Ajax-loader

Bogdán László könyvei a rukkolán


Bogdán László - Az illuzionista és a szörnyeteg
Bogdán László történelmet ír a Bogdanov szerepversekkel. Látszólag az oroszokét, de tulajdonképpen mindannyiunk 20. századi történelmét, azokét, akik ismerni akarják azt az embertelen, véres kort, melyből sarjadtak, vagy amelyet megszenvedve átéltek.

Bogdán László - Öt ​korsó sör a Golgotában
Áradó ​mesélőkedv jellemzi a sepsiszentgyörgyi író novellafüzérét. Elbeszéléseiben erdélyi magyar közösségek hétköznapjai és katartikus sorsfordulói elevenednek meg a második világháborútól a hatvanas évek végéig.

Bogdán László - Címeremben ​két hattyú
Szent ​Anna-tó, hetvennyolc augusztus huszonnégy, délután. A menedékház körül embertenger. Fiúk, lányok, tinédzserek, idősebbek, részegek és józanok. A menedékház ablakainál, ajtajánál tolongás, óriási sorok. Sörért, borért, pepsziért, élelmiszerért, csokoládéért állnak sorba. A menedékháztól balra, őszülő tarkójú, ötven körüli milicista. Arca vörös, szorgalmasan verítékezik, de megállás nélkül igazoltatja azokat, akik szembejönnek vele. Akik kikerülik, azokat nem. Mellésodródunk, kíváncsian kérdezzük, miért csinálja? Hát annyi a gyanús elem, mondja gyanakvóan és ránk pillant. Csak sajnos egyedül nem tudom átfogni, de azért mégis... A helyzet - a megértés pillanatnyi aurájában - mindenféleképpen nevetséges, de most - talán nem lesz érdektelen! - próbáljunk mégis eltekinteni komikumától, próbáljunk meg arra koncentrálni, ami függetlenül mindentől mégis sugall. Ne mindig az egészet, a részleteket is, még akkor is, ha elveszünk benne... Az igazoltató, a Szent Anna-tói majális kavargásában: Követendő Példa. Mindenkitől függetlenül és mindenek ellenére gyakorolja a mesterségét, teszi a kötelességét! Tehetünk többet?!

Bogdán László - Bűbájosok
A ​szerző talán legsikeresebb regénye. Két orvos életét követve 1968 augusztusától, Csehszlovákia megszállásától kezdve, arra keres választ, történetről történetre haladva, minden alkalmat megragadva a meditálásra, hogy egy, az értelmisség fejlődését akadályozó, már-már ellenséges társadalomban van e a gondolkodó és cselekvő embernek lehetősége a boldogulásra.

Bogdán László - Ricardo ​Reis Tahitin
A ​sepsiszentgyörgyi Bogdán László Ricardo Reis Tahitin című kötete már azért is ritkaságszámba megy, mert A hold arca és a Tahiti fekete füzetből című vers-fűzérekből, továbbá Polinéziai útvesztő című regényéből áll. Mindhárom rész kulcsfigurája Fernando Pessoa, a modern portugál költészet legkiválóbbja, aki 1935-ben elhunyt ugyan, de megidézett szellemként jelenik meg a művekben. Amelyekben a költő három más név alatt publikálta a műveit és alkalmilag további szerzőket is kitalált. Mindnyájukat Tahiti tündéri szigetén, az egykori Gauguin paradicsomában hozza össze Bogdán László, a hajóroncsok fosztogatásából meggazdagodott Ricardo Reis házában. Ahol anyagi gondjaiktól megszabadulva alkothatnak, a költészetnek élhetnek, a nekik feleségnek szánt bennszülött nőkkel, illetve az argentin író, költő, esszéista Luis Borgesszel. Ebben a válogatott emberekből álló társaságban, eszményi környezetben zajlanak a művek cselekményei, amelyeket magas röptű beszélgetések, viták a világ, a költészet, a misztikum, az istenhit, a valóság és a képzelet, az álom, a tér és az idő kérdéseiről. Mindezeket fordulatos és érdekes filozófiai eszmefuttatásokkal, sok-sok verssel megspékelt cselekményben ötvözi egységgé és lebilincselő, különleges légkörű olvasmánnyá a szerző. Mind a próza, mind a vers a költészet és irodalom apologetikája a mai világunkban, amikor mindezeknek egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak.

Bogdán László - A ​vörös körben
Az ​I. kötet, a Tatjána folytatása, amelyben a különc olasz milliárdos, Eduardo de Sica hajóján, új szereplőkkel is, igen különleges események zajlanak, amelynek irányítói látszólag a magukat halhatatlanoknak nevezők, de nem jelentéktelen a világi hatalmak beleszólása sem.

