Ajax-loader

Kovács Éva könyvei a rukkolán


Kovács Éva - Species modus ordo
"Első látásra heterogén gyűjtemény ez, pedig alapjában véve két csoportra osztható: a magyar királyi jelvényekhez kapcsolódik az egyik, az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár néha nagyon is távolra csalogató egy-egy kincse a kiindulópontja a többinek" - írja Kovács Éva válogatott tanulmányait közrebocsátó új könyve bevezetésében. Valójában az utóbbi negyven év magyar művészettörténet-írásának kiemelkedő eredményét tartja kezében az olvasó. A tanulmányokban személyes hang és erudíció ötvöződik kiérlelt tudományos módszerrel és értékrenddel, amelyet a történeti adatok, a tények igazságának mélységes tisztelete mellett a művészi, esztétikai érték, másként szólva a formák tökéletessége iránti igény és rendkívüli érzék jellemez. A szerző látszólagos egyszerűséggel, de jó magyarsággal fogalmazott, képszerű voltánál fogva is élvezetes, újszerű, tudományos prózastílusa vezeti közel az olvasót a középkor művészetéhez. A negyven tanulmányt tartalmazó kötetet 264 fénykép, számos értelmező és rekonstrukciós rajz illusztrálja. Kovács Éva 1932-ben született Jászárokszálláson. Művészettörténeti tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. A Szépművészeti Múzeum, majd a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Intézetének munkatársaként dolgozott. 1977-ben részt vett a magyar koronázási jelvények hazahozatalát előkészítő szakértői bizottság munkájában, a jelvények átvételében és kíséretében, majd a tanulmányozásukra már Budapesten összehívott nemzetközi tudóstársaság munkájában. Tagja a Corpus des Émaux Méridionaux-nak. Könyvei: Kopfreliquiare des Mittelalters (1964); Limoges-i zománcok Magyarországon (1968); Árpád-kori ötvösség (1974); A magyar koronázási jelvények (Lovag Zsuzsával 1980); A Mátyás-kálvária (1983). Kiadásra váró főműve a középkori francia uralkodói udvarok ötvösművészetének átfogó feldolgozása.

Rigóné Péter Irén - Kovács Éva - Kaposvári Emőke - Kelemen Lívia - Varázslatos ​üvegek - tükrök festése
A ​Varázslatos üvegek sorozatunk harmadik kötetét veheti kezébe az olvasó. Őszinte örömünkre szolgált, hogy kedvező visszhangra talált az üvegfestést kedvelő hobbi alkotók körében. Az üvegfestés alaptechnikája gyakorlással viszonylag könnyen megtanulható, az egész család bátran kísérlezethet vele. A sorozat harmadik részében a tükrök festésének alapvető fogásaival, technikájával kívánjuk megismertetni az érdeklődőt. A rajzokat és az elkészítési leírásokat - ötleteket adó kiindulásként - ismét igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja benne az ízlésének és kedvének megfelelőt.

Litván György - Kovács Éva - Schmidt Mária - Simon Róbert - Karády Viktor - Kovács András - A ​zsidókérdésről
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Éva - Lovag Zsuzsa - A ​magyar koronázási jelvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kedves Ágnes - Kovács Éva - Marton Jenő - Pátzelt Hajnal - Szászország
A ​70-es és 80-as években nagyon sok magyar megfordult az egykori NDK-ban. Volt, aki csak rövid időre, mint turista látogatott oda, de több tízezren néhány évet éltek és dolgoztak is szocialista Németországban. Sokan ott találtak maguknak párt is, élénk baráti és rokoni privát kapcsolatok alakultak ki. A rendszerváltozások után nekünk és a németeknek is kinyílt a világ, számos korábban nem látott ország felé mehettünk, így lettek méltatlanul „elfeledett" ismerősök a keleti tartományok. Az elmúlt 25 évben hihetetlen tempóval változott meg Szászország is, a korábban elhanyagolt városok, épületek döntő része megszépült. Szász-Svájc és az Érchegység természeti szépségeiben pedig mindig is gyönyörködni fogunk…

Kovács Éva - Limoges-i ​zománcok Magyarországon
A ​XII. században Limoges-ban a Szent Martialis-kolostor, majd később laikus műhelyek voltak termelői a jellegzetes, vörösréz alapon ágyazott, zománccal díszített, sajátos stílusú tárgyaknak, melyek a XII-XIII. században egész Európában igen elterjedtek. A román ötvösségnek e gazdag és igen nagyszámú tárgycsoportja még a középkor folyamán Magyarországra is szép számmal elkerült. A környező országok közül itt van a legtöbb emléke, s csak itt lehet kimutatni hatását a hazai művességre. Az európai kutatás újabban igen élénken foglalkozik a limoges-i ötvösséggel, melynek néhány érdekes sajátosságát sikerült tisztázni: erősen kommerciális jellegét, hagyományos stílusát és ikonográfiai sajátosságait. A könyv keretében a szerző, Kovács Éva, rövid összefoglalás után ismerteti a Magyarországon fellelt legszebb darabokat; vázolja a helyzetet, amely a nagymérvű középkori importot indokolja, és kitér a magyarországi művességben kimutatható hatására is. A kötetet 48, közte 8 színes reprodukció, továbbá 6 szövegközti rajz illusztrálja.

