Ajax-loader

Iglói Endre könyvei a rukkolán


Iglói Endre - Az ​orosz irodalmi múlt
Az ​ezeresztendős orosz irodalom történetének időben leghosszabb szakasza, elnyújtott "gyermekkora" - s azután "kamaszkora", a XVIII. század is -eddig jószerint kívül maradt figyelmünk körén. A nagyorosz, ukrán és fehérorosz irodalom számos emléke ugyan már magyarul is olvasható, a régi írók mégsem számíthattak és nem tarthatnak igényt olyan fokú érdeklődésre, mint kései utódaik. De hallgatni a múltról csaknem egyenlő a tagadásával is, Az irodalom élő organizmus, amely egyszer megszületett,s fejlődésének minden szakasza része életrajzának. Ezért mondható hézagpótlónak ez a könyv, amelynek szerzője tudja, hogy mai olvasónak szokatlan, középkori irodalmi rendszer szövevényes útjain kell ezetnie az társául szegődő olvasó. Feladata nem kisebb, mint a lassú fejlődésben is megmutatni az előremozdulást, a szüntelen változást, felfedeztetni ennek az irodalomnak a valós értékeit, meghatározni főbb jellemzőit, érzékeltetni az írói látásmódot, módszert, stílusokat, eligazítani az olvasót egy, a maitól eltérő műfaji rendszerben, meggyőzni arról, hogy ez az orosz feudális pravoszláv valóságból kinőtt irodalom egyszerre "szolgálta" a tudományos és művészi megismerést, s nemcsak hasznos volt, hanem máig is érvényesen szép és érdekes is. Adott olyan érdekeket, amelyek nemcsak azoknak a szláv népeknek kedvesek, melyek jelenük szellemi kincsestárában a múlt emlékeit oly példamutató gondossággal őrzik mindenkinek hozzáférhetően, hanem bennünket is gazdagítanak.

Iglói Endre - Misley Pál - Régi ​orosz széppróza
A ​kötet a világirodalmi értékű realista orosz próza forrásvidékére kalauzolja el az olvasót, elsősorban a leendő orosz nyelv és irodalom szakos tanárokat. Azokat a régi orosz irodalmi emlékeket mutatja be mai orosz nyelven és magyar fordításban, amelyek az orosz szakos hallgatók kötelező tantervi anyaga, de a válogatás ennél bővebb, és alkalmas rá, hogy kielégítse az érdeklődő olvasók igényeit is. A kötetben található emlékek olykor leplezetlen didaktikai-publicisztikai célzatosságuk mellett esztétikai becsűek, s éppen változatos stílusuk, világos szerkezetük és jellegzetes műfaji ismérveik miatt alkalmasak a XI-XVII. századi orosz irodalmi ízlés fejlődésének érzékeltetésére, annak a bemutatására, hogyan jutott el ez a sajátos hangvételű kelet-európai irodalom a hiteles történetiségtől a művészi általánosításig, az irodalmi sémák és sablonok kötelező alkalmazásától az egyéni stílus és alkotói individuum polgárjogának elismeréséig. A közölt emlékek megértését, művészi alkotásként való elfogadását, társadalomtörténeti és etnikai vonatkozásainak a kellő értékelését a szépen illusztrált kötet egyes darabjaihoz csatlakozó jegyzetek és a régi orosz széppróza fejlődésének útját áttekintő ismertetések könnyítik meg.

Iglói Endre - Az ​orosz irodalom kistükre
"Ahhoz, ​hogy megértsük az orosz nép titkát s nagyságát, jól és alaposan meg kell ismernünk a múltját" - mondotta Alekszej Tolsztoj. E múlt sokszólamú üzenetét közvetíti könyvünk, amely az Igor-énekben említett "régi szavakkal" kezdődik, s első részében orosz, ukrán és belorusz nép töredékesen fennmaradt közös örökségét mutatja be. A nyolc évszázadot felölelő anyag a fejlődés erővonalait követve szemlélteti azt az irodalmat, amely az évszázadok során lassú ütemben ugyan, de hatalmas utat tett meg az egyszerű tényközléstől a művészi kitalálásig, hogy aztán a XVIII. században, új minőségi szakaszba lépve és bekapcsolódva az európai áramlatokba, a Puskinnal kezdődő modern orosz irodalomig jusson el.

Kollekciók