Ajax-loader

Székely Péter könyvei a rukkolán


Székely Péter - Germán ​főisten archetípusa történeteinek tükrében
A ​mai kor embere egy olyan világban nőtt fel, hol a vallási meggyőződés egyenlő lett a babonás félelemmel, ami tudományos szempontból megkérdőjelezhető. Az létezik, amire van bizonyíték. A vallásosságnak azonban nem kell bizonyíték, hiszen az a bizonytalanságba vetett hitből és reményből táplálkozik. A többség azonban ezt nem ismeri el. Mítoszokra, s a bennük szereplő istenekre és hősökre nem úgy kell tekinteni, mint egy letűnt világ hírmondói. Ők mindig példaként álltak az emberek elé, így kísérve bennünket a történelem folyamán. Viszont sokszor át kellett alakulniuk, hiszen az ember és környezete folyton változott és ehhez alkalmazkodniuk kellett. Ők, hű társai az emberiségnek, ennek ellenére velünk maradtak, s vezettek át minket a legsötétebb időszakokon át. Velünk együtt isteneink és hőseink is változtak, akárcsak a történetek, melyben szerepeltek. Egyszerre maradtak azok, akik voltak: ősi vezetőink; s formálódtak azzá, amire épp szükségünk volt. Régi isteneink sosem haltak meg. Mindvégig velünk voltak, vigyáztak ránk, mutatták az utat. Hol királyokká lettek, hol démonná alakultak. Később belőlük lettek hőseink, majd szuperhőseink… Arra keresem a választ, hogy Odin, a pogány germánok főistene, hogyan maradhatott meg a keresztény Európában, milyen formákat öltött, hogy később ismét előléphessen a színfalak mögül. Vajon ugyanaz az istenség maradt, mint 1000 évvel ezelőtt, kit a barbár vikingek tiszteltek? Mindez azért fontos, mivel ez az istenség egy archetípust testesít meg, ami Európában számos formát öltött. Mítoszai, történetei a mai napig nevelnek, tanítanak minket, ezáltal ő maga is. A fő kérdés ugyanakkor az, hogy vajon több ezer év távlatából mit taníthat nekünk Odin? Tudása aktuális-e még felgyorsult világunkban?

Székely Péter - Thor valódi története
Thort a Marvel filmeknek és képregényeknek köszönhetően sokan ismerik már. Azonban ez a Thor mennyiben ugyanaz az istenség, mint eredeti mítoszaiban? Hogyan fejlődött az idők során? Mennyiben képviseli ugyanazt, mint az első híradásoknál? Kérdések melyekre csak az idő tudja a választ, s útmutatásként segítségünkre vannak Európa és Amerika művészei, költői és irodalmárai. Egy utazásra hívom a kedves olvasót történelmi korokat átszelve, hogy megismerjük Thort, mikor még az emberek mindennapjainak részese volt egészen odáig, amíg szuperhőssé nem vált. Ez Thor igazi története, ez a valódi Thor túra! A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság 2010. évi pályázatán a könyv alapjául szolgáló rövidebb tanulmány Oklevélben részesült.

Dömel András - Marosvári Péter - Mezei József - Nagyné Szokol Ágnes - Szász Antónia - Székely Péter - Szabadi László - Vancsó Ödön - Matematika ​11. osztályosok számára
A ​matematika a 11. osztályban már a hétköznapi élet komolyabb összefüggéseire is rámutat. Kiderül, hogy az úthálózatok, a munkafolyamatok tervezése, valamint a bűntények felderítése ugyanazokat a matematikai ismereteket igényli. Megtanuljuk, hogyan írható le a világ népességének a növekedése vagy a radioaktív bomlás folyamata. Kiderítjük azt is, hogyan befolyásolja esélyeinket, döntéseinket egy-egy újabb információ megszerzése. A geometria is tartogat még meglepetéseket: megmutatjuk, hogyan lehet egy-egy egyszerűbb geometriai alakzatot a földmérők, térképészek, mérnökök, csillagászok által használt módon, egyenletekkel is leírni.

Székely Péter - Thor ​valódi története
Sok ​könyv foglalkozik a skandináv mítoszokkal, azonban ezek a mai napig íródnak. Európa alkotóit segítségül hívva mutatom be, hogy Thor a népszerü isten hogyan is maradhatott mai napig ily kedvelt alakja az embereknek, s hogy az idök folyamán milyen formákat öltött fel. Ez az igazi története Thornak, a valódi Thor túra.

Ambrus Gabriella - Frenkel Andor - Mezei József - Nagyné Szokol Ágnes - Papp Péter - Pataky Krisztina - Szabadi László - Szász Antónia - Székely Péter - Tóth Attila - Vancsó Ödön - Matematika ​9.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Székely Péter - Időfelfogás ​a reneszánsz művészetében
Kinek ​alkot a művész? Meddig terjed a művészet? A probléma a befogadók és a művészek kommunikációs szakadékával írható le. Nem egy nyelvet beszélnek, így a művész munkáit nem értik meg az átlagemberek. Ahhoz, hogy megértsék ismerniük kell részletesebben a művészetek történetét. A reneszánsz idejében még egyetértés volt a befogadó és a művész között, ám itt jelenik meg első ízben az a halovány repedés, mely a XIX. századra már oly szakadékká duzzadt, hogy a köz embere már nem értette amit látott. Ezért tartom fontosnak a reneszánsz idejét és felfogását eme absztrakt fogalommal szemben. Az idő ugyanis illúzió, mely mégis jelen van. Mérhető, de megfoghatatlan. Eme paradoxonnal állnak szemben művészeink is akiket segítségül hívok, hogy e régi korban, hogyan is dolgozták fel magukban.

Géczi János - Somogyi Győző - Székely Péter - Tihany
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárd Ágnes - Frigyesi Miklós - Lukács Judit - Major Éva - Székely Péter - Vancsó Ödön - Készüljünk ​az érettségire matematikából közép-, emelt szinten - Szóbeli tételek elméleti összefoglaló
Ez ​a három könyv a szakmailag legteljesebb és legnagyobb példányszámban vásárolt felkészítő segédkönyvsorozat. Ezekből a könyvekből eredményesen lehet felkészülni az érettségire, legyen az akár az írásbeli vagy a szóbeli, közép- vagy emelt szint. Erre garancia, hogy a könyvek szerzői részt vettek a kétszintű érettségi kidolgozásában és többen közülük az érettségi feladatlapok összeállításában is közreműködtek.

Bárd Ágnes - Frigyesi Miklós - Lukács Judit - Major Éva - Székely Péter - Vancsó Ödön - Készüljünk ​az érettségire matematikából emelt szinten - Feladatgyűjtemény
Ez ​a három könyv a szakmailag legteljesebb és legnagyobb példányszámban vásárolt felkészítő segédkönyvsorozat. Ezekből a könyvekből eredményesen lehet felkészülni az érettségire, legyen az akár az írásbeli vagy a szóbeli, közép- vagy emelt szint. Erre garancia, hogy a könyvek szerzői részt vettek a kétszintű érettségi kidolgozásában és többen közülük az érettségi feladatlapok összeállításában is közreműködtek.

Bárd Ágnes - Frigyesi Miklós - Lukács Judit - Major Éva - Székely Péter - Vancsó Ödön - Készüljünk ​az érettségire matematikából emelt szinten - Megoldások
Ez ​a három könyv a szakmailag legteljesebb és legnagyobb példányszámban vásárolt felkészítő segédkönyvsorozat. Ezekből a könyvekből eredményesen lehet felkészülni az érettségire, legyen az akár az írásbeli vagy a szóbeli, közép- vagy emelt szint. Erre garancia, hogy a könyvek szerzői részt vettek a kétszintű érettségi kidolgozásában és többen közülük az érettségi feladatlapok összeállításában is közreműködtek.

Kollekciók