Ajax-loader

John Rogerson könyvei a rukkolán


John Rogerson - A ​bibliai világ atlasza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

John Rogerson - Ószövetségi ​uralkodók krónikája
A ​Krónika sorozat legújabb kötete Ábrahámtól Heródesig a történelem ismertebb és jelentős eseményeit és hangsúlyos egyéniségeit vonultatja föl. Csaknem másfél évezred történelmének leírásával az Ószövetségi uralkodók krónikája bemutatja Izrael uralkodóit a pátriárkák, a bírák és az egyesített királyság korán át egészen a babilóni fogság, majd a perzsa, a görög és végül a római fennhatóság koráig. Az Ószövetségi uralkodók krónikája életrajzok és portrék sorát rajzolja fel, és a hagyomány ködét eloszlatva próbálja megeleveníteni az ismerős nevek mögött rejtőző alakokat: Mózest, Dávidot vagy Salamont. Vajon léteztek a valóságban is? Mit tudunk róluk? Ebben a kötetben a szerző tetteik, sikereik, kudarcaik és koruk összefüggésébe helyezi személyiségüket. Megismertet a legbefolyásosabb prófétákkal is, Ézsajással, Jeremiással, Ezékiellel és Illéssel, akik szigorú bírálatot mondtak az uralkodók erkölcsi botlásai, vétkei fölött. A kötet bepillantást enged a mai bibliakutatás legfontosabb vitás kérdéseibe is, például a bibliaértelmezés körüli ellentétes nézetekbe, illetve abba, mennyire befolyásolják a régészet eredményei az Ószövetség értelmezését. Időrendi táblázataival, részletes adataival, idézeteivel az Ószövetségi uralkodók krónikája lebilincselő történelmi olvasmány, nélkülözhetetlen kézikönyv, és nem utolsósorban annak a népnek a históriája, amely cselekedeteivel nem múló hatást gyakorolt a világ történelmére, és írók, képzőművészek számára jelentett ihletforrást évszázadokon keresztül. *** Az Ószövetségi uralkodók krónikája fontos kézikönyv és remek történelmi olvasmány. • A pátriárkák, bírák, királyok, királynők és trónbitorlók életének, személyiségének és cselekedeteinek története. • Az ókori Izrael uralkodóinak származása, uralkodásuk fontosabb eseményei és bibliai vonatkozásai. • Beszámoló a jelentősebb próféták tetteiről és az izraeli történelemben játszott szerepükről. • Időrendi táblázatok és útmutatók, amelyek segítenek az események elhelyezésében. • Bibliai idézetek és magyarázatok, amelyek az olvasó számára közel hozzák a régmúltat. • 260 illusztráció, ebből 100 színes kép, térképek, régészeti lelőhelyekről készült fotók és ismert bibliai tárgyú festmények reprodukciói és más, gazdag forrásanyagból összeválogatott rajzok. A sorozatban megjelent: Pápák krónikája Fáraók krónikája Egyiptomi királynők krónikája Római császárok krónikája Kínai császárok krónikája Maja uralkodók krónikája John Rogerson a Sheffieldi Egyetem bibliatudományi tanszékének professor emeritusa. Tanulmányait Manchesterben, Oxfordban és a jeruzsálemi Héber Egyetemen végezte, majd Durhamban és Sheffieldben tanított. Az Ószövetségi uralkodók krónikája mellett olyan kiadványok szerzője vagy közreműködője, mint A bibliai világ atlasza (Helikon, 1994), The Old Testament World (Az Ószövetség világa), The Cambridge Companion to the Bible (Cambridge Bibliakalauz), An Introduction to the Bible (bevezetés a Bibliába).

Kollekciók