Ajax-loader

Iris Johansen könyvei a rukkolán


Iris Johansen - A ​távolság vonzásában
Billie ​Callahan valami esztelen küszködéssel és kalandor lelkülettel eddig mindig kivágta magát a nehéz helyzetekből, de amikor a Sedikhan-sivatagban homokviharba került, úgy érezte, ezúttal kifogtak rajta az elemek. Ekkor a futóhomok förgetegén át egy fekete csődörön vágtató mesebeli herceg száguldott a megmentésére, hogy kiragadja a korai halál markából, mielőtt elnyelné a homoksír. Vajon csak a felajzott képzelet szülte délibáb-e, amit látott? Nem. A titokzatos férfi a fehér burnuszban valóság volt. Elragadta őt a világ végére, a szenvedélyes végzet felé, amelyről titokban mindig álmodott...

Iris Johansen - Viharos ​fogadalom
A ​függetlenségére különösen kényes Brenna Sloan úgy érezte, kezd meginogni a magabiztossága Michael Donovan lendületes közeledése hatására. Mindketten megszokták a küzdelmet - de Brenna nem volt elég erős, hogy szerelmet adjon (amire pedig úgy vágyott), Michael pedig csak elfogadni volt képes mindaddig, amíg Brennával nem találkozott. Kegyetlen nehézségek árán legyőzte a lány ellenállását, és belehajszolta egy gyors házasságba. Valójában egy szívet tépő félreértés után, ami csaknem semmivé tette a boldogságukat, adták át magukat teljesen a szenvedélynek. Vajon meg tudta-e győzni Michael Brennát, hogy iránta érzett szerelme örök életű?

Iris Johansen - Sleep ​No More
Forensic ​sculptor Eve Duncan knows what it's like to be haunted by the past. For years after her daughter Bonnie was stolen from her, she fought for closure. But now as she's striving to begin anew, she can't shake the feeling that something terrible is about to happen—or maybe already has. When her mother, Sandra, asks for help in finding a missing friend named Beth Avery, Eve is sure that she's hiding something. It’s odd that Sandra would get involved at all, and the fact that she adamantly refuses to go to the police for help reinforces Eve’s suspicions that something is very wrong. Eve learns that Beth has been locked away in a mental hospital for years, which makes it even harder to understand how she could have disappeared. As Sandra reluctantly reveals small pieces of the truth about Beth's identity, Eve is shocked to discover that their lives are strangely entwined, and Beth's disappearance now puts them all in grave danger. Desperate, Eve enlists a secret weapon to pick up Beth's trail: rogue profiler, Kendra Michaels. With an uncanny ability to detect clues and solve puzzles, Kendra begins to uncover the bizarre circumstances of Beth's escape from what should have been the safety of her hospital room. Beth is on the run, and as her mind clears--detoxing from the drugs that have held her prisoner--she begins to see the threads of a twisted plot within the powerful Avery family, threatening to destroy Beth and anyone else who might jeopardize the high-stakes game that is already in play. Sleep No More is Iris Johansen at her absolute best.

Iris Johansen - Reap ​the wind
Having ​delivered two entertaining historical Wind Dancer novels, Johansen ( Storm Winds ) concludes her trilogy with a disappointing contemporary romance that collapses under the weight of its pretensions. A storm has destroyed half of the famous rosebushes on Caitlin Vasaro's estate in the South of France and endangered her plans to launch a new perfume when Alex Karazov rolls up in his Lamborghini with a proposition Caitlin can't refuse. He'll bankroll the perfume startup for a percentage of the profits and control of the campaign. Blinded by her growing affection for her savior, Caitlin is slow to realize that Alex (late of the KGB and CIA)stet ital has his own agenda: he wants her family heirloom, the Wind Dancer--a gold statue of Pegasus now in the possession of American politician Jonathan Andreas--as bait for his arch enemy, former CIA agent Brian Ledford. Besides having had Alex's best friend murdered, Ledford has been stealing artworks and staging terrorist acts to destabilize Europe and aid its newest aspiring Napoleon.

