Ajax-loader

Frank László könyvei a rukkolán


Frank László - Zöld ​ár
A ​könyv szerzője 1946. január végén, mint a kaposvári népügyészség vezetője megbízást kapott a népügyészi teendők ellátására Szálasi Ferenc és társai népbírósági ügyében. Munkája vázlatát - amelynek alapját a tárgyalás anyaga és a tárgyalás során készített jegyzetei képezték - már 1948-ban elkészítette, de kiadásra csak 1974-ben készítette elő. Szálasi államfői hatalmat gyakorolt 1944. október 18-tól 1945. május 5-én bekövetkezett fogságba eséséig. Ez a néhány hónap a magyarság történelmének talán legtragikusabb szakasza volt. Az értelmetlen háború eszement meghosszabbitóit, százezrek gyilkosait a nép bírái útján felelősségre vonta, és a megérdemelt büntetésben részesítette. Előljáróban Frank László igen részletesen, elemzően mutatja be a vádlottak emberi és politikai arculatát, a tárgyalás alatti viselkedésüket, védekezési taktikájukat, majd Horthy elvetélt kiugrási kísérletét és a nyilasok hatalomátvételét ismerteti. Közli a nyilasok minden realitást nélkülöző tervezeteinek és Horthy fegyverszüneti proklamációjának szövegét. Különösen érdekes a Szálasiról rajzolt árnyalt portré és a függelék, amely teljes terjedelmében tartalmazza a népügyész történelmi jelentőségű vádbeszédét. A nagyon izgalmas, mementóként is jelentős mű minden, a közelmúlt történelme iránt érdeklődő olvasónak kínál tartalmas időtöltést.

Frank László - Szélhámosok, ​kalandorok
A ​régi magyar társadalom alvilágának négy jellegzetes képviselőjét mutatja be a könyv. Strassnoff Ignác főként az egyházi javadalmak és feudális nagybirtokok haszonélevezőinek megvámolására összpontosította erejét. Trebitsch-Lincoln Ignác a nemzetközi imperializmus lehetőségeit igyekezett kihasználni. Jellinek Morton a magyar pénzvilág vállalkozásaiból hasította ki a maga részét. Horváth-Hoffner Menyhért pedig a nagy világbankok és gazdasági szervek megsarcolója volt. Tevékenységüket a szerző színesen és szemléletesen írja le, rávilágítva azokra a tényezőkre, melyek visszaéléseiket lehetővé tették.

Frank László - Café ​Atlantis
Vagy ​két éve, röviddel "Sanghajba menekültem" címû könyvem megjelenése után, sokan fordultak hozzám levélben és személyesen azzal a kérdéssel, miért nem írok életemnek arról a szakaszáról is, amely megelõzte a hitleristáknak 1938 márciusában történt bevonulását Ausztriába. A könyvben ugyanis azt olvasták, hogy a Tanácsköztársaság négy hónapja alatt részt vettem a szocialista Magyarország építésében, hogy az ellenforradalom felülkerekedése után menekülnöm kellett s bizonyára a kortárs közelségébõl láttathatnám azt a darab történelmet, amely 1919 és 1938 közé esik. Így határoztam el, hogy az elõzõ két évtized eseményeirõl is beszámolok az olvasónak. Nem naplószerûen, mert feljegyzéseimet a kalandos és bajmolt emigránssors megsemmisítette, csak töredékesen és úgy, hogy a fontosabb állomásokra, a kis sikerekre és a nagy buktatókra, a premier planban izzó képekre és a kortársak egyre fakuló sziluettjeire emlékezem. Ne várjon tehát tõlem senki pragmatikus történelmet; amit adni tudok, az színfoltok, jelenetek, történelmi csúcs- vagy mélypontok elõhívása az emlékezet csorba lemezeirõl.

Frank László - Szun ​Jat-szen élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frank László - Dr. Karsai Krisztina - Tarokktan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frank László - Az ​atom lázadása
"Az ​atom lázadásá"-ról szóló kisregényem még a legkalandosabb részeiben is hiteles adatokra támaszkodik. A Norvégiában lejátszódó események tényeken alapulnak, ugyanígy hitelesek azok az adatok is, amelyeket a regény az amerikai és angol atomperekkel kapcsolatban közöl. A bírósági tárgyalásokról szóló rész a törvényszéki jegyzőkönyvek alapján készült. A regényben több hős a valódi nevén szerepel, s még a főhősnek is csak a nevét változtattam meg: a hitleri Németországból menekült atomfizikusok közül meg egy esett át azokon a kalandokon, amelyek Viktor Zimmermann egyetemi tanár alakja köré fonódnak. A regény ilyenképpen nem kaland-, hanem élményregény. Ezzel bocsátom útjára. Budapest, 1955 október havában. Frank László

Kollekciók