Ajax-loader

Takács András könyvei a rukkolán


Csonka-Takács Eszter - Czövek Judit - Takács András - Mir-Susné-Xum ​I-II.
Hoppál ​Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének főmunkatársa és osztályvezetője, a budapesti székhelyű Európai Folklór Intézet igazgatója, a hazai folklorisztika és etnológia (mitológia- és sámánkutatás) egyik legsokoldalúbb, külföldön is jól ismert egyénisége az idén töltötte be hatvanadik életévét. Ebben a tanulmánykötetben barátai, tisztelői és a szakma legkiválóbb képviselői köszöntik írásaikkal az ünnepeltet.

Takács András - A ​legkisebb fiú vándorlásai
Takács ​András, néptáncgyűjtő, koreográfus, szakíró 2011 januárjában betölti a nyolcvanadik esztendejét. Akik személyesen is ismerik Takács Bandit, tudják róla, hogy még mindig keménykötésű, jó tartású, mokány kis ember, akit valószínűleg csak a születésnapjai emlékeztetnek a korára, én legalábbis hetvenedik születésnapján még láttam csürdöngölőst táncolni. Ezzel a mokány gömöri "jó palóccal", egyébként földimmel, én valamikor az ötvenes évek elején, komáromi diákként találkoztam először. Ő már (a NÉPES, az első Csehszlovákiai Magyar Népművészeti Együttes szólistájaként és koreográfusaként, s a Csemadok KB szakelőadójaként) akkor is táncolt, s Pozsonyból lejárva hozzánk, instruktorként tanította táncolni a komáromi diákokat. Azóta eltelt, több mint fél évszázad, s ő ezt a fél évszázadot úgyszólván áttáncolta, de amellett, hogy robbanó energiájával, szenvedélyességével, saját és barátai örömére is az volt, ami és aki, egyúttal mintegy társadalmi küldetésben is táncolt, terjesztette a tánc- és mozgáskultúrát s a belőle származó örömet, művészi élményt, s szervezte általa a felvidéki magyar közösségi életet. S közben gyűjtött és írt, elméletileg is feldolgozta táncgyűjtéseit, publikációinak száma tetemes. - Jelen kötetünk a szlovákiai magyar folklórirodalom, főleg a folklórgyűjtés és néptánckultúra, táncházmozgalom ezen Takács András nevű egyszemélyes intézményének afféle breviáriuma, életrajzi visszaemlékezéseinek, szakcikkeinek és egyéb publikációinak keresztmetszete. Kiadónk, a Madách-Posonium így tiszteleg a nyolcvanévesen is fiatal felvidéki táncfenomén előtt. (Tözsér Árpád)

Hoppál Mihály - Szathmári Botond - Takács András - Sámánok ​és kultúrák
A ​samanizmusról a Magyar Vallástudományi Társaság és a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság néhány éve közösen rendezett konferenciát. A meghirdetett téma igen széles volt: "a sámán mint gyógyító, pszichológus és lelki vezető", de lehetett kapcsolódni a sámánok működéséről és jelentőségéről szóló előadásokkal is. A téma hazai kutatói közül csaknem valamennyi szerepel a kötet számára átdolgozott tanulmánnyal. Az írások tárgyalják a samanizmust mélylélektani, pszichiátriai szempontból, kulturálisan szervezett ismeretrendszerként, vizsgálják a hipnózis szerepét, a gyógyító mechanizmusokat, olvashatunk hagyományosnak tekinthető szibériai, mongol mellett kínai, vietnami, észak- és dél-amerikai terepmunka-beszámolókat is. A kötetnyitó tanulmány Diószegi Vilmos munkája, ebben mintegy összefoglalta addigi tudását. Halála után három évtizeddel ezt a kötetet ajánlja a szakma a nagy elődnek tisztelgése jeléül.

Takács András - Találkozás ​egy fiatalemberrel
A ​tizenhét éves szerző Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalemberrel című novellája nyomán beszélget élő legendákkal. A novellában az ekkor már elismert és népszerű Karinthy találkozik fiatalkori önmagával, aki szembesíti ifjúkori álmaival, terveivel. Hol a repülőgép, hol az Északi-sark? - kéri számon. A 2003-ban Ifjúsági Sajtódíjjal kitüntetett Takács András ennek kapcsán kérdezi Albert Flóriánt, Jancsó Miklóst, Szepesi Györgyöt és Vitray Tamást.

Takács András - Vállalatértékelés ​magyar számviteli környezetben
E ​könyv elkészítésének célja az volt, hogy az Olvasó egységes rendszerbe foglalva megismerhesse a vállalatértékelés módszereit, valamint azok magyar számviteli rendszerben történő alkalmazását - mindezt gyakorlati szemléletben, sok példával illusztrálva.

Kollekciók