Iris Johansen - Kedves ​vadember
Ricardo ​Lázaro, a legendás költő katona, Saint Pierre forradalmi vezetője fogságba esett az egyik támadás során. Ám még sikerült megmentenie Lara Clavel öccsét, és a szép nő azzal az elhatározással érkezett meg a szigetre, hogy kiszabadítja öccse megmentőjét. Lara tudta, hogy csak akkor sikerülhet a tervük, ha meggyőzi fogvatartójukat arról, hogy Ricardo beleszeretett. Amikor szemtől szembe találta magát a forradalmi vezérrel, rájött, hogy minden porcikája kívánja, szereti a férfit. Ricardó mindent megtett, hogy megvédje ezt a szőke angyalt a szenvedésétől, de a körülmények úgy hozták, hogy ez elkerülhetetlenné vált. Nagy szüksége volt ekkor messze földön híres erejére, ami nélkül nem élhette volna túl a tíz évig tartó polgárháborút. Lara szemének tüze ráébresztette, hogy a forradalom mit vett el tőle - szeretetet, gyengédséget, kötődést. Ricardo azt vallotta, hogy vannak dolgok, amikért érdemes harcolni. Vajon Lara meg tudja győzni arról, hogy a szerelem és a boldogság az, amiért a legtöbbet érdemes küzdeni?

Iris Johansen - Aztán ​meghalsz...
Bess ​Grady fotóriporter sok szörnyűséget látott már munkája során. De sem Szomália, sem Szarajevó nem készítették fel arra a borzalomra, amely egy mexikói kisvárosban vár rá, ahová félig-meddig pihenni indul.Bess egy utazási magazin megbízásából látogat el Tenajóba, ahová magával viszi nővérét, Emiliyt is. Ám a várost a terroristák kísérleti bázisként használják egy olyan biológiai fegyver tesztelésére, melyet később az Amerikai Egyesült Államokban készülnek bevetni.

Iris Johansen - The ​Face Of Deception
An ​unidentified skull... A trail of terrifying secrets... And a woman whose talented hands could reveal the shocking truth... As a forensic sculptor, Eve Duncan helps identify the dead from their skulls. Her own daughter murdered and her body never found, the job is Eve's way of coming to terms with her personal nightmare. But more terror lies ahead when she accepts work from billionaire John Logan. Beneath her gifted hands a face emerges from the skull he has given her to reconstruct—a face no one was ever meant to see. Now Eve is trapped in a frightening web of murder and deceit. Powerful enemies are determined to cover up the truth, and they will make certain that truth goes to the grave...even if Eve gets buried with it.

Iris Johansen - A ​Szél Táncosa 2. - Szélvihar
A ​reneszánsz Itália, a bársony és a páncél, a siralmas nyomorúság és a mérhetetlen gazdagság világa szolgáltatta a hátteret az első kötet történetéhez, amelyben a várúr és a tolvajlány egymásra talált, hogy visszaszerezzék a család féltett kincsét, az arany Pegazus-szobrot, a Szél Táncosát. Pusztító sorscsapások elől menekülve francia földön találnak otthonra, a szobor pedig Lajosnak, az ország királyának a birtokába kerül. Uralkodók sora örökíti át birodalmával együtt a páratlan értéket, mígnem közel háromszáz esztendő múltán, a nagy francia forradalom viharában a halálra ítélt királyi család s az Itáliából átszármazott, dúsgazdag francia polgárrá lett dinasztia sorsa egybefonódik: összekapcsolja őket a szárnyas ló mesés varázsa, emberfeleletti hatalma. A vagyonos bankár és a nincstelen arisztokrata művészlány véletlen hozta ismeretségéből szövetség kovácsolódik, hogy megoltalmazza az ártatlanokat. Szerelmük segíti őket, hogy a lángok, vértenger és borzalmak poklából kimentsék két család legféltettebb kincsét: a Pegazust, és egy gyermeket - s végül hazára leljenek egy új világban.

Iris Johansen - Ne ​bízz senkiben!
Rico ​Chavez rettenetes gyilkos: kegyetlen, ravasz, karizmatikus. És megvannak a módszerei, hogy elérje amit akar. A legjobban Elena Kylert akarja- holtan látni. Elena katona volt, szintén ölésre képezve, és senkire nem volt szüksége a túléléshez. De most egy veszélyes ember elől menekül, és segítségért fordul egy másikhoz. Sean Galennek nem voltak illúziói. Tudta, Elena csak kétségbeesésében fogadta el a segítségét. Mégis mindent megtett volna azért, hogy ez a nő, aki soha senkiben és semmiben nem bízott életében, fogadja el őt mint szövetségesét. Galen és Elena jól tudják, hogy Chavez hatalma és pénze azt jelenti, tőle sehol sem lehetnek biztonságban és senkiben sem bízhatnak, még egymásban sem.

Iris Johansen - Roy Johansen - Close ​Your Eyes
The ​FBI doesn’t usually consult with music therapists to solve their cases. But Kendra Michael’s astonishing powers of observation and analysis have made her a favorite of law enforcement agencies all across the country. Blind for the first twenty years of her life, she cares little for investigative work but can’t deny her unique skill, or the results she’s been able to facilitate. Kendra learned at an early age to become hyper-aware of her surroundings, perfecting the art of picking up the most subtle audio, olfactory, and tactile cues in the world around her. Like a secret weapon, she is in high demand. Former FBI agent Adam Lynch, known as The Puppetmaster, has weapons of his own. He’s a notorious master manipulator, skillfully handling criminals and colleagues alike to get the results he wants. Now he needs Kendra’s special brand of help, but she’s not interested until Lynch reveals that Agent Jeff Stedler—Kendra’s ex—is missing and may have run directly into the path of a serial killer. What began as a heinous murder investigation escalates into something even larger and more frightening: a multi-million dollar conspiracy to hide a secret that’s worth killing for, again and again and again.

Iris Johansen - What ​Doesn't Kill You
Catherine ​Ling was abandoned on the streets of Hong Kong at age four. Schooled in the art of survival, she traded in the only commodity she had: information. As a teenager, she came under the tutelage of a mysterious man known only as Hu Chang—a skilled assassin and master poisoner. As a young woman, she was recruited by the CIA and now, she is known as one of their most effective operatives. Having lived life in the shadows, Catherine is aware of the wobbly moral compass of her existence and even more aware of just how expendable she is to those she deals with. When her old friend Hu Chang creates something so deadly, and completely untraceable, the chase is on to be the first to get it. With rogue operative John Gallo also on the hunt, Catherine finds herself pitted against a group so villainous and a man so evil that she may not survive the quest to protect those she cares about. Iris Johansen is at her page-turning best in this novel that takes you from the corridors of Langley to the alleyways of Hong Kong, and the darkest places of the human soul.

Iris Johansen - Az ​aranybarbár
A ​fényűző palota csillogó börtönéből a végtelen sivatag perzselő homoktengerébe... Szerelem és kaland, aranyhegyek és háborúk, vérszomjas törzsek és mesés királyságok kavargásábn bontakozik ki a félelmet nem ismerő hercegnő és a barbár sejk lebilincselő története. A nő, aki gyönyörűséges bábu a politika és a szenvedély időtlen játszmájában... Kihívóan, merészen dacolva a Tamróvia királyságban reá leselkedő nyomasztó végzettel, Theresa Christina Rubinoff hercegnő érzéki alkut köt a lenyűgöző barbár törzsfővel. Ünnepélyes fogadalmával részesévé válik a csábítás viadalának, aláveti magát a férfi akaratának, s közben mindvégig eltökélten küzd függetlenségéért egy olyan világban, ahol a nők játékszernek számítanak csupán. A férfi, aki sivatagi szenvedély és büszkeség űzte, harcos királya... Titokzatosan, mint a sivatagi éjszaka, gazdagon, akár maga Midász király, Galen Ben Rasid magával ragadja Tesst egzotikus izgalmakat rejtő birodalmába, Szedikánba, s szabadságot ígér neki, ha házasságuk révén szövetségben egyesíthetik a két királyságot. Ellenségei gyűrűjétől övezve a férfi szenvedélyeinek rabszolgájává teszi a lányt, hogy magához kösse mindörökre, de nem sejti még, hogy amikor elnyeri asszonyául, saját szívét ítéli önkéntes, meghódoló rabságra.

Iris Johansen - Your ​Next Breath
Your ​Next Breath from New York Times best selling author Iris Johansen Catherine Ling is one of the CIA's most prized operatives. Raised on the streets of Hong Kong, she was pulled into the agency at the age of fourteen. If life has taught her anything, it is not to get attached, but there are two exceptions to that rule: her son Luke and her mentor Hu Chang. Luke was kidnapped at age two, and now, nine years later, he has astonishingly been returned to her. Catherine vows never to fail him again. Now, just as she is building a relationship with Luke, it seems that someone from Catherine's past is playing a deadly game with her, and using those she cares about as pawns. Three are dead already: the former prostitute who helped Catherine when she was out on the street, a CIA agent with whom she worked closely, and the informant who helped her free Luke. Someone is picking off the people Catherine cares about one by one, with the circle narrowing closer and closer to those she loves the most. Catherine has made many enemies throughout her life, and she has no choice but to weed through her past to find out who is targeting her now, and then go after the vicious killer herself.

Iris Johansen - Chasing ​The Night
A ​CIA agent's two-year-old child was stolen in the night as a brutal act of vengeance. Now, eight years later, this torment is something Catherine Ling awakens to every day. Her friends, family, and colleagues tell her to let go, move on, accept that her son is never coming back. But she can't. Catherine needs to find someone as driven and obsessed as she is to help her - and that person is Eve Duncan. She knows that Eve shares her nightmare, since closure is also something that eludes Eve after the disappearance of her daughter Bonnie. Now, Eve must take her talents as a forensic sculptor to another level, using age progression as a way to unite Catherine with her child. As Eve gets drawn deeper into Catherine's horror, she must face looming demons of her own. Bonnie's killer is still out there. And a new killer is taunting Eve and Catherine at every turn. Is Catherine's son alive, or not? These two women endure the worst fear any mother can imagine in Iris Johansen's latest thrill ride, a gut-wrenching journey into the darkest places of the soul.

Iris Johansen - Az ​éj dala
Amikor ​egy este Daisy Justine színpadra lép, fogalma sincs róla, hogy az elsötétített nézőtéren ott ül a világhírű zeneszerző, Jason Hayes. A visszavonultan élő zseni Desdemonát keres új operája, a Shakespeare nyomán készült Othello számára. Jason abban a pillanatban, hogy meghallja Daisyt énekelni, tudja megtalálta a sztárt, akit egész életében keresett. Nem könnyű azonban a lányt Genfből a Broadway csillogó fénykörébe csábítani. Daisy ugyanis ígéretet tett egy másik férfinak, és ezt az ígéretét nem szegheti meg, sőt még csak beszélni sem beszélhet róla. Jasonnak mindössze két hete marad arra, hogy rávegye Daisyt, fogadja el a főszerepet. Minél közelebb kerül azonban céljához, annál nagyobb a rájuk leselkedő veszély is. Jason legendás zárkózottsága ugyanis több egy művészember hóbortjánál. Neki is van egy titka: egy elszánt gyilkos kerülgeti immár évtizedek óta. A zeneszerző mindent megtesz, hogy megvédje Daisyt - elsősorban önmagától. A lány azonban nem retten meg, hanem elhatározza, hogy csapdát állít, és saját magát teszi meg csaléteknek. Iris Johansen legújabb könyve klasszikus szerelmes regény és lebilincselő bűnügyi történet egyszerre - egy nő története, aki egy rejtélyes férfi bűvkörébe kerülve nem tudja, miféle veszélyek leselkednek rá.

Iris Johansen - A ​Szél Táncosa
A ​reneszánsz Itália, Michelangelo és Leonardo da Vinci kora... Mikor a cselszövések ugyanolyan bonyolultak, mint a katedrálisok kőfaragványai, mikor a bérgyilkosság elismert mesterséggé válik, mikor suhogó selyemruhák rejtik a halálos fegyver, a stiletto csillogását, mikor az emberekben felébred a szép utáni vágy, mikor a méregkeverés tudománya közkinccsé válik... E kor Firenzéje szolgáltatja a hátteret egy különös történethez, amelynek két főszereplője egy furcsa páros: egy előkelő firenzei nemes és egy zsebtolvaj lány. Ők ketten e szokatlan kapcsolat kölcsönös előnyeit felismerve együtt vágnak neki a nem mindennapi kalandnak: a nemesi család féltett kincse, a Szél Táncosa visszaszerzésének.