Horváth Zoltán - Katzler Ágnes - Kovács Éva - Marton Jenő - Puglia ​tartomány
Dél-Olaszország ​kevésé ismert tartományába, Pugliába (ókori és középkori nevén Apulia) invitáljuk a Kedves Olvasót. Az olasz csizma "sarka és sarkantyúja" valóban sokak által nem tudott csodáit és értékeit szeretnénk bemutatni e kötetben, mely erősen hiánypótló a magyar útikalauzok közt, könyvünk első kiadása 2016-ban, a bővítés 2018-ban jelent meg. A könyv által tett elképzelt utazásunk alatt, a 360 csábító fénykép és 25 részletes térkép segítségével bejárhatjuk a XIV-XV. századi magyar történelemben is szerepet játszó területet. Felkeressük a Gargano-félsziget, Murgia és Salento természeti csodáit, az imponáló nagyvárosok mellett megtekintjük a korábban talán sosem hallott nevű, ám meglepően izgalmas kisvárosok fontosabb látnivalóit is. Az épített emlékeken túl szót ejtünk a szokásokról, a történelemről, a kultúráról és a gasztronómiáról is hasonlóan. Most e kötet harmadik, aktualizálta-javított kiadása jelenik meg, melyben a számos szép fénykép és részletes térképek segíti az odalátogatót.

Kovács Éva - Az ​élet tükre
Az ​Élet Tükre nem egy hagyományos mesekönyv, munkára fogja mind a mesélő, mint pedig a hallgatóság képzelőerejét. Tartalmát és kivitelét tekintve is nagyszerű és praktikus segédanyag mindenkinek, aki gyermek színjátszó csoportokkal vagy dráma oktatással foglalkozik, vagy csupán szeretne a mesemondás és mesejátszás kaleidoszkópján keresztül ránézni a világra.

Rigóné Péter Irén - Kovács Éva - Varázslatos ​üvegek - síküvegek festése
Az ​üvegfestés alaptechnikája gyakorlással megtanulható, az egész család bátran kísérletezhet vele. Bármilyen síküveg-táblát vagy minta nélküli üvegtárgyat megfesthetünk saját ízlésünk és otthonunk színvilága, stílusa szerint. Akinek nincs mersze tervezni, használhatja a kötetben közölt mintákat, de meglévő tárgyakról, mesekönyvekből stb. is lehet "kölcsön venni" ötleteket, szép motívumokat.

Kovács Éva - Árpád-kori ​ötvösség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rigóné Péter Irén - Kovács Éva - Kaposvári Emőke - Kelemen Lívia - Varázslatos ​üvegek - domború felületű és hengeres üvegek festése
A ​Varázslatos üvegek sorozatunk első kötete a Síküvegek festése címmel jelent meg. Őszinte örömünkre szolgált, hogy néhány hét alatt sikert aratott a könyv, valamint kedvező visszhangra talált az üvegfestést hobbiként művelő alkotók körében. Az érdeklődés talán annak köszönhető, hogy az eddig magyarul megjelent - üvegfestésről szóló - kiadványok közül csak elenyészően kevés leírás található az oldószeres alapanyagú festészeti eljárásokról. Ebben a könyvben a hengeres, valamint a domborfelületű üvegfestés alapvető fogásaival, technikájával kívánjuk megismertetni az érdeklődőt. A rajzokat és az elkészítési leírásokat - ötleteket adó kiindulásként - ismét igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenki megtalálja benne az ízlésének és kedvének megfelelőt. A fényképek a módszerek alkalmazásához nyújtanak útmutatást. Kellemes szórakozást és sikerélményt kívánunk!

Kovács Éva - Dezsényi István - Rigó Tibor - Angol ​középfokú írásbeli nyelvvizsga
Ez ​a kötet több okból is a lehető leghitelesebben mutatja be az Origó nyelvvizsgarendszer írásbeli feladatait. Kiadványunk az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelv-vizsgarendszerének feladatbankjából származó, az elmúlt években "élesben" használt feladatok gyűjteménye. Az eredeti feladatok megoldásához minden feladattípus bemutatása, valamint hasznos tanácsok olvashatók a könyv szerkesztőitől, akik a vizsgaközpont vizsgáztató nyelvtanárai. A kötet újdonsága a Értékelési útmutatóban bemutatott, a közvetítési és szövegértési feladatok vizsgázói mintáiból gyűjtött jó, illetve nem elfogadható megoldások, amelyek lehetővé teszik a javítási és értékelési gyakorlat megismerését. A kötet tartalma: 5 feleletválasztós teszt 10 közvetítés angolról magyarra 10 irányított fogalmazás 10 olvasott szöveg értése Megoldások Értékelési útmutató További feladatsorok (tesztek, nyelvtani gyakorlatok, hallás utáni feladatok) a www.akademiaikiado.hu weboldalról a virtuális melléklet menüpontban, a kötetben található egyedi kód segítségével érhetők el.

Farkas Zsuzsa - Kaján Marianna - Kovács Éva - Erzsébet ​királyné emlékezete képeslapokon
A ​csendet, a tiszta levegőt, az erdőt és virágot kedvelő gyönyörű Erzsébet királyné alakját már életében is legendák övezték, tragikus halála után Magyarországon is igen erős kultusz bontakozott ki körülötte: természetszeretetét ligetek, parkok, fasorok létesítése, utazási vágyát szállodák, vendéglők, fürdők, források, utcák, terek- és hidak elnevezései tükrözik, a szegények, elesettek iránti jóindulatát megörökítve pedig kórházakat, szanatóriumokat és árvaházakat neveztek el róla. Az egykor és ma látható Erzsébet királyné emlékhelyek kultúránk tükörképei, egy szép magyar királyné szobrának látványa a fák között – fényképeken és képeslapokon – a boldog békeidők árkádiai hangulatát idézi fel.

Kovács Éva - Fantáziaékszerek ​/ Fantasy Jewelry
A ​könyv egy mintagyűjtemény, a fűzéseket könnyen érthető grafikák mutatják be, ezért bizonyára sikeres lesz a kiadvány. Külön értéke a könyvnek, hogy a minták könnyebb elkészítéséhez közli az alapbefoglalásokat, amivel sokan most találkoznak először. A könyv angol-magyar nyelven jelenik meg.

Kovács Éva - A ​Mátyás kálvária az esztergomi főszékesegyház kincstárában
(Bevezetőjéből:) 1494-ben ​lezárult egy zálogügylet Bakócz Tamás és Corvin János között. János herceg ötezer-kétszáz forintot kért az egri püspöktől, s az összeg fejében zálogtárgyakat adott. A zálogot, három ötvösművet, végül kénytelen volt átengedni főpapi hitelezőjének. Az egyik zálogtárgy drágakövekkel és gyöngyökkel díszített arany feszület volt, melyet a nagyhírű reneszánsz egyházfő későbbi rezidenciájának, Esztergomnak a székesegyházára hagyott. Az elkövetkező századokban az arany kereszt sorsa az esztergomi székesegyház kincseinek sorsával fonódott egybe. Vándorolt, a legkülönbözőbb állomásokon fordult meg. Menekítették a folytonosan megújuló háborús veszélyek miatt. A kincstár - így a kereszt is - csak a múlt században került vissza a magyar egyház székhelyére, most már az újonnan épült klasszicista székesegyházban találva otthonra. Közben Bakócz érsek neve elvált a kereszttől, az esztergomi főszékesegyházi kincstár díszétől, melyet ma úgy ismerünk, mint Mátyás király kálváriáját. Bakócz Tamás a Corvin-örököstől Mátyás király kincstárának egy darabját. Erre vall a szerfelett impozáns talapzat, melynek három szfinxalakzat Mátyás cseh-magyar királyi, hollós szívpajzsú címerét tartja. A talapzat meghökkentően pazarló. Pazarló a motívumokban is, a felső részhez viszonyított méretében is, a felhasznált arany mennyiségét tekintve is.

Kelemen Lívia - Rigóné Péter Irén - Kovács Éva - Kaposvári Emőke - Varázslatos ​üvegek - Dísztárgyak, egyedi alkotások
A ​Varázslatos üvegek c. sorozatunk negyedik része segítségével egyedülálló műveket készíthetünk. A korábbi kötetekből kiderült, hogy az üvegfestés alaptechnikája egy kis gyakorlással könnyen megtanulható, tehát bátran kísérletezhetünk vele. Különlegessé, egyénivé tehetjük környezetünket egy ajtó, a dohányzóasztal vagy akár a konyhaszekrény üvegének megfestésével. Alkotókedvünket tükrözheti a vendégváró tálca vagy a fényben fürdő ezerszínű pillangócsalád. 1-1 üvegtárgyon alkalmazhatunk a festésen kívül más díszítési eljárásokat is, pl. homokfúvatást, homályosítást, ragaszthatunk rá kontúrozás helyett ólom- vagy rézszalagot. Könyvünk ezekkel a technikai eljárásokkal is megismerteti az olvasót.

Kedves Ágnes - Kovács Éva - Marton Jenő - Türingia
A ​70-es és 80-as években nagyon sok magyar megfordult az egykori NDK-ban. Volt, aki csak rövid időre, mint turista látogatott oda, de több tízezren néhány évet éltek és dolgoztak is szocialista Németországban. Sokan ott találtak maguknak párt is, élénk baráti és rokoni privát kapcsolatok alakultak ki. A rendszerváltozások után nekünk és a németeknek is kinyílt a világ, számos korábban nem látott ország felé mehettünk, így lettek méltatlanul ,,elfeledett" ismerősök a keleti tartományok. Az elmúlt 25 évben hihetetlen tempóval változott meg Türingia is, a korábban elhanyagolt városok, épületek döntő része megszépült. A Türingiai-erdő, a Hainich Nemzeti Park (a Világörökség része) és a bővizű folyók, tavak természeti szépségeiben pedig mindig is gyönyörködni fogunk...

Kollekciók