Ajax-loader

Varga János könyvei a rukkolán


Varga János - Renovation
Szerintem ​NE VEDD MEG! Mert nem vagyok híres ember, sem celeb, sem politikus, s a hangom mentett meg az operától. Nem tartalmaz a könyv recepteket, edzéstervet és 10 perces csodafogyást sem… Egyszerű vidéki srác vagyok, aki ebben a kis könyvben megpróbál némi „nyers” betekintést adni az életébe, gondolataiba, fikcióiba; s mindezt megpróbálja rímekbe szedve. Ez a könyv egy gyerekkori álmom, ami végre teljesült. A versek mintegy 20 évet átívelve, időrendben szerepelnek benne, s így igazi hullámvasút; tehát célszerű nem „kiszállni” a közepén… Kérlek Kedves Olvasó, ennek tudatában lapozd fel első könyvemet!

Varga János - Helyét ​kereső Magyarország
1840-ben ​— az egykorúak kifejezése szerint — a nemzet és a kormány „kibékülésével" lezárult Magyarország, illetőleg a Habsburg-magyar viszony történetének az a szakasza, amelyet a konzervatív abszolutizmus­nak mind a rendi alkotmányos, mind az általános emberi szabadságjogok ellen indított offenzívája felségsértő perekkel fémjelzett. A változásban a központi kormányzatnak az a hallgatólagos beismerése is kifejeződött, hogy a Magyarországgal szemben hagyományos módszereket — a nyers és nyílt erőszakot alkalmazó abszolutista politika nem bizonyult célravezetőnek. Következésképpen olyan új kormányzati koncepció ki­dolgozására és bevezetésének megkísérlésére volt szükség, amely az összbirodalom és az abszolutizmus érdekeit szolgálja ugyan, de a birodalom részét alkotó Magyarországgal elfogadtatható, illetőleg annak nagyobb mértékű felzúdítása nélkül is érvényesíthető. A központi kormányzat a terrorpolitika feladásának idején ilyen koncepcióval még nem rendel­kezett, ennek kimunkálása a következő közeli esztendőkre maradt. A társadalmi reformokat - éspedig nem felszínesen - igénylő magyar liberálisoknak előbb-utóbb ugyancsak tisztázniuk kellett, hogy politikai, társadalmi és gazdasági téren valójában mit akarnak, és mindezen belül milyen alapokra kívánják fektetni a Habsburg-birodalom és Magyarország viszonyát. Mind a központi - birodalmi - kormányzat új koncepciójának kialakítása, mind a magyar liberalizmus társadalmi és nemzeti elképzelései­nek konkretizálódása természetesen az előzmények bázisán - az 1840-es évek első felében történt meg. A felek egyaránt körvonalazták és koncepcióvá formálták a követendő politikát, és koncepcióik — noha egymással összeegyeztethetetleneknek bizonyultak — lényegüket tekintve a cselekvés irányához a feudalizmus utolsó évtizedében mindvégig vezér­fonalul szolgáltak képviselőik számára.

Varga János - A ​zoonosisok járványtana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga János - A ​keltjobbágyfiúk legendája
Varga ​János, a tavaly elhunyt nagy hatású levéltáros utolsó, posztumusz műveként jelenik meg Árpád-kori társadalomtörténeti munkája. A kutató, aki egész életében főleg a kora újkorral és az 1848-49-es szabadságharccal foglalkozott, élete vége felé az Árpád-kori jobbágyság tanulmányozásába kezdett. Írt egy könyvet a királyi szerviensekről, majd a szabad dénárokat fizető társadalmi csoportokról, ám a trilógia befejező kötetének kiadását már nem érhette meg. Halála után kéziratát Glatz Ferenc kérésére Solymosi László rendezte sajtó alá, teljessé téve ezzel az életművet. Jelen kötet a hazai jobbágyság korai történetét taglalja. A könyv kiindulópontja két olyan, a Magyar Országos Levéltárban fellelhető, 1263. évi keltezésű oklevél, melyek arról nevezetesek, hogy IV. Béla egy birtokcsere keretében egy egész ispánságot (Luchman vagy Locsmánd comitatus) adományozott Lőrinc főétekfogó mesternek. A dokumentumok elemzése során a szerző felvázolja a kora középkori magyar állam társadalomszerkezetét, figyelme elsősorban természetesen a várjobbágyokból és más, szabad és szolgaállású népelemek egybeolvadásával kialakuló jobbágyságra irányul. A szakmai közönség figyelmébe ajánlható, alaposan lábjegyzetelt kötet végén a szerző életművét bemutató részletes bibliográfia található.

