Ajax-loader

Bárdi Lajos könyvei a rukkolán


Bárdi Lajos - Madarász Tiborné - Logika
Mindennapi ​életünk nélkülözhetetlen eleme a logika. Még azok számára is így van ez, akik semmilyen szervezett oktatás keretei között sem foglalkoztak logikával, Választásainkban érveléseinkben, vitáinkban mindig logikai eszközöket használunk, még ha ez sokszor nem is tudatos tevékenység. Természetes elvárás mindannyiunkkal szemben a világos fogalmazás, a precíz fogalomhasználat, a megalapozott döntéshozatal. Különösen í]y van ez olyan területen (ilyen a jog területe), ahol nélkülözhetetlen feltételek a fent megfogalmazottak. A helyes jogalkalmazás előfeltétele az adott norma, jogszabály nyelvi tartalmának pontos feltárása, és ez logikai feladat. A könyvet tehát haszonnal forgathatják mindazok a szakemberek (jogi területen dolgozók, közigazgatásban részt vevők, döntéshozók), akik eljutottak annak felismeréséig, hogy döntéseik meghozatalában célszerű igénybe venni az összes rendelkezésre álló tudományos eszközt. Nem lehet elegendő döntéseinket pusztán a közvetlen belátásra, az intuícióra vagy netán a mindig a felsőbb szervek utasítására alapozni. Tudományos jellegű magatartásra van szükség, amelynek segítségével képesek vagyunk helyes következtetések levonására. A szerzők: Dr. Madarász Tiborné, az ELTE BTK nyugalmazott tanszékvezetője és Dr. Bárdi Lajos, az Államigazgatási Főiskola tanára – szándéka elősegíteni ennek a tudományos jellegű magatartásnak az elmélyítését, bemutatva a logika által kidolgozott módszereket, technikákat, eljárásokat, melyek haszonnal alkalmazhat minden jogi területen tevékenykedő személy.

Bárdi Lajos - Jogi ​logika
Nem ​elég a jogot tudni, a jogot érteni kell, mert a jogot alkalmazni kell! Talán ez lehetne a mottója ennek a tankönyvnek. Több mint egy évtizede tananyag a leendő közigazgatási szakemberek számára az alkalmazott logika. Sajnálatos tény, hogy sokszor megelégszik az oktatás azzal, hogy a tételes jog ismeretét várja el a hallgatótól. Pedig jogszabályok jönnek, jogszabályok mennek, de az értelmezési kényszer örök, mert alkalmazni kell. Ez a tankönyv segítséget kíván nyújtani azon szakemberek számára, akik hivatásszerűen dolgoznak jogi szöveggel. Akik munkájukban nem engedhetik meg, hogy az ország eltérő részein eltérő módon értelmezzék ugyanazt a szöveget. A jogértelmezésnek több felfogása, koncepciója létezik, de csűrhetjük-csavarhatjuk a témát, hogy a jogértelmező szándéka, bírói precedens és egyéb megközelítések, de a helyzet mégiscsak az, hogy a szöveget kell értelmezni. Szöveget értelmezni pedig annyit tesz, mint feltárni annak precíz információtartalmát. Ebben tud a logika segítséget nyújtani. A tankönyv bevezet a logikai műveletek területére, bemutatja a jogi szillogizmusok rendszerét, és kiemelt figyelmet szentel a jog területén nagyon fontos definícióknak. Remélhetően hasznos tananyag a jog területe iránt érdeklődő hallgatók és minden olyan szakember számára, akik figyelnek arra, hogy precízen értelmezzék és használják az aktuális joganyagot.

Bárdi Lajos - Fésüs Istvánné - Rajnai Vilmos - Soproniné Nemes Ilona - Szöveggyűjtemény ​a filozófiatörténet tanulmányozásához II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bárdi Lajos - Fésüs Istvánné - Szöveggyűjtemény ​a filozófiatörténet tanulmányozásához I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók