - Vida József - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika I.
Ez ​a könyv elsősorban a fízikából érettségizőknek nyújt segítséget, de haszonnal forgathatják a tananyagot átismételni és rendszerezni szándékozó diákok, de azok is akik csak egy adott témakör iránt érdeklődnek. A könyv alapvető funkciója nem változott az írásbeli vizsgára vonatkozó feladatgyűjteményhez képest: specifikusan a középiskolai szóbeli érettségi vizsgára való felkészítést és felkészülést szolgálja a tankönyvi fejezeteknek megfelelő bontásban. A közoktatás új szemléletét tükrözi az, hogy a tételgyűjtemény az egyes témakörök ismeretanyagát sokféle pedagógiai módszerrel dolgozza fel, így lehetővé teszi a kialakult képességek komplex alkalmazását. Összeállításakor irányadó volt a Nemzeti Alaptanterv, valamint az arra épülő Kerettanterv koncepciója, az egységes készintű érettségi követelményrendszere.

Csanálosi István - Pataki Miklós - Vida József - Technika ​8. A változat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vida József - Kedvenc ​kísérleteim
Ki ​nem érzett késztetést kisiskolás korában egy-egy ámulatba ejtő kísérlet láttán, hogy saját maga is megpróbálkozzon otthon vele? És micsoda boldogság volt az, ha sikerült. Tanuló és tanár vallja: a kísérletezés a fizika tanulásának, tanításának legtöbb örömet nyújtó része, és a fizika tantárgy megszerettetésének egyik legfontosabb eszköze. Számtalan felmérés adatai igazolják ezt az állítást. Arra az osztályteremben feltett kérdésre, hogy miért szereted a fizikát? - a tanulók zöme egyszerűen azzal válaszol, mert a tanórán sokat kísérletezünk. Mai, rohanó világunk következménye, hogy a tanítási órákról egyre inkább elmaradoznak a kísérletek. Ennek bizonyára több oka is van. Gyakorló kollégák között tájékozódva a legtöbbjük a nem elégséges szakanyag-ellátottságra panaszkodott. A régi segédkönyvek, jegyzetek elkoptak, az újak még nem terjedtek el. Ezt az igényt igyekszik kielégíteni mostanában a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. régi, közkedvelt könyvek reprint kiadásával. Nem kis sikerrel. Ugyanez a szándékunk az olvasó által kézben tartott könyvvel is. A kötetenként 25-30 kísérlet összeállításának közreadásával a fenti, nem kedvező folyamatnak a megállítását, visszafordítását szeretnénk segíteni, az önálló eszközkészítő munkára biztatva a tapasztalt kollégákat, bátorítva a kezdőket. A kísérletek egy része a szertári készletben vagy az otthonunkban is megtalálható tárgyak, eszközök felhasználásával egyszerűen megvalósítható, jó néhány azonban olyan, melynek elkészítése kellő hozzáértést kíván meg alkotójától. Az eszközkészítő munka feltételezi az átlagnál nagyobb kézügyességet, a technikai eszközök készítéséhez szükséges jártasságot, az anyagok és eszközök beszerzésénél elengedhetetlen szervezőképességet, valamint biztos anyagi hátteret igényel. Természetes az, ha valaki első lépésként egy már meglévő eszközt használ fel mintának. Második lépés annak átépítése lehet egy sokoldalúbbra, egy jobban hasznosíthatóra, végül elérkezhet az előzmény nélküli, saját összeállítású eszközhöz.

Bánkuti Zsuzsa - Medgyes Sándorné - Vida József - Egységes ​érettségi feladatgyűjtemény - Fizika
Ez ​a könyv elsősorban a fízikából érettségizőknek nyújt segítséget, de haszonnal forgathatják a tananyagot átismételni és rendszerezni szándékozó diákok, de azok is akik csak egy adott témakör iránt érdeklődnek. A könyv alapvető funkciója nem változott az írásbeli vizsgára vonatkozó feladatgyűjteményhez képest: specifikusan a középiskolai szóbeli érettségi vizsgára való felkészítést és felkészülést szolgálja a tankönyvi fejezeteknek megfelelő bontásban. A közoktatás új szemléletét tükrözi az, hogy a tételgyűjtemény az egyes témakörök ismeretanyagát sokféle pedagógiai módszerrel dolgozza fel, így lehetővé teszi a kialakult képességek komplex alkalmazását. Összeállításakor irányadó volt a Nemzeti Alaptanterv, valamint az arra épülő Kerettanterv koncepciója, az egységes készintű érettségi követelményrendszere.

Balogh József - Csanálosi István - Pataki Miklós - Vida József - Technika ​8. B változat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vida József - A ​magyar négyes fogat
"A ​könyv írása során döbbentem rá arra, hogy Magyarország egyik legsikeresebb sportja mennyire nincsen lejegyezve. Miután az ember nem halhatatlan, versenyt futunk az idővel. Tesszük ezt azért, mert a sport nagyjai közül sokan már nem lehetnek velünk, és a ma élő legendák közül is sokan szépkorúak. Nem kisebb feladatra vállalkoztam, mint hogy a feledésnek indult fogathajtó-történelmet, a magyar hajtóstílust, a szinte hungarikummá váló Széchényi szárat, a hagyományokat, a virtuozitást, az eredményeket, a történeteket dokumentálom, és megőrzöm. Segítségül hívtam ehhez a sport formálóit és tanúit, akik a könyvhöz készült személyes interjúkban hitelesen mesélik el a négyesfogat-hajtás velünk élő történelmét." Vida József

Kollekciók