Ajax-loader

Dr. Tóth Tihamér könyvei a rukkolán


dr. Hildebrand Róbert - DR. GÖNCZI JÁNOSNÉ - dr. Szabó József - Dr. Tóth Tihamér - szakkriminológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​jellemes ifjú / Dohányzol?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Az ​intelligencia lelki gondozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Krisztus ​diadala
Tóth ​Tihamér igen sokszor szólt az Úr házanépéhez. Hangját messze országokban szólaltatta a rádió és életet fakasztó erejét dicsőítette az ég felé forduló hívők serege. Most művein keresztül szól. Sorozatos munkájához csatlakozik ez az utolsó is, amely legkiválóbb rádiós beszédeinek és ünnepi megemlékezéseinek gyűjteménye. A legnagyobb részben új egészet alkot, bár itt-ott egyes részletben a most megjelent beszédekben is felcsengett ez a diadalmas evangéliumi hang. A külön útra bocsátását azonban az teszi indokolttá, hogy teljes egységes gondolatfűűzésben csakis így dicsőíthetjük Tóth Tihamér lelkével - a diadalmas Krisztust. A mi drága Tihamér testvérünk és püspök atyánk szavait azzal az alázatos lélekkel indítjuk hódító útjára, hogy legyen az ihletett lélek betűbe vésett szava harsonázó ébresztőbeszéd, amely a gőgösködő büszkéknek térdhajtásos hódolatot parancsol, az emelkedettek lelkéből pedig dicsőítő himnuszt zendített - a diadalmas Krisztus előtt. (Budapest, 1942. május 2-án. Marczell Mihály dr.)

Dr. Tóth Tihamér - Az ​ifjúság lelki gondozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Hiszek ​Jézus Krisztusban!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Miatyánk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Krisztus ​király
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​művelt ifjú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​Tízparancsolat
A ​Pázmány Egyetem templomában az 1928-29. tanévben elmondott szentbeszédek

Dr. Tóth Tihamér - A ​vallásos ifjú
Egy ​szép szeptemberi reggelen - mint Jörgensen írja egyik mélyértelmű példabeszédében - a levegő telve volt lengén úszó, finom pókhálószálakkal. Az egyik fonál fennakadt egy magas fa tetején s az apró légi utas, egy kis pók, átlépett fehér hajócskájából a lomb szilárdabb talajára. Azonnal új fonalat bocsájtott ki magából, végét hozzáerősítette a fa csúcsához s azután a hosszú szálon leereszkedett egészen a fa tövéig. Ott terebélyes bokorra akadt s rögtön munkába is fogott: hálót kezdett szőni. A hosszú szálhoz, amelyen lejött, hozzákötötte a háló felső csücskét, a többi sarkát pedig a bokor ágaihoz erősítette. Nagyszerű háló lett a munka eredménye, kitűnően ment vele a légyfogás. Han pár nap mulva már nem tartotta elég nagynak a hálót s kezdte minden irányban nagyobbítani. Hála a fölfelé vezető erős szálnak, ez is jól sikerült. Mikor az őszi hajnalok csillogó harmatgyöngyei elborították a nagy hálót, olyan volt az, mintha gyönggyel átszőtt fátyol csillogna a bágyadt napsugárban.

Dr. Tóth Tihamér - Krisztus ​és az ifjú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​szekularizáció
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Giovinezza ​pura
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​keresztény házasság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Hiszek ​az egyházban!
A ​Pázmány Egyetem templomában az 1933-34. tanévben elmondott szentbeszédek

Dr. Tóth Tihamér - A ​tiszta férfiúság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​jellemes ifjú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Ne ​igyál!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​művelt ifjú / Ne igyál!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Hiszek ​egy Istenben!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Jöjjön ​el a Te országod
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - Dohányzol?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Tóth Tihamér - A ​szenvedő és győzedelmes Krisztus
A ​Pázmány Egyetem templomában az 1932-33-as tanévben elmondott szentbeszédek

Kollekciók