Iris Johansen - Végzetes ​mélység
Melis ​Nemid veszélyes vizeken hajózik és valakinek minden vágya, hogy lerántsa a mélybe. Tengerkutatóként Melis jól ismeri, milyen veszélyeket rejt a mélység a sima víztükör alatt, de még ő sincs felkészülve arra, ami lent, a sötétség birodalmában lakozik. Eddig csak egy oceanográfus került közel a tenger alatti halálos titok megfejtéséhez, ám ő rejtélyes módon eltűnt a föld színéről. Melis maradt az utolsó, aki ismeri a titkot. És valaki mindent megtenne azért, hogy az igazságot a sírba vigye magával. Mert az, amit Melis a mélytengeri rejtélyről tud, csupán egy része a múltbeli lidércnyomásnak. Melis már azt hitte, a múlt lezárult, amikor a karib-tengeri szigetre költözött, hogy a delfinek viselkedését kutassa. De békéjét - és életét - egy mindenre elszánt gyilkos fenyegeti. Van-e remény, hogy túléli a végső összecsapást?

Iris Johansen - Gyilkos ​játszma
A ​gyilkos nagyon is jól ismeri Eve Duncant. Tudja, hogy Eve mekkora fájdalmat érez meggyilkolt lánya, Bonnie miatt, akinek holttestét soha nem találták meg. Tudja, hogy Eve, az ország egyik legjobb törvényszéki szobrászaként, ragaszkodni fog a kilenc csontváz azonosításához, melyeket a Georgiához közeli talladegai vízesés fölötti csúcson fedeztek fel. Tudja, hogy Eve azt fogja hinni, lehet, hogy azok közül a csontvázak közül az egyik a kislányáé. Ám a gyilkos szadista játszmájának ez csak a kezdete. Ő ugyanis Eve-et akarja, testestül-lelkestül. Fel fogja használni, hogy kijátszhassa adu ászát, és biztosra veszi, hogy a nő megteszi mindazt, amire szánja...

Iris Johansen - Dead ​Aim
"She ​witnesses death through the eye of her camera. Now a relentless killer is focused on her. A celebrated photojournalist, Alex Graham has seen it all - but her latest assignment has forced her across a dangerous line." "What happens when a reporter does more than just report? She has recorded some of the most tragic and heartbreaking of catastrophes, everything from natural disasters to infamous acts of terror. Her experiences have left her forever marked with the human side of tragedy. So when a dam breaks in Arapahoe Junction, Colorado, Alex is once more at the site doing more than just snapping pictures - she is in the mud with a shovel digging for survivors." "What happens when the reporter becomes the story? Alex finds more than she bargained for. In one terrible instant, she is witness to a conspiracy that will stun a nation. The official story is just a cover-up for a truth so frightening, so unthinkable, anyone who threatens to reveal it must be silenced. Forever." "And now that someone is Alex Graham." The first attempt on her life is swift and brutal. Only barely escaping, she finds an ally in an improbable source. Billionaire financier John Logan has his own reasons for protecting Alex, and these reasons alone are likely to get her killed. Using his vast connections and influences, Logan assigns a bodyguard to protect her. Judd Morgan is the best covert commando in the business, and if anyone can keep Alex safe, it's this quietly dangerous man. The problem is, Alex doesn't want to be kept safe by Judd, whose checkered past has made him the target of an unseen assassin who dogs his every step.

Iris Johansen - A ​hazugság arca
Eve ​Duncannek, a törvényszéki szobrásznak ritka, nem túl örömteli adottsága van: meg tudja állapítani a holtak személyazonosságát koponyájuk alapján. Amikor a milliárdos iparmágnás, John Logan megkeresi azzal, hogy épitse fel egy felnőtt áldozat arcát, nem szívesen válalja el a munkát. A figyelmeztető jelek egyértelműek. Eve-t egy speciálisan felszerelt laboratóriumba viszik. Biztonsági kamerák figyelik minden lépését. A telefonbeszélgetéseit lehallgatják. És ott van Logan is, aki hol könyörtelen, hol elbűvölő, de mindenképp elszánt. Ám Eve számára már túl késő kiszállni. A koponya elkezdte felfedni döbbenetes kilétét, ezzel gyilkosságok és hazugságok hálójából szőtt rémisztő csapdába ejtve Eve-t. Máris befolyásos ellenfeleket szerzett magának, akiknek egyetlen célja , hogy leplezzék az igazságot. Módszerük a hidegvérű gyilkosság. Nekik csak az számít, hogy Eve-t örökre elhallgattassák. Mert a koponya titka a sírban kell hogy maradjon; nem számít, ki száll alá azzal együtt.

