Ajax-loader

Szilágyi Judit könyvei a rukkolán


Szilágyi Judit - Török Petra - Lesznai ​Anna - Morzsái az eltörött világkalácsnak
2014 ​kora őszén a Hatvan főterén álló egykori barokk serházban találta meg régi-új otthonát a város múzeuma. Az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény – Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény újjászületett impozáns tereiben, az állandó kiállítások egyikeként nyílt meg a Morzsái az eltörött világkalácsnak című tárlat, amely a múzeum majd két és fél ezer tételből álló, kimagasló művészeti értékkel bíró, az országban egyedülálló Lesznai Anna-kollekcióját mutatja be. Lesznai Anna több művészeti ágban bizonyította tehetségét, így a kiállítás az eredeti ipar- és tervezőművészeti alkotások bemutatásán túl bepillantást enged Lesznai irodalmi és művészetpedagógiai munkásságába is. Mindezek hátterében kirajzolódik baráti kapcsolatrendszere, amely a korszak szellemi elitjéhez kötötte. Kötetünk, amely az állandó kiállítás kísérőkiadványaként jelent meg, Lesznai Anna élettörténetét követi végig. Képekkel, tervekkel, fotókkal és egyéb dokumentumokkal illusztrálja az életmű és az életút jelentős állomásait és fordulópontjait, megjelenésében és hangulatában is megidézve Lesznai Anna művészeti és szellemi örökségét.

Deim Zoltán - Fekete Sándor György - Jakab Csaba - Thuróczy Julianna - Szilágyi Judit - Temesfői Viktória - Kutyaegészségtan
A ​Kutyaegészségtan szakmai könyvet az állatorvos-tudomány, a biológia és a kutyatenyésztés emblematikus szakemberei írták. Ez a hiánypótló szakmai ismerteket tartalmazó szakkönyv elengedhetetlenül szükséges minden kutyatartó és tenyésztő számára. A könyvben számos információhoz juthatunk a kutyák egészséges táplálásáról és speciális diéták alkalmazásáról, melyek betartásával a kutyáinkat sokáig egészségesnek láthatjuk és élvezhetjük az általuk nyújtott örömöket. A kutyák nemi éréséhez, szaporodásához és „nemi” betegséginek megismeréséhez is segítséget nyújt a könyvben található szaporodás-biológiai fejezet, ami megkönnyíti a gazdák helyzetét, ha a kutyájukkal bármilyen szaporodásbeli probléma adódik. A genetikával kapcsolatos alapvető tudnivalókat is bemutatják a szerzők, és ebben a fejezetben megismerhetik a tenyésztéssel, kiállításokon való részvétellel, az arra való felkészüléssel összefüggő teendőket. Ezek mellett az öröklődés szabályaiba is betekintést nyerhet az olvasó. A kutyák immunrendszerének részletes működését, továbbá a baktériumok, vírusok, paraziták és gombák okozta megbetegedését is megismerhetik a tulajdonosok. Ebben a fejezetben található a kutyák mérgezéseivel, valamint egyes állatvédelmi, tenyésztői és állattartási jogszabályokkal és kérdésekkel foglalkozó rész is. Végül, de nem utolsósorban, mint tudjuk, a kutyáknál is egyre gyakrabban jelennek meg a daganatos megbetegedések, és a daganatok keletkezéséről, valamint azok fajtáiról szintén részletes ismertekre tehetnek szert a kutyatartók.

Borgos Anna - Szilágyi Judit - Nőírók ​és írónők
"Körülbelül ​ez a harminc év volt az, amely alatt nálunk nők komoly írókká fejlődtek. ...Abban a küzdelemben - joggal nevezhetném szabadságharcnak -, amely a nők (és írónők) élete volt ezekben az évtizedekben, ...melléjük állt Osvát Ernő és a Nyugat. Éppen ezért nagyon is sokat jelentett nékik a Nyugat ... De nem lehetne-e ezt a tételt, illő kisebb méretben, meg is fordítani? ...Annak a sok évfolyamnak sokszínű gazdagságához semmivel sem járultak hozzá az írónők?" Reichard Piroska Elek Artúrnak címzett gondolatai jól körvonalazzák a könyv szerzőinek alapvető kérdésfelvetéseit is. A Nyugat viszonylag sok és sokféle női szerzőt közölt. E tény mögött a folyóirat nagy esztétikai önmítoszán túl ("csak az írás minősége számít") a korszak egyik legaktuálisabb kérdésére reagáló szerkesztői koncepció éppúgy felfedezhető, mint a személyes motivációk. A kötetben a folyóirat által leggyakrabban közölt tíz nőíró portréja szerepel. A tanulmányok tehát az akkori kánont, a Nyugat által legértékesebbnek tartott nőírók történetét tárják fel. Vannak köztük ismert és kanonizált írók (Kaffka Margit, Lesznai Anna, Török Sophie), talán ismerősen csengő nevek (Bohuniczky Szefi, Kádár Erzsébet, Kosáryné Réz Lola, Lányi Sarolta), de mára egészen elfeledett szerzők is (Gyulai Márta, Kovács Mária, Reichard Piroska). Az ő pályájuk és írásaik megismerése a folyóirat egészéről való gondolkodásunkat is árnyalhatja. Hiszen miközben a (férfi) Nyugatról való ismereteink folyamatosan gazdagodnak és módosulnak, azok a szerepek, amelyeket a nők töltöttek be a magyar irodalom legfontosabb lapjánál, az utókor számára nagyrészt még mindig ismeretlenek.

Kollekciók