Ajax-loader

Szilágyi János könyvei a rukkolán


Szilágyi János - Köszönöm ​az interjút!
Riportalanyok: ​Darvas Iván Novotny Zoltán Gyarmati Dezső Hernádi Gyula Szegvári Kati Berkesi András Marton Frigyes Gyarmati Andrea Szinetár Miklós Horváth Teri Lakatos Gabriella Sándor Pál Medveczki Ilona Ernyey Béla Szász Péter Kállai Ferenc Tabányi Mihály Pilinszky János Kudlik Júlia

Szilágyi János - Halló, ​itt vagyok!
A ​Halló, itt vagyok! című hétfő éjszakai rádióműsor közönségfogadtatása a rajongás és az elutasítás szélsőségei között ingadozik. És éppen ez mutatja, hogy sikere van. Ha csak rajongás fogad egy műsort, akkor kétes (mert gyorsan mulandó) a siker; ha csak elutasítás fogad egy műsort, akkor kétségtelen (vagyis gyorsan bevallandó) a bukás. Van-e titka a Halló, itt vagyok! sikerének? Minden sikernek van egy előre körvonalazhatlan, utólag nehezen földeríthető titoktartománya. Mi kellett a sikerhez? Először is: sok hallgató otthon a telefon mellett, aki kérdez és választ vár. Másodszor: egy hallgató a stúdióban, aki szintén kérdez, ám választ is ad. Harmadszor még több hallgató otthon a rádió mellett, aki csak hallgat, ám magában ugyancsak kérdez és válaszol. Negyedszer pedig: egy társadalmi hiány, amelyet ez a telefonos kapcsolatfajta betölt. Bármelyik tényező hiányzik, a siker elmarad.

Szilágyi János - Munkásosztályunk ​általános műveltségi helyzete 1919-1945 között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János - Aquincum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János - Az ​aquincumi amfiteátrumok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi János - Privát
Van ​merszed ezt kinyomtatni? - kérdezte valaki a szerzőtől, miután elolvasta a kéziratot. A kérdés azért hangzott el, mert Szilágyi János - aki évtizedeket töltött a média világában - meghökkentő őszinteséggel ír saját magáról, kollégáiról, a rádió és a televízió belső életéről, műsorok hátteréről, nőkről, kaszinókról, nyilvános és magánéleti átejtésekről, feleségekről, családról, egyszóval az életről. A kötetben néhány interjú is olvasható, azok megszületésének körülményeiről, olyan eseményekről, amelyek még soha nem kerültek a nyilvánosság elé. A mellékelt fényképek sem a szokásos módon szerepelnek a könyvben. Amikor munkához látott, Szilágyi János megállás nélkül azt hajtogatta: "Csak unalmas ne legyen, csak unalmas legyen." Kívánsága teljesült: a könyv letehetetlen.

Szilágyi János - Kettesben
A ​kötet interjúi a Kettesben című rádióműsorban hangzottak el. A program 1972 végén indult, és azóta sokan vállalkoztak arra, hogy válaszoljanak a riporter kérdéseire. A könyv természetesen nem tartalmazza valamennyi beszélgetést - egyszerűen terjedelmi okok miatt. Szilágyi János - kötetünkben szereplő - beszélgetőpartnerei: Abody Béla, Sándor Károly, Berkesi András, Szentágothai János, Makk Károly, Rátonyi Róbert, Szepesi György, Kodály Zoltánné, Horváth Ede, Keserű Jánosné, Gobbi Hilda, Kutas István, Hirschler Imre, Ortutay Gyula, Tolnay Klári, Rodolfo, Kelen Béla, Radó Sándor, Gáspár Margit.

Szilágyi János - Kollégák
Mindig ​ők beszéltetnek másokat – de milyen az, amikor valaki őket beszélteti? – gondolhatta Szilágyi János, amikor belevágott a story tv-n futó sorozatába, és a legnevesebb riportereket, újságírókat – kollégákat – hívta meg magához Aczél Endrétől Havas Henriken és Kepes Andráson át Sebestyén Balázsig és Winkler Nóráig. Milyenek az állandó médiaszereplők, amikor ők kerülnek át „a másik oldalra”? Amikor nekik kell vallaniuk érzéseikről, szakmai múltjukról, hitvallásukról, személyes életükről? Miután sokszor látjuk őket, azt gondolnánk, mindent tudunk róluk, de Szilágyi János mindig tud olyan kérdezni tőlük, amire meglepő válasz érkezik, és előbukkan az az arcuk is, ami a médiában nem látható.

Fülei-Szántó Endre - Szilágyi János - A ​nyelvtanulásról
A ​XX. század második felében mind kevesebben engedhetik meg maguknak azt a fényűzést, hogy csak egy nyelven: az anyanyelvükön beszéljenek. A megértés, a közeledés legalapvetőbb feltétele a nyelvtudás. Mielőtt valaki közelebbről is megismerkedne egy nyelvvel, számtalan kérdést tesz fel magának és másoknak is. Ilyeneket például: Képes vagyok -e jól megtanulni valamilyen nyelvet? Egyáltalán melyikhez lássak hozzá? Ha már tudok egy idegen nyelvet, melyik legyen a következő? Mikor mondhatom azt, hogy tudom ezt vagy azt a nyelvet? Mi a fontosabb: a nyelvérzék, a jó tankönyv, a modern tanítási módszerek, a tanár személyisége, a közös vagy az egyéni tanulás, az akaraterő vagy a memória? Ezekre a feltett vagy ki nem mondott kérdésekre próbált választ adni az Idegen nyelv - anyanyelv című rádiós sorozat. A riporter, Szilágyi János, a hallgatók nevében kérdezte dr. Fülei-Szántó Endre kandidátust. Színesen, de tudományos alapossággal és megfontoltsággal beszélgettek a nyelvről és a nyelvtanulásról. E beszélgetések anyagát gyűjtötték össze ebben a kötetben. Reméljük hogy az olvasók a könyv nyomán jobban megértik nyelvtanulásukkal kapcsolatos gondjaikat, közelebb kerülnek más nyelvekhez, és kedvet kapnak a nyelvtanuláshoz.

Kollekciók