Ajax-loader

Romankovicsné Tóth Katalin könyvei a rukkolán


Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Negyedikes ​olvasókönyv
Az ​Olvasókönyv tartalmából kiemeljük, hogy a görög regék között "Odüsszeusz bolyongásai" is szerepelnek, folytatjuk a bibliai történeteket, a bonyolultabb cselekményű népmeséket, a különböző írói megközelítéseket (Andersen, Rodari, Lázár Ervin) reprezentáló meséket, de lesznek benne "operamesék", megható állattörténetek, Mátyás utáni történelmünk érdekes alakjairól szóló szemelvények... A prózai anyag mellett az ún. "felnőtt lírikusok" (Ady, Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Nagy László stb.) negyedikeseket megérintő versei is helyet kapnak..."

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Írni ​tanulok - Munkafüzet az írott kisbetűk tanulásához - 1. osztályosok számára
Az ​előkészítő időszak (betűelemek vázolása) után az írott kisbetűk megismerése az olvasástanulással párhuzamosan halad. A füzet első felében 6 mm-es vonalközt, a második felében (novembertől) 5 mm-es vonalközt használunk. Az írott szavak másolása mellett a nyomtatottról való válogató másolás, valamint a beszédhallás fejlesztése (a tanult betű beírása a szókeret megfelelő helyére) különösen gyakran fordul elő első félévi munkafüzetünkben. A 28. oldaltól kezdve fokozatosan növekvő hosszúságú szavak önálló leírása is rendszeresen előforduló feladat. Igen jó teljesítménynek számít, ha a félév végére elsőseink 5-6 betűs (helyesírási nehézséget nem tartalmazó) szavakat képesek önállóan, betűkihagyás nélkül leírni. ROMI-SULI Könyvkiadó, 2006.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Elsős ​olvasókönyv
Az ​1978 óta szerzett közel 20 éves tapasztalat és a kollégáktól érkezett visszajelzések is segítettek abban, hogy 1997 szeptemberében alapelveiben változatlan (pl. ugyanaz a betűsorrend), de részleteiben teljesen újjáépített, sajátos grafikai megoldású olvasókönyvvel jelentkezzünk... Új olvasókönyvünk egész tanévre ad olvasnivalót az előkészítéstől a betűtanuláson át a szövegolvasásig. A könyv állandó szereplőivel, egy népes süncsaláddal és barátaikkal a betűtanulás végéig találkozunk. A könyv sokszereplős, mozgalmas eseményképei nagyméretű faliképként is kaphatók. A túloldali eseményképről többször kezdeményezhető beszédfejlesztés, s a betűcsoporthoz tartozó valamennyi betű (rR-kK-éÉ) ismertetéséhez egyaránt felhasználható. Látható, hogy a betűtanítási oldalon (k-K) szerepel a kiinduló vers, bő anyagot adunk az összeolvasás szisztematikus gyakorlásához, a szóoszlopok olvasásakor segítségül hívható a szótagolás... A szavak alatt kék ívvel jelöltük a szótagokat. A szóoszlopokban (sz-j) nemcsak a szavak hangszerkezete azonos, hanem a magánhangzók időtartama is, mely a szavak helyes ejtésével való felolvasását is segíti. Az illusztrációk figyelmes tanulmányozása mindegyik oldalon megkönnyíti az olvasottak megértését. A második félév rövid meséi, történetei, versei 9 témafüzért alkotnak, melyben a kollégák visszajelzései alapján mintegy felét megtartottuk az eddig használt olvasókönyv szövegeinek. Az egyes témafüzéreket az oldalak számozásánál egy-egy állandó figura különbözteti meg a másiktól... ROMI-SULI Könyvkiadó, 2006

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Másodikos ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasógyakorlatok ​1. osztályosoknak - II. félév
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasógyakorlatok ​1. osztályosoknak I. félév
A ​kötet felépítése az "Olvasni tanulok" betűsorrendjéhez igazodik. Mivel jelentősen megnöveli mind az olvasás- mind az írásgyakorlás mennyiségét, jó lehetőséget kínál a differenciált tanulásszervezés mindennapi megvalósításához. Egy-egy betűcsoporthoz általában 4-4 oldalnyi feladatsor tartozik. Ebből 3-3 oldalon legtöbbször olyan gyakorlatok szerepelnek, melyek a tanulandó betűcsoport valamennyi betűjének felismerését feltételezik. Ezért ezeket az oldalakat többnyire az Olvasókönyvre támaszkodó betűismertető órák után közvetlenül érdemes elsőseink kezébe adni. Több olyan gyakorlattípust tartalmaz, mely a jelenleg használatos munkafüzetekben nemigen fordul elő.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Harmadikos ​olvasókönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Írni ​tanulok - Munkafüzet az írott nagybetűk tanulásához - 1. osztályosok számára
Az ​egymáshoz hasonló alakítású nagybetűket (B-P-R, U-Ü-V, stb.) a betűtévesztések elkerülése érdekében nem közvetlenül egymás után tanítjuk. Ezt azért is megtehetjük, mert a nagybetűk írásakor jóval kevesebb betűalakítási nehézség várható, mint az írott kisbetűk alakításában. A munkafüzet úgy épül fel, hogy 3-4 betűtanítási oldalt követően egy-egy gyakorlóoldal következik. Mindkettőre bemutatunk egy-egy jellemző példaoldalt. Ebben az időszakban a feladatok többségének az a célja, hogy az elsősök gyakorolják, hogyan kell ábécérendben írni a neveket, hogyan kell elválasztani a szavakat, mikor használunk (írott) nagybetűket. Ebben a füzetben kezdik gyakorolni a gyerekek a mondatok írását. Fokozatosan nehezedő mondatokat alkotnak egyre növekvő önállósággal. ROMI-SULI Könyvkiadó, 2006.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasni ​tanulok - Ábécéskönyv
Az ​1978 óta szerzett közel 20 éves tapasztalat és a kollégáktól érkezett visszajelzések is segítettek abban, hogy 1997 szeptemberében alapelveiben változatlan (pl. ugyanaz a betűsorrend), de részleteiben teljesen újjáépített, sajátos grafikai megoldású olvasókönyvvel jelentkezzünk... Cérnafűzött - tartós tankönyvként is használható. A könyv állandó szereplőivel, egy népes süncsaláddal és barátaikkal a betűtanulás végéig találkozunk. A könyv sokszereplős, mozgalmas eseményképei nagyméretű faliképként is kaphatók. A túloldali eseményképről többször kezdeményezhető beszédfejlesztés, s a betűcsoporthoz tartozó valamennyi betű (rR-kK-éÉ) ismertetéséhez egyaránt felhasználható. Látható, hogy a betűtanítási oldalon (k-K) szerepel a kiinduló vers, bő anyagot adunk az összeolvasás szisztematikus gyakorlásához, a szóoszlopok olvasásakor segítségül hívható a szótagolás... A szavak alatt kék ívvel jelöltük a szótagokat. A szóoszlopokban (sz-j) nemcsak a szavak hangszerkezete azonos, hanem a magánhangzók időtartama is, mely a szavak helyesejtéssel való felolvasását is segíti. Az illusztrációk figyelmes tanulmányozása mindegyik oldalon megkönnyíti az olvasottak megértését.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Feladatok ​az elsős olvasókönyvhöz
Mint ​a címből is kiderül, ez a kiadvány csak az Olvasókönyvvel együtt használható, mert a legtöbb feladatot csak úgy lehet megoldani, ha a gyerekek az Olvasókönyv szövegében visszakeresik a választ. Ezt a visszakereső olvasási magatartást, mely a könyvből való tanulás egyik fontos feltétele, már első osztályban módszeresen elindítjuk. A prózai szövegek többségéhez és 12 vershez szerkesztettünk feladatsorokat. A prózai szövegek feldolgozásához gyakran használt feladattípusokról# A mondatok számozása (a történet sorrendjének megfelelően) a szöveg egészének megértését feltételezi. A hiányos szöveg pótlása a szövegértés és az íráshasználat képességét egyaránt hatásosan fejleszti. A feleletválasztásos feladatoknál gyakran több jó válasz is lehetséges. Ezért a megoldás a közös megbeszéléssel, indoklással lehet teljes. A verseknél gyakran kérdezünk rá a költő személyére, rendszeresen használjuk a versszak, verssor és a cím fogalmát. Végig kiemelkedő szerepet szánunk a magánhangzók felismerésének, mely egyaránt segít a rímek megtalálásában, az elválasztásban és a verssorok szótagszámának megállapításában is. A második félévben minden osztályban akadhatnak olyan elsősök, akik a 8-15 soros olvasókönyvi szövegek önálló feldolgozásával még nehezen boldogulnak. Ők az Olvasógyakorlatok 2. félévi füzetében olyan feladatokat találhatnak, melyek csak szavak, mondatok és 3-4 összefüggő mondatból álló szövegek megértését feltételezik.

Romankovics András - Romankovicsné Tóth Katalin - Olvasni ​tanulok
Az ​új Elsős olvasókönyv a hangos olvasáshoz és a beszédfejlesztéshez ad gazdag anyagot, addig az önálló munkát jelentő feladatok az Olvasni tanulok-ban szerepelnek. A két könyv egymást kiegészíti: együtt biztosítják a beszéd, a hangos olvasás és a szövegértés színvonalas fejlesztését.

Kollekciók