Bogdán László - Drakula ​megjelenik
Rettegésbe ​és gyanakvásba fúlva, zaklatott aggyal és riadt szemekkel egyre csak azt latoljuk, mit tegyünk a holtbiztos veszélyt elkerülendő, mely oly irtózatosan fenyeget. Pedig csalatkoztunk, nem ez kerül utunkba; tévesek voltak az előjelek (vagy nem jól hallottuk, vagy nem értettük őket). Egy más, sohasem sejtett balszerencse szakad ránk vészesen s váratlanul, s felkészületlenül - van is arra idő! - már elragad. Kavafisz: Visszavonhatatlan dolgok (Somlyó György fordítása)

Bogdán László - Promenád ​- Avagy a jobb kézre húzott kesztyűk városa - Töredékek vígeposzból
A ​regény szerkezete hasonlatos Muszorgszkij Egy kiállítás képei című híres zeneművének szerkezetéhez: történetekből áll, a „töredékeket” sétatémaként a promenád alcímű fragmentumok kötik össze. (A regény minden témája megtalálható már a Városról értekező első promenád-fejezetben...) A széttört, szilánkokra, történetekre, részletekre, darabokra bomló kelet-európai családregény arra keresi a választ, hogy a Városban és környékén élő embernek a város több mint hétszáz esztendős múltjában egyáltalán volt-e, lehetett-e valaha, valamikor lehetősége önelvű, öntörvényű életre, vagy az autentikus létérzés errefelé mindég hiú, önáltató, önsorsrontó, önsorvasztó ábránd maradt csupán, és ezért is hagyták el a Várost annyian, tékozlóként indulva el, a jobb boldogulás, a „máshol mégiscsak jobb” ugyancsak öntetszelgőnek, önszédítőnek tűnő elve reményében? A regény természetesen sokszor reflektál önmagára is, szituációi tán a kelleténél többször is kihívóan visszautalnak a történelemre. Ezért ismételten az lehet a nyájas olvasó érzése, hogy a történetek tulajdonképpen őelőtte épülnek és esnek példásan szét. Sokat próbált századunk nyolcvanas éveinek végén talán ez sem regénytechnikai újdonság. Ha igen, büszkén nyújtom át, és egyik Mesteremmel kérdezem: „A mű alakulása (Work in progress) a személyes lét manifesztuma lenne, ó?”, hiszen „jólesik neki egy kissé” – egy percre, egy regényre, egy életre, igen! – „monomániássá válnia...” Stb. Bogdán László

Bogdán László - A ​szoros délben
A ​regényben eltérő idősíkok váltakoznak: az 1848-as forradalom, a diktatúra, illetve a mai emigráció idejében játszódó cselekmény szereplőinek sorsa különös módon fonódik össze: a nagyapa sorsában az unokáé tükröződik.

Bogdán László - Tatjána
A ​regény egy tervezett trilógia első könyve. Átmenet a szerelmi történet, a pikareszk kalandregény és az utazási regény között. A szerző a jelenről beszél, különös tekintettel a férfi-nő kapcsolatra, amely egyértelműen meghatározza a kor "bolond" világát. A történet fordulatokban gazdag, s a cselekmény olykor szinte észrevétlenül siklik át az álomszerűségbe. Az erotikus betétek kerülik az "ízléstelenséget", és amikor az erdélyi valóságról esik szó, Bogdán László igen jó érzékkel szól hozzá a mindennapi, olykor elvi kérdésekhez is.

Bogdán László - Az ​elveszett árnyékok története
A ​meseregény négy kisfiú nyári táborban lévő kalandjairól szól. Unják magukat, esténként félnek a sötétben, ezért, felváltva mesélnek egymásnak. A rövid, korunk esetlegességeit példázó, rövid, egyperces mesék után feltűnik egy hosszabb történet, a Csipkerózsika átirata, amelyben a mese színterén, egy mai német városban kirgiz pionírok tűnnek fel és Csipkerózsikát keresik. Fantasztikus kalandok közepette meg is találják, itt a fantasztikus fordulatoknak reális magyarázata van, a szervezők teszik próbára őket, látni akarják, hogy egy számukra ismeretlen világban mennyire találják fel magukat. A történet fordulatos, kalandos, fantasztikus eseményei bizonyítják, hogy a kisfiúk képesek váratlan feladatokat is megoldani, feltalálják magukat a szokatlan körülmények között is, bátran, önfeláldozóan és önfeledten segítenek visszaszerezni a város ellopott árnyékait, hogy helyreállhasson a dolgok normális rendje. Minderre azért is lehetnek képesek, mert hisznek abban, hogy meséjük csak a jók győzelmével végződhet, az árnyékok a fordulatokban bővelkedő kalandos történet végén vissza is kerülnek a városba, az emberek is, a tornyok is, a házak is, a lovas szobor is, minden élőlény és tárgy visszakapja önnön árnyékát.

Bogdán László - A ​két boldog fénygombolyag
A ​kintrekedtek című regényfolyam harmadik kötete a 2008-ban megjelent Tatjána és a 2010-es A vörös körben folytatása. Végéhez közeledik a bizarr eseményekben gazdag hajóút, s folytatódik a hősök, Tatjána és János egyre különösebb, riasztóbb és veszélyesebb formákat öltő harca is a magát halhatatlannak mondó milliárdos Eduardo de Sicával, a gyönyörű Diánával, az egyre elszántabb Kisseleff kapitánnyal meg a pojáca Vittorióval.