Varga János - Az ​ehető és a mérges gombák megkülönböztetése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga János - Virtual ​Visits 1.
Az ​új sorozat első darabja a Virtual Visits 1 című könyv. A szerző "virtuális látogatások"-ra hív: angol múzeumokba, nagy bevásárlóközpontokba, londoni látványosságok megtekintésére, egykori és mai hírességek közelébe. A könyvben - és a kapcsolódó honlapon - a megfelelő internetcímekre kattintva feltárul az angol és a magyar kultúra, irodalom, képzőművészet és történelem egy-egy izgalmas szelete.

Varga János - Virtual ​Visits 2.
A ​sorozat második darabja az első kötethez hasonlóan épül. Az angolul tanulók órán vagy iskolai foglalkozásokon kívül szabadon barangolhatnak a könyvben megadott témákban, fejleszthetik ismereteiket és nyelvtudásukat a témához kapcsolódó internetcímekre kattintva. Ezúttal többek között Brightonba, Canterburybe, Skóciába, a londoni Természettudományi Múzeumba, a Globe Színházba és a rádió és televízió világába kalauzolja olvasóit a szerző. Megtudhatjuk, hogy hol található Nagy-Britannia legkisebb háza, a leghosszabb nevű város vagy azt, hogy hol van a Sherlock Holmes múzeum és kocsma. Érdekességek, furcsaságok és hasznos tudnivalók; fontos és izgalmas kulturális ismeretek tárháza Varga János könyve. Akárcsak az első kötetben, most is bőven nyílik alkalom a magyar és a brit kultúra összevetésére, a párhuzamosságok és a különbségek felfedezésére. Az egyénileg vagy csoportosan elvégezhető feladatok kitűnő segédeszközök a nyelvtanuláshoz, komoly segítséget jelentenek az érettségire, vizsgákra készülőknek.

Czimber Gyula - Varga János - A ​rozsnok
A ​rozsnok ( Bromus L.) a pázsitfűfélék családjának fajtagazdag nemzetsége. Magyarországon 14 spontán és 2 meghonosodottnak tekinthető faj él. Több Bromus faj fontos takarmányozási, rét-, legelő- és gyepgazdálkodási, valamint talajvédelmi (eróziógátló) szempontból. Az árva rozsnok az egyetlen fű, melynek kultúrába vétele, nemesítése Magyarországról indult és az egész világon elterjedt takarmánynövény lett.

Czelnai Rudolf - Kroó Norbert - Almár Iván - Csaba László - Pataki Ferenc - Falus András - Fürst Zsuzsanna - Varga János - Csányi Vilmos - Székely János - Válság ​és apokalipszis
Egymást ​érik a világvégejóslatok, a világ gazdasága válságos helyzetbe jutott, az erőforrások végességéről szóló híradások mindennaposak, a vallás hétköznapokban betöltött szerepe csökkenni látszik... Egy újabb világvége. Kijelenthetjük-e, hogy a virtuális világ fokozódó jelenléte csökkenti a transzcendens gondolkodás esélyeit, illetve a felgyorsult fejlődés előrébb hozza-e a vég kezdetét? Milyen deformációk figyelhetők meg az emberen, a civilizáción? A klímaváltozás kérdésének politikai Maya-fátyla mennyire engedi, hogy valóban a mögötte rejlő problémákra fókuszálhassunk? A Manréza-füzetek legújabb kötete ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keresi a lehetséges válaszokat Almár Iván csillagásszal, Csaba László közgazdásszal, Csányi Vilmos etológussal, Czelnai Rudolf meteorológussal, Falus András genetikussal, Fürst Zsuzsanna farmakológussal, Kroó Norbert fizikussal, Pataki Ferenc pszichológussal, Székely János esztergomi püspökkel és Varga János virológussal folytatott beszélgetések formájában.

Varga János - London
_Előszó_ Ez ​az útikönyv a Londonba látogató magyar turistáknak készül. Nem ABC sorrendben tárgyalja a látnivalókat, hanem területi egységek szerint. A fejetek elején térképoldalak segítik a tájékozódást, s a részenként bemutatott nevezetességek egyben napi programajánlatok, útvonal- javaslatok is. London hatalmas kiterjedésű metropolis, teljes képet alkotni róla illúzió. Első ismerkedésként elégedjünk meg legfőbb látványosságainak megtekintésével, melyek jobbára a város központjában találhatók. A királyi és kormányzati negyed például félnapos séta keretében bejárható. Könyvünkkel a kézben a városnézés remélhetően még több élményt, felfedezést, ismeretet nyújthat! Gondoljunk a magyar vonatkozású emlékhelyekre is! Úton a Portobello Road régiségpiaca felé a Chepstow Villas 39. számú ház falán a Kossuth-emléktábla vonja magára figyelmünket, a Wembley Stadion bejáratánál az 1948-as olimpia magyar aranyérmeseinek neveit olvashatjuk márványba vésve. Londonnak különös vonzása van. Aki egyszer felkeresi, nem szabadulhat igézetétől, visszavágyik, valamikor ismét vendége lesz. A visszatérés nemcsak emlékeket elevenít fel, de számtalan újdonsággal, még nem látott kuriózummal lep meg. Londoni barangolásainkat azonban akkor élvezhetjük igazán, ha kellőképpen felkészülünk a ránk váró élményekre, színekre, hangulatokra. Utazásunk valóban már akkor elkezdődött, amikor kinyitottuk ezt az útikalauzt.

Belák Sándor - Tuboly Sándor - Varga János - Állatorvosi ​mikrobiológia
A ​szerzők, elsősorban az oktatás igényeit szem előtt tartva, a bakteriológia, a virológia és az immunológia legkorszerűbb ismeretanyagát foglalják össze. A bakteriológia és a virológia két - általános és részletes - fejezetre tagolódik. Az általános rész a baktériumok, illetve a vírusok morfológiáját és biológiai tulajdonságait, kimutatásuk, tenyésztésük módját tartalmazza, a részletes rész pedig a kórokozó baktérium- és vírusfajoknak a gyakorlati diagnosztikai munkához szükséges leírását. Az immunológiai rész szerzője a szervezet immunreakcióinak celluláris és humorális tényezőivel, valamint azok mechanizmusaival foglalkozik. Ismerteti az antigéneket, az immunglobulinokat, ezek szerkezetét és képződésük mechanizmusát, valamint az immunrendszer élettani és kóros működését, az immundiagnosztikai eljárásokat. A könyv használhatóságát nagyszámú ábra fokozza. Miután a tudományág fejlődése igen gyors, magyar nyelvű szakkönyv pedig e tárgykörből 1960 óta nem jelent meg, az állatorvosok részéről is igen nagy érdeklődésre tarthat számot.

Varga János - Jobbágyrendszer ​a magyarországi feudalizmus kései századaiban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga János - Tuboly Sándor - Mészáros János - A ​háziállatok fertőző betegségei
Könyvünk ​mindazokat az ismereteket tartalmazza, amelyek az állatorvostan-hallgatók számára szükségesek a háziállatok fertőző betegségeinek megismeréséhez és segítséget nyújt a gyakorló állatorvosoknak a betegségek felismerésében, gyógyításában és megelőzésében. Foglalkozik az általános járványtannal, a baktériumok és a vírusok okozta betegségekkel, valamint a fertőző encephalopathiákkal. A betegségek leírása egységes: szerepel benne az előfordulás, a járványtan, a kóroktan, a kórfejlődés, a tünetek, a kórbonctan, a kórjelzés, a megelőzés, a védekezés és a közegészségügyi vonatkozások.

Varga János - Emberre ​is átterjedő állatbetegségek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga János - A ​jobbágyfelszabadítás kivívása 1848-ban
"Mi ​lesz ezzel a néppel itt?" A kérdést Kossuth tette fel így először ország-világ előtt, amikor nemestársait, zendülő parasztok kaszáit emelgetve igyekezett meggyőzni a jobbágyfelszabadítás halaszthatatlan voltáról. 1848 vihart kavaró tavaszán azonban maga a történelem adta fel a leckét a hatalom birtokosainak... E munka Magyarország sokévszázadok múltjából csak néhány hét eseményeit fogja vallatóra. De e hetek egész történeti periódussá érnek fel.

Tóth József - Varga János - Táborozási-turisztikai ​ABC
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók