Ajax-loader

Cserháti József könyvei a rukkolán


Cserháti József - Az ​Egyházban élünk a Szentlélek által
A ​„Találkozás Istennel” című sorozat a keresztény tudásunkat növeli, hitünket úgy mutatja be, hogy élet fakadjon belőle. A keresztény hívőnek tudni kell, mit kell hinni. Ezért a hármas sorozat hitünk legalapvetőbb igazságait sorakoztatja fel, nem tudományos rendszerezésben, hanem egy-egy hitigazságot a legnagyobb hittudósok, de egyszerűbb, életszerűen gondolkodó istenkeresők műveiből is kiragadva, inkább élményszerűen megközelítve vallásunk titkait. Első célkitűzése a könyvnek tehát az, hogy a hívek könnyedén, kis napi adagokban tájékozódhassanak a hiteles keresztény tanításról. A második célkitűzése annak bemutatása, hogyan adnak a hitigazságok választ emberi sorsunk kérdéseire. Harmadik célkitűzése pedig a hitigazságok gyakorlati alkalmazása. A sorozat eme kötete a harmadik isteni személyt, a Szentlelket állítja elénk, mint az isteni szeretet, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének személyes megjelenítőjét és továbbvivőjét, aki az Egyházban fejti ki megszentelő művét. A szerkesztő munkatársai: Arnold János, Bán Endre, Bán Zoltán, Bors László, Goják János, Kele Pál, Kelemen Vendel, Mim Ede, Nagy József, Régert József, Sólyom Sándor, Tóvölgyi László, Várnagy Antal, Vida Tivadar.

Cserháti József - Az ​egyház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserháti József - Az ​egyház és szentségei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserháti József - Isten ​a mennyei Atyánk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserháti József - Fényvillanások ​a hosszú éjszakában
E ​könyv a magyar állam és a katolikus egyház kapcsolatának történelmi dokumentuma. A szerző régi tanulmányai alapján bemutatja a szocialista egypártrendszer, a kommunista diktatúra alóli felszabadulás állomásait. Több mint hatszáz pap, öt püspök és a vértanúként tisztelt Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek, sok-sok hívő meghurcolása jelzi e kálváriát. A II. Vatikáni zsinat szellemében az egyház párbeszédet kezdett az ateizmussal. Cserháti püspök vállalta ezt a párbeszédet. Írásaiban világosan kimondta, hogy dialógusra van szükség, szabadság és önrendelkezési jog kell mindenkinek, demokratikus egyenlőség nélkül nem lehet földi közösséget megszervezni. Az egyház ellenállása nem a passzív rezisztenciában, hanem sokkal mélyebben, lelkiekben tudott olyan légkört teremteni, amelyből a végén, mint melegágyból, kisarjadt a magyar demokratikus újrakezdés. A könyv alapgondolata, hogy egymásért kell élni – egymásnak szolgálni, hogy új világ épülhessen fel.

Cserháti József - Jézus ​Krisztus a testvérünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserháti József - Egyházi ​épületek és műtárgyak gondozása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserháti József - Másokért ​élünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserháti József - Mindennap ​együtt az Úrral - B év
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserháti József - Mindennap ​együtt az Úrral - C év
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Cserháti József - Mindennap ​együtt az Úrral - A év
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók