Ajax-loader

Max Brand könyvei a rukkolán


Max Brand - Az ​ember, a ló és a kutya
"- ​Buck! - kiáltotta Kate kétségbeesetten - Az isten szent szerelmére kérlek, tedd meg az én kedvemért, fordulj meg és sodorj magadnak egy cigarettát! A lánynak eszébe jutott Buck előadása, hogy mi történt a brownsville-i kocsmában. Kétségbeesésében nem jutott más eszébe, hogy visszatartsa őket, mert tudta, hogy Dan Bary nem lő arra az emberre, aki háttal áll neki. Buck Danielst meglepte ez a kivánság, de nem gondolkodott sokat, gyorsan megfordult. - Ez az utolsó szívesség, amit megteszek neked, Dan - mondta. Dan most Buck hátát látta. És Buck folytatta: - De mielőtt még a fűbe harapsz, tudd meg Dan, hogy miért kell beléd lőnöm! Cigarettát sodrok magamnak és amíg elszívom, megmagyarázom neked, hogy milyen semmirekellő fickó vagy. Ha elkészültem a cigarettámmal, akkor megfordulok és szitává lőlek, így ahogyan ott állsz! - Nem kell sokáig várnod - mondta Barry. - A beszédnek nincsen semmi érteleme. Kate Cumberland most Danhez fordult, aki szinte remegett a harcvágytól. Gyűlölet égett a szemében. Az arca sápadt volt, halálosan sápadt, és Kate szinte látta ezen a fehér arcon Buck ütésének nyomát. Most úgy félt Dantól, mint még sohasem."

Max Brand - Ki ​lesz a hetedik?
- ​Joan, azonnal velem jössz! - Nem megyek! - Joan! A gyermek nem felelt. A szeme sárgán villogott. Kate csaknem összerogyottt. Dan Barry... valamikor ő is békésen élt. Vidám, kedves fiú volt addig a szörnyű napig, amikor egyszer a kocsmában leütötte őt Jim Silent, a banditavezér. Kate tisztán emlékezett rá, ahogy a földön feküdt véresen, s aztán a szemében is félelmetes sárga fény villant fel. És most Joan is! A gyermekhez szaladt, és a karjaiba kapta. Joan hirtelen élesen füttyentett. Az anya a gyermek szájára szorította a kezét, hogy elfojtsa a segélykérő füttyszót, de akkor már ott állt a barlang bejáratánál Black-Bart, a hatalmas farkaskutya. - Dan hazajött... - suttogta Kate.

Max Brand - A ​bajkeverő kölyök
Ez ​a regény több millió példányban jelent meg. A könyv stílusa a szóbeli elbeszélés zamatát idézi, ízesen és kacskaringósan humoros. A Kölyök és idősebb barátja a határvidék nagy betyárja szüntelenül összeütközik a tántoríthatatlan, de emberi érzésű seriffel. Betyárszöktetés a börtönből, hosszú és gyilkos hajsza a sivatagban, tyúklopás, bankrablás, betyár-romantika - minden megtalálható a regényben, melyben remény mutatkozik, hogy a Kölyök becsületes határvidéki emberré formálódik.

Max Brand - Át ​a Rio Grandén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_25515
elérhető
1

Max Brand - A ​fenegyerek
Talán ​csak egy perc az élet. Ha bent rekedsz a lángokban álló házban, az a biztos halál. Odakint viszont gyilkos fegyverek leselkednek rád, és kíméletlen, biztos kezű banditák. Ez futhatott át Bert Willard agyán abban a pillanatban, de aztán már csak Rickie-re, az öccsére tudott gondolni. Túl hosszú időre hagyta magára a Kölyköt. Egész életében el akart érni valamit, de most készen állt a halálra - a legnemesebb célért, az öccse életéért. Legyőzte félelmét, összeszedte elveszettnek hitt bátorságát, és kilépett a házból... Tartalom: A Főnök; A régi szép idők; A vérbosszú; A megaláztatás; Baljós jelek; A kocka el van vetve; Susan Carr; Kezdődik a móka; Harry Loomis; Erőpróba Blue Waterben; Little Charlie; A nagy bunyó; A megdicsőülés; Felrémlik a jövő; Loomis-banda; A szerencse forgandó; A tűzpárbaj; Szemben a veszéllyel; Tárgyalás Loomisszal; A Főnök felbukkan; A csapda; A halál órája; Ralph Carr közbelép; Lefty Payson; Lángok között; A leszámolás

