Ajax-loader

Bácskai Vera könyvei a rukkolán


Bácskai Vera - A ​vállalkozók előfutárai
Szövetek, ​ruhák, bútorok, lakások - az anyagi kultúra tárgyi emlékei. A történelem ízét-zamatát adják az efféle részletek. Sőt többet is: a részletek mögött olykor láthatóbban sejlenek föl egyes korok nagy struktúrái. Ez indította el a Magvető Kiadó és egyes történészek sorozatát. A magyar gazdaságtörténet ismert kutatójának könyve a 19. század első felében, Pesten működő nagykereskedők üzleti pályafutását, életét mutatja be.

Bácskai Vera - Városok ​és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bácskai Vera - Városok ​Magyarországon az iparosodás előtt
A ​szerző könyvében azt vizsgálja, hogy a magyar városfejlődést a nyugat-európaihoz képest az elmaradottság, a megrekedés jellemzi-e, vagy a magyarországi gazdasági és társadalmi körülményekhez való alkalmazkodás alakította ki sajátos formáit, eltérő útjait. A könyv a városok középkori kialakulásától az iparosítás koráig követi nyomon a folyamatot, minden egyes korszakban megvizsgálva az európai fejlődéssel analóg jelenségeket, illetve az attól eltérő sajátosságokat. nem az egyes városokat hasonlítja össze a mintául szolgáló nyugat-európai nagyvárosokkal, hanem a városhálózat alakulása áll a vizsgálat középpontjában. Súlyosabb, máig ható következményekkel járt ugyanis az a tény, hogy a középkor végén és az újkor folyamán nem alakult ki a magyar nagyvárosoknak szélesebb hálózata: a 19. századtól kezdve az egyetlen, európai léptékben is nagyvárosnak tekinthető főváros mellett a többi város megreked a középvárosi szinten.

Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András - Budapest ​története a kezdetektől 1945-ig
Hézagpótló ​könyvet tart a kezében az olvasó. Budapest történetének egyes - főleg újabb kori - szakaszairól kiváló munkák jelentek meg az utóbbi években. Most először született azonban olyan, a nagyközönség számára is élvezetes történelmi munka, amely a kezdetektől a közelmúltig mutatja be fővárosunk történetét. Budapest, illetve Buda közel ezredéve Magyarország fővárosa. A török uralom idején ezt a szerepét ugyan elvesztette, a XVIII. századtól kezdve azonban fokozatosan újból kereskedelmi központtá, közlekedési gócponttá, az ország szellemi és politikai központjává válik, a XIX. században pedig Buda és Pest a reformkorral újraéledő Magyarország igazi fővárosává nő. Ezt a fejlődést koronázza meg a városegyesítés majd a múlt századforduló körüli hatalmas fellendülés. Ekkor Budapest közép-európai világváros lett, a "Kelet Párizsa". A legjobb úton volt afelé, hogy Közép-Európa központja legyen. A történelem akkor közbeszólt, de most ismét esélyünk van rá, hogy az egész régió centrumává váljon.

Kollekciók