Bogdán László - Felröppenő ​flamingó
A ​költő 2005-2008 között írt igen jó versei, amelyekkel látszólag az "átiratok múzeumá"-nak új termei nyílnak meg, noha ezek már nem átiratok, hanem saját költemények, de közöttük többjében is fellelhetők a régi vendégek - Borges, Kafka, Robert Browning, József Attila -, s mellettük az újak is, például a VII. században élt kínai költő, Li Ho, vagy éppen Tolnai Ottó.

Bogdán László - Hol ​vagytok, ti régi játszótársak?
A ​regény egy baráti asztaltársaságról szól, amelynek tagjai évek óta készülnek az újabb találkozóra. Arra keres választ a szerző, hogy élhetnek-e öntörvényűen értelmiségiek egy olyan országban, ahol rögeszmék és mániák, tévképzetek és előítéletek uralkodnak.

Bogdán László - Az ​erdélyi Madonna
Az ​erdélyi Madonna epikus költemény, egy asszony sorsán keresztül azokat a történelmi traumákat villantja fel, amelyeket a huszadik században kellett elszenvednie az erdélyi magyarságnak. A kötetet a neves festőművész, Márton Árpád illusztrálta.

Bogdán László - A ​késdobáló
A ​Késdobáló című regény – a Promenád negyedik története – egy álomképből született: 1985. március 19-én két vörös orrú, fehér-piros ruhás csörgősipkás bohóc tűnt fel álmomban. A helyszín ismerős volt és nyugatlanító, a brassói állomás peronja, ahol én is annyit várakoztam és annyiszor... A bohócok ezen a peronon, álmomban, látszólag elveszetten toporogtak, a megszokott zsivaly és csődület, nem esküszöm erre meg, de mintha mégiscsak zavarta volna őket, az éles, vetkőztető márciusi verőfény – álmomban is március volt! hát nem figyelemreméltó? – mintegy megadta az atmoszféráját is a képnek. S az élességét. És valami balkáni mélabút is intonált. Ezek után könnyű volt a dolgom, csupán a bohócok életrajzát kellett kitalálni és elhelyezni valahogyan az önmagát feljesztő széttört családregényben. Mindenesetre pillanatnyi bizonytalanság nélkül írtam, az alvajáró biztonságával, mint aki egy sivatagban is előre megy, mert tudja, hogy az a sokat vitatott irány merre van! Utána 1987 nyarán – a regény szerencsés befejeződése után – még egyszer álmodtam a két bohóccal. Z. akkor fenyegetően lóbálta meg levett murokorrát és fityiszt mutatott nekem, P. pedig meglehetősen férfiatlanul könnyekkel sírt, de nem tudta elárulni, miért, vagy én nem hallottam volna álmomban tisztán a szavait? Aztán egyszer csak felemelkedtem közülük – egy mezőn állingáltunk, félrecsapott kalapú madárijesztők között – és elrepültem. Sárkánnyal repültem a szülőföld felett s arra gondoltam, mégiscsak jó tudni, hogy voltak cirkuszok. Hogy voltak cirkuszaink is az általános, nagy, mindent átfogó, több ezer éves, mioritikus Cirkuszban. Nohát meséljünk! Bogdán László

Bogdán László - Luca-napi ​időjóslások - Derűs UFO-történet
Kora ​gyermekkorom óta igazán csak a költészet és a tudományos-fantasztikus irodalom kötött le, belőlük merítettem ihletet jóslásaimhoz: itt most végre visszaadhatom a költészetnek és a tudományos-fantasztikus irodalomnak amit tőlük kaptam. Szövegemben számtalan idézet található versekből és egyéb irodalmi művekből, de újságokból, magazinokból, távirati irodák jelentéseiből, valamint a Vendégek a világűrből című könyvből is. Itt mindjárt fel is merülhet a kérdés: regényem – ebben a formájában! – mennyire található eredetinek? Körülbelül annyira, amennyire bármilyen más, ma születő irodalmi, vagy az irodalmiság álorcájában tetszelgő szöveg, hiszen a szó szerinti avagy torzító átvételekben minden bizonnyal további szó szerinti avagy torzított átvételek idéződnek fel, óhatatlanul is az irodalom folyamat jellegét bizonyítva, ha tetszik, ha nem. Bogdán László

Bogdán László - A ​felesleges utazás
Bogdán ​László jelen kötetében egy hosszabb elbeszélést és több novellát gyűjtött egybe. A Barbara cselekménye akkor történik, amikor az elvtársak irodáinak falán Marx, Engels, Lenin, Sztálin és Gh. Dej arcképei függnek, s a háború nemrég fejeződött be. Bogdán novellaalakjai tragikomikus sorsokat példáznak, pályát tévesztett emberek ők, botcsinálta vezető elvtársak, kényszerpályán mozgó örök vesztesek. A kötetcímet is adó novella bravúrosan megírt élethelyzet 1989 december elejéről, amely 2005-ben született. Bravúros, mert az egyes szám első személyben megírt novella, valójában semmi személyeset nem tartalmaz, a szerző ironikus különállása önmagában egy elidegenedett ember „objektív” ábrázolásává válik.

Kollekciók