Covers_100489
elérhető
1

Max Brand - Párduckölyök
... ​Dan nevetett. Legalábbis ez a morgás és hörgés nevetéshez hasonlított. De ez nem volt vidám nevetés. Valami őrjöntés volt benen, amely megfagyasztotta Silent ereiben a vért. Ütésre emelt keze megállott, tátott szájjal bámult ellenfeléer. És ez az utálatos, dünnyögő nevetés nem akart megszünni. Olyan hang volt ez, amellyel lehetetlen akár leírni, akár megmagyarázni. És mikor Dan a homályos sarokban összekuporodott, látni lehetett, ahogy barna szeme felvillant, megváltozott a kifejezése és pillantása hirtelen lobogó sárga fénnyel telt meg. - Nagy isten! - suttogta Silent. Ugyanabban a pillanatban a sárgaszemű, fenyegetve kuporodó vadállat, ez a meghatározhatatlan teremtmény, amelyet az előbb még a Fütyörésző Dannak hívtak, mint egy párduc ugrott a torkának... Silent, a banditák vezére alul maradt ebben a küzdelemben, ezért aljas módon állt bosszút Danon. Nagy, végzetes hibát követett el azonban azzal, hogy fogságba vetette a Párduckölyök szerelmét. Ideje már csak arra maradt, hogy kirabolja a pénzszállító vonatot és a korrupt seriffel közösen megpróbálja a Fütyörésző Dant meglincselni. De a leszámolás nem maradhatott el. A coltok az ivó pultjára kerültek, és puszta kézzel kezdődött meg az élethalálharc.

Max Brand - Beszéljenek ​a fegyverek
Az ​elsősorban western történeteiről ismert író Frederick Schiller Faust néven született 1892-ben Seattle-ben. Californiában nőtt fel, ahol cowboyként dolgozott, majd később felvették a Berkeley Egyetemre, de lázadó természete miatt nem szerezhetett diplomát. Itt kezdett el írni. A legkülönbözőbb műfajokban írta regényeit vagy egy tucat álnév alatt. Többek között ő volt Dr. Kildare megalkotója is. A legmaradandóbbak és legsikeresebbek azonban a Max Brand néven írt vadnyugati történetei lettek. Regényeiből nyolcvan film készült, három filmsorozat, számtalan rádiójáték és egy Broadway-musical. Mint nyughatatlan természetű ember beutazta a világot, de a legjobban Európában, különösen az olaszországi Firenzében érezte magát. Kitűnően beszélte a nyelvet, így amikor az Amerikai Egyesült Államok belépett a II. világháborúba és csapatai partra szálltak Olaszországban, rendetlenkedő szíve ellenére haditudósító lett a gyalogság mellett. 1944-ben egy német támadás alatt megsebesült és az orvosok már nem tudtak rajta segíteni.

Max Brand - Hajtóvadászat
... ​mire felegyenesedett a székben, már Haines revolverének torkába bámulhatott. Elfojtott szitkozódás tört ki belőle. - Ezt igazán nagyon ügyesen csinálta, hogy vinné el magát az ördög! - Sajnálom, seriff. Emelje fel a kezét, de gyorsan. Sürget az idő. Végtére is nem sokat számít, hogy az ajtó zárva van. A seriff engedelmeskedett, és a magasba emelte a karjait. - A kulcsokat! - szólt rá erélyesen Haines. - Ott vannak az asztalon. - Köszönöm. Kinek a lova áll ott kikötve a börtön mögött? - Az enyém. - Akkor sajnos kölcsön kell vennem a lovát. De megígérem, hogy visszajuttatom, amint biztonságban leszek.

Max Brand - 50000 ​dollár kalandjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Max Brand - A ​makrancos kisasszony
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Max Brand - Fegyver ​és szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók