Ajax-loader

Török Imre könyvei a rukkolán


Takács Etel - Török Imre - Magyar ​nyelvi munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Takács Etel - Török Imre - Magyar ​nyelvi munkafüzet az általános iskola 7. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Imre - Híres lovak, híres lovasok, híres versenyek
A lóversenyzés célját, értelmét, lényegét megmagyarázni nehéz feladat. Más és más szemszögből nézi a kérdést a mezőgazda, a pénzügyi szakember, a "lórajongó", - mert minden ellenkező felfogással szemben: tapasztalatom szerint sok-sok ezernyi akad ilyen is - végül pedig mást vár, mást keres itt a lóversenyek elmaradhatatlan velejárója, a fogadó. A mezőgazda tudja, hogy Magyarország gazdasági adottságai és termelési lehetőségei között mit jelent a komoly értelemben vett állattenyésztés. Állattenyésztésünk történetéből jól ismerjük a magyar ló világpiaci értékét. Véleményem szerint sajnálatosan téves az az elgondolás, amely a gépesítés előrehaladása miatt a ló feleslegességét hirdette, és ennek következményeképpen a lótenyésztést az indokoltnál szűkebb keretek közé szorította. A gép terjedése ugyan világszerte szűkebbre szabta a lótenyésztés kereteit, a világ lóállománya mintegy 20%-kal csökkent, de a gazdasági jelentősége még ma is vitathatatlan.

Alapfy Attila - Török Imre - A ​magyar ló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Török Imre - Fehér Dezső - Toldy Ferenc - Lovagoljunk ​- de hogyan?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Fehér Dezső - Török Imre - Százéves ​a magyar ügetőversenyzés (1883-1983)
1983-ban ​ünnepli századik évfordulóját a magyar ügetőverseyzés. Ez alkalomra készítette el visszaemlékezéseit a két népszerű szerző, az immár egy évszázados - kudarcokban és sikerekben gazdag, változatos - ügetőversenyzés történetéről. Rövid, a kocsiversenyzés őstörténetét és a hazai hivatalos versenyzés megindulásáig tartó előzményeket ismertető bevezető után megismertetnek az ügetőlófajtákkal (a magyar jukkerrel, az orlov és az amerikai ügetővel, az anglo-normannal), kialakulásukkal, majd a magyar ügetőversenyzés történetének ismertetése közben az új és újabb tenyésztőket mutatják be: az önérzetesen féreállókat, a hibásan félreállítottakat, az áldozatot hozó, építő szándékúakat, és bár név nélkül, de szólnak a lóversenyzést kincsesbányának tekintő ügyeskedőkről is. Megemlékeznek az ügetőpálya-építés nehézségeiről, a megnyitó örömteli pillanatairól, a háború utáni újjáépítés hatalmas erőfeszítéseiről, a fanatikusok gigászi küzdelméről. Részletesen tájéoztatják olvasóikat a fogadási módok változásairól és a jelenlegi fogadási módokról. Az eltelt évtizedek alatt újabb és egyre jobb eredmények születtek és születnek ma is. Ez a könyv rövidre fogott útmutató mindenki számára, aki az ügetősportot kedveli, egyben bepillantást nyújt a versenyeztetők, fogadók, tenyésztők világába is. Mezőgazdasági Kiadó - Magyar Lóverseny Vállalat

Török Imre - Kedves ​lovakról, furcsa emberekről
Török ​Imre egy letűnt, alapjait vesztett, túlhaladott életforma utolsó tanúinak egyike. A hirtelen világvárossá serdült Budapest, a Millenniumot ünneplő Magyarország napjait füstös kávéházakban, hangulatos tabáni kiskocsmákban, a kocsikorzón, a Monarchia nagy lóversenyterein és híres fürdőhelyein vagy éppen vidéki garnizonjaiban , példásan vezetett vagy a "bankok felé indult" birtokain töltő úri és kevésbé előkelő társasága életét látta, figyelte meg közelről. Tanúja volt az első világháború utáni éveknek is, történelmi vonatkozású elbeszéléseket hallgatott a háború után a bécsi fiákeresek társaságában, s megfordult a "lószakmában valakinek számító" monarchiabeli nevezetességek otthonaiba is. A 80. évén jóval túl járó szerző-több sikeres, a lóval, lóversenyzéssel kapcsolatos mű egyedüli és társszerzője-egy szemfüles riporter fél évszázad alatt szerzett tapasztalatait írja le élvezetes, szemléletes stílusban. Hősei gyakran rangjuknál, vagyonuknál fogva ismert személyiségek,máskor hírnevüket kiváló tulajdonságaikkal kivívó írók, művészek, közéleti egyéniségek és az előbbiek regényalakjai, valóságos személyek, akikről a legtöbbet Krúdy műveiben olvashatunk,ismét máskor kétes hírű , inkább hírhedt kalandorok, szerencselovagok, nagy gavallérok és dúsgazdag kurtizánok, akiknek emlékét mind a mai napig legendák, szállóigék, tárgyak, épületek őrzik...

Török Imre - "Óh ​könyörgést meghallgató!"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Fehér Dezső - Török Imre - A ​magyar lóversenyzés története
Százötven ​évvel ezelőtt indult meg hazánkban Széchenyi István kezdeményezésére a lóversenyzés és ez egyben a tudatos lótenyésztés megindulását is jelentette. E küzdelmes, sikerekkel és kudarcokkal teli 150 évnek állít méltó emléket a könyv. A sikeres és népszerű szerzők ismertetik a lóversenyzés megkezdésének előzményeit, Széchenyi előkészítő munkáit, a kezdeti időszak küzdelmeit, a fellendülés korszakának eseményeit, a háború okozta károkat, a felszabadulást követően az újrakezdés nehézségeit, majd az elmúlt harminc év eredményeit. A könyv korántsem csupán "A magyar lóversenyzés története", hanem egyben kortörténeti dokumentum is. A versenyek eredményeiről, a pályák megnyitásáról szóló korhű híradásokból vett idézetek, szakszerűen tudósítanak és fellebbentik a fátylat a kor szokásairól, életéről, megmutatják mindazt, amit a lóversenyzés "Pesth városa" számára jelentett a kezdeti években. A könyvet számtalan idézet színesíti, 50 fekete-fehér és 5 színes fotó illusztrálja. Minden lovat és lóversenyzést szerető, a hazai lótenyésztést és lóversenyzést szívügyének tekintő érdeklődő olvasónak ajánljuk.

Kollekciók