Ajax-loader

Nyisztor Zoltán könyvei a rukkolán


Weöres Sándor - Nyisztor Zoltán - A ​keleti út - Párhuzamos naplók
Weöres ​Sándor 1937-ben utazott első ízben Keletre, az előző évben elnyert Baumgarten-díj (a kor legrangosabb irodalmi kitüntetése) összegéből. Útját, melynek során eljutott Indiába, Ceylonba, Szingapúrba, Manilába Naplóban és versekben örökítette meg. Ugyanezen a hajón indult a kínai missziókat meglátogatni a kor neves egyházi írója, szerkesztője, Nyisztor Zoltán is, aki szintén lejegyezte élményeit. A két Napló egymás mellé állításából nagyon érdekes, ismeretlen, színes kép rajzolódik ki Weöres Sándor - költői fejlődése szempontjából oly meghatározó - útjáról, melynek során először szembesült a keleti kultúrával.

Nyisztor Zoltán - Bangha ​Béla élete és műve
A ​tudományos és szokásoknak megfelelően először is bocsánatot kellene kérnem, vagy legalább is hosszú magyarázatokkal elfogadhatóvá tennem, hogy egy elköltözött kortársról ilyen korán, alig egy évvel a halála után már életrajzot merek írni. Azt szokták ugyanis mondani, hogy ilyenkor még nincs meg a kellő történelmi távlat az események mérlegelésére és értékelésére; az emlékek még túl élénkek s a barátság vagy ellenszenv, amellyel az élővel szemben viseltettünk, indokolatlan rajongássá vagy személyes bosszúvá fajul. Más az élő ember, akivel testi közelségben éltünk s ezért hatása alól még sokáig nem tudunk szabadulni, s más a történelmi alak, akinek jelentőségét hidegen, tárgyilagosan és érzelmek nélkül kell lemérni!

Nyisztor Zoltán - Szekták ​Magyarországon
Egy ​csokorba szedve itt találja az olvasó a magyarországi vallási szektákat. Újakat s régieket egyaránt. Azokat, melyek már talajt fogtak, vetést látnak s azokat is, melyek még az ekeszarvát fogják s most hasítanak bele a magyar földbe. Sokat panaszkodnak azon, hogy a nyugati kultúráramlatok milyen nehezen fogamzanak meg a magyar ugarban. Ezzel szemben azonban a vallási élet őrtállói nem kis szomorúsággal állapíthatják meg, hogy a vallási erjedéseknek, szektárius kalózkodásoknak termékeny talaja a magyar haza. Miért? Talán mert még mindig nagyon keleti a magyar? Álmodozásra, rajongásra, fanatizmusra kész? Vagy talán már nagyon is nyugati? Degenerált, hajlékony, ellenállásra képtelen? - A háború, a nyomor, a szenvedés, a munkanélküliség mindenesetre sokat tesz. Az elemi csapások, katasztrófák, lelki megrázkódtatások örök forrásai a vallási mozgalmaknak, lelki újjászületéseknek. Az is igaz, hogy az érdekesség, az újság ingere mindig vonzotta az embereket. Sőt - közfelfogás szerint - a dollár varázsa se áll utolsó helyen.

Nyisztor Zoltán - Neumann ​Teréz, a stigmatizált
A ​könyv Neumann, vagy Konnersreuthi Teréznek, az Oltáriszentég csodájának az élete (1929-ig). Teréz stigmatizált volt, Jézus szenvedésének és halálának látomásai haláláig, 36 éven át minden pénteken megismétlődtek (kivéve bizonyos liturgikus időszakokat, napokat). 1922 karácsonyától nem vett magához szilárd ételt, 1926 karácsonyán a gyomra és a bélrendszere leállt, többé nyelni sem tudott, ettől kezdve testét csak a napi szentáldozás táplálta! Az Oltáriszentség eme újabb csodáját sem tudja a tudomány megmagyarázni, ezért inkább elhallgatják. Hasonló csodás élete volt a XIX. században Lateau Lujzának.

Nyisztor Zoltán - Baptisták ​és adventisták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyisztor Zoltán - Ötven ​esztendő
Ez ​a könyv _"kötelező olvasmány"_ azoknak, akik a huszadik századi magyar katolikus megújhodást, az 1893-1943 éveket tanulmányozzák. A szerző nem távoli szemlélője, hanem tevékeny munkása volt ennek az időszaknak, és így visszaemlékezése történelmi forrásmunka. Ebben az időszakban az isteni Gondviselés pazar bőséggel halmozta el a magyar katolicizmust kitűnő egyéniségekkel, és e könyv a bizonyíték arra, hogy: "Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók"! Ne csak kordokumentumként olvassuk e művet, hanem belőle erőt, irányt merítsünk az Egyház és a magyarság előtt álló nehéz feladatokhoz, hogy egy újabb, XXI. századi megújhodásban legyünk részünk.

Kollekciók