Ajax-loader

Stefan Niemayer könyvei a rukkolán


Stefan Niemayer - Rommel, ​a hadvezér
Hogyan ​lesz az egyszerű kadétból tüzértiszt, aztán a páncélosok világhírű parancsnoka? Rommel marsall előbb személyesen kíséri Hitlert a lengyel hadjárat ágyútüzében, majd ráveszi a diktátort: támogassa régi álmát, az erős páncélos hadsereg létrehozását. És alig fél évvel később, az egyik tankezred élén már Rommel indul Franciaország ellen... Aztán sorsa délebbre veti, végül a híres Afrika-hadtestben küzd a líbiai és egyiptomi sivatagban. A Szahara fölött maga vezette gépén repülve deríti fel az ellenség állásait. A hősies, ámde reménytelen harcok után dicsősége teljében ismét Európába hívják: állítsa meg a szövetségesek partraszállt erőit. De közeleg a vég. Nem az ellenség, hanem a régi barát, Hitler hozza a halált: összeesküvőnek hiszi Rommelt, és tragikus válaszút elé álltja a marsallt. Akiket érdekel a II. világháború története, azok ebben a könyvben "alulnézetből" (a harcoló alakulatok szemszögéből) és "felülnézetből" (a legfelsőbb hadvezetés oldaláról) egyszerre láthatják, mi történt a frontokon 1939 és 1945 között...

Stefan Niemayer - Heydrich ​a hóhér
Az ​egykori tengerésztiszt szárazra kerül. Botrányosan kirúgták a haditengerészettől, hazája gazdasági válságban tengődött, mindenütt nyomor és kilátástalanság várta. Huszonhét éves volt ekkor. Nem sejtette még, hogy hamarosan kapcsolatba kerül egy, még csak hatalomra törő párt biztonsági emberével, bizonyos H. Himmlerrel, aki beviszi őt a náci pártba. Annak is a biztonsági szolgálatába. Amikor a nácik hatalomra kerülnek, a fiatalember Hitler környezetébe jut és villámgyorsan emelkedik a ranglétrákon. Hamarosan övé az egyesített biztonsági szolgálat minden rendőri erőt és kémszolgálatot ő vezényel. És még mindig csak harmincegynéhány éves, amikor az ördögi Harmadik Birodalom ötödik legfontosabb embere lesz… Nevéhez fűződik a zsidók tömeges és végleges kiirtásának terve, ő terjeszti szét a rémuralmat a náciktól megszállt országokban. Hisz neki engedelmeskedik a Gestapó is, és élvezi a félelmetes „elit”, az SS támogatását is… Hamarosan arra gondol, hogy ő még Hitlernél is jobban irányíthatná a Birodalmat. Ekkor egy napon merénylők állnak az útjába. Fegyverek dörögnek és vége az álomnak. Sőt az életének is. A szerző Reinhard Tristan Eugen Heydrichnek, ennek a kegyetlen, célratörő és semmilyen aljasságtól vissza nem riadó embernek az életpályáját és hivatali karrierjét rajzolja meg. A könyvben számos olyan adat és elmélet is felbukkan, amelyet a magyar olvasók eddig nem ismerhettek meg.

Stefan Niemayer - Heinrich ​Himmler - A tömeggyilkos
Heinrich ​Himmler találta ki az SS-t és építette fel a náci Németország hatalmas biztonsági, rendőrségi és besúgó gépezetét. Később pedig megszervezte a fegyveres SS-hadosztályokat, amelyek Európa-szerte rémületet keltettek kegyetlenségükkel. No és ne feledjük: ő építette fel a koncentrációs táborokat. Ki volt ez az ember? Zavaros magánéletének hálójában vergődő egyszerű kisember, szolgalelkű tömeggyilkos - vagy vérengző fenevad? Hogyan volt képes oly sok millió embert elhurcoltatni, megszervezni a németektől elfoglalt területeken a népirtást, és működésbe hozni a gázkamrákat, a krematóriumokat? Milyen volt viszonya Hitlerrel, akinek az utolsó pillanatig engedelmeskedett, és akit istenként imádott? Hogyan mert a végén mégis fellázadni ellene? Ezeken kívül még sok kérdésre választ kaphat vele kapcsolatban, ha elolvassa ezt a könyvet.

Stefan Niemayer - Náci ​háborús bűnösök - Bormann, Heydrich, Canaris, Himmler
Számos ​jel szerint Martin Bormann, Hitler helyettese nem esett el az ostromlott városban, hanem sikeresen kijutott onnan, és később Dél-Amerikába költözött. Valóban látták-e őt olaszországi kolostorokban, Spanyolországban, Egyiptomban, később pedig Buenos Airesben, aztán Paraguayban? Harminc-egynéhány évesen már szinte naponta beszélhet Hitlerrel, egyenrangú a náci alvezérekkel, és amikor eljön az idő, hogy zsidókat, szlávokat és másokat kell irtani, alapos terveket készít. Sok százezer vagy akár millió ember elpusztítása szárad a lelkén. Wilhelm Canaris két világháborúban vett részt. Tengerész, hadifogoly, kém és felderítő. Fogoly Dél-Amerikában, az Andokon át menekül. Tengeralattjárót vezet az óceánon, három földrészen szerez híreket. Később Hitler katonai kémszolgálatának, az Abwehrnek vezetője