Iris Johansen - Blind ​Alley
Her ​job is to put a face on the victims of violent crimes. But as forensic sculptor Eve Duncan works on the skull of a newly discovered victim, she's about to get the shock of her life. The murdered Jane Doe's face has been erased beyond recognition. But whoever killed her wasn't trying to hide her identity. The plan is far more horrifying. For as Eve's skilled hands reveal the murdered girl's face, she recognizes someone she knows all too well. Someone who isn't dead. Yet. To stop this twisted psychopath, Eve must put her own life in the balance. But that's not the worst of it --- when her adopted daughter Jane reveals a bizarre connection to the case, Eve can't stop her from joining the hunt for the killer. A hunt that will lead to a terrifying confrontation ...

Iris Johansen - A ​végső célpont
Alighogy ​Melissa megérkezik nővére, Jessica vidéki házába, máris egy dráma kellős közepén találja magát. Nővére az Egyesült Államok elnökének lányát kezeli, aki katatóniás. A szörnyű sokk, ami a kislányt az elméje teremtette, sötét és magányos világba száműzte, nevelőnőjének és a védelmére kirendelt testőrnek kegyetlen meggyilkolása volt. Melissa és Jessica saját biztonságunkat teszik kockára azért, hogy megszabadíthassák Cassie-t kínzó rémálmaitól, miközben kénytelenek egy rejtélyes, karizmatikus idegen férfiban feltétel nélkül megbízni. Egyikük élete sincs biztonságban, mert a gyilkos azt keresi, ami Cassie rémálmainak mélyén rejtőzik. Iris Johansen, akinek könyveit eddig nyolcmillió példányban nyomtatták ki világszerte, számos irodalmi elismerést és díjat mondhat magáénak. Az Atlantában élő írónő nagy sikerű regényei közül további kettő, A gyilkos játszma és az Aztán meghalsz is hamarosan olvasható lesz magyarul.

Ken Follett - Kristin Hannah - Iris Johansen - Nora Roberts - A ​Hornet útja / Távoli partok / Nem bízhatsz senkiben / Hazatérés
Ken ​Follett: A Hornet útja 1941 júniusában a tizennyolc éves Harald Olufsen azt tervezi, hogy a nyári szünetben szorgalmasan készül majd a vizsgáira, dzsesszt hallgat, és lányokkal randevúzik szülőhelyén, a dániai Sande szigetén. Ám amikor váratlanul rábukkan az országot megszállva tartó nácik egyik titkos bázisára, majd belesodródik az ellenállási mozgalomba, a gondtalannak ígérkező nyarat a felnőtté válás kemény próbatételei árnyékolják be. Kristin Hannah: Távoli partok A negyvenes éveiben járó Elizabeth Shore, aki egyetemistaként tehetséges festőművésznek indult, aztán feladta álmait, minden igyekezetével azon van, hogy tökéletes anya és odaadó feleség legyen. Miután azonban gyermekei felnőttek, és elköltöztek otthonról, sportriporterként dolgozó férjével szép lassan eltávolodnak egymástól. Elizabeth elbizonytalanodik, vajon a lángoló szenvedély, amely hajdanában összekötötte őket, visszatérhet-e valaha az életükbe. Iris Johansen: Nem bízhatsz senkiben A csinos bérgyilkosnő, Elena Kyler egyedül neveli ötéves kisfiát. Amikor az egyik kegyetlen dél-amerikai drogbáró, Rico Chavez vérdíjat tűz ki a fejére, és a fia elrablásával fenyegetőzik, Elena egyedül az egykori zsoldos katonára, Sean Galenre számíthat. Kiderül azonban, hogy a magányos farkas hírében álló férfi a legveszélyesebb ember, akivel Elena valaha találkozott. Nora Roberts: Hazatérés Seth Quinn, a tehetséges festőművész, aki éveken keresztül Európa különböző országaiban alapozta meg hírnevét, úgy dönt, hogy végleg hazatér a Chesapeake-öböl menti kisvárosba, St. Christopherbe, ahol tízéves kora óta nevelkedett. Nyugalmasnak ígérkező életét elsöprő szerelem kavarja fel, ám a kapcsolatot beárnyékolja, amikor valaki felbukkan múltjának eltitkolt időszakából, és ismét zsarolni kezdi.

Kollekciók