Ajax-loader

Braun Róbert könyvei a rukkolán


Braun Róbert - Magyarország ​feldarabolása és a nemzetiségi kérdés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Braun Róbert - Faltól ​falig Amerika
Két ​apa, négy lány, egy lakóbusz, Amerika. Braun Róbert doku-pikareszkje apák és lányaik Amerikán keresztüli utazását formálja személyes útinaplóvá, kiegészítve az út-gondolat megszületésének és az addig tartó életútnak a történetével. A könyv ötvözi az életrajz és a road-regény elemeit, kalandos személyes elbeszélés az első pesti McDonald's-tól a Golden Gate híd lábánál lévő Bauhaus térig. Az útinapló egyszersmind személyes állásfoglalás is az amerikai politikáról, társadalomról, annak jelenéről és jövőjéről, benne találkozásokkal, a horogkeresztes kamionossal Texasban és Martin Luther King harcostársával Alabamában, közös pillanatok felidézése férfiakkal a New York-i metrón vagy testes hölgyekkel a Smith Lake-nél, Alabamában. Lendületes elbeszélés: Amerika, a végtelen út és a magas házak történetei, benne egy harminc éves barátság, mese különféle apaságokról, lányokról és az ő világukról, de főként szabadságról és demokráciáról, amelyet az elképzelt és a megtalált Amerika egyszerre testesít meg.

Braun Róbert - Holocaust, ​elbeszélés, történelem
„Azt ​vélelmezzük, hogy folyamatos kölcsönhatás érvényesül a múlt és a jelen elbeszélései mint különböző valóságkonstrukciók hálója között. (…) [A] >>tények<<, >>reprezentáció<< és >>történeti igazság<<, végső soron pedig a múlt valósága és a történeti elbeszélés >>valósága<< közötti referenciális kapcsolat csupán legitimációs hivatkozás; múlt és jelen közötti hatások nem egyirányúak (nem csupán a múlt felől mutatnak a jelen felé); végső soron a történettudomány jelen tárgyához, a megjelenítés formájához, referenciális és legitimációs viszonyaihoz, céljához, hatásaihoz reflektálatlanul viszonyuló formájában – minden adaptációs igénye és változtatása ellenére – végérvényesen elavult. (…) Adatok sokasága bizonyítja, hogy a holocaust során elkövetett cselekedetek valóságosak voltak: a milliók halála nyomán támadt űr elég bizonyíték. A holocaustnak nevezett múltbéli eseménysorozat alkalmával megélt tapasztalat és az azzal kapcsolatos emlékezet minden formája tiszteletet parancsol, különös, megértő figyelmet követel. Másfelől úgy tűnik, hogy éppen ezen élmények megélt valósága és mélysége, szélsőséges politikai, morális és intellektuális hatása okán a történeti megjelenítés ellentmondásai a holocaust kapcsán élesebben mutatkoznak, mint más történeti események kapcsán.”

Braun Róbert - Vállalati ​társadalmi felelősségvállalás
Felnőtt ​döntéshozóknak ajánlom ezt a könyvet. A friss és egyre inkább teret nyerő jelenségek rendszerbe rendezése igazi szakmai kihívás. A gondolkodásra késztető könyvek jók. Az is, ha a gondolatokért az olvasónak is meg kell küzdenie. A gazdaságilag is indokolható, jó ügyekért tett tevékenységek új dimenzióba helyezik a cégek-emberek-társadalom kapcsolatot. A társadalmilag fontos ügyekért való tevékenykedést inspirálhatják a könyvben felvetett paradigmaváltás megvalósult kifejeződésének példái. Ma már nem a társadalom óhaja, hanem a piacképesség feltétele, hogy a vállalatok tettekkel fejezzék ki a társadalom iránti felelősségüket. Ehhez mindenkinek tanulni kell. /Törőcsik Mária, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem/

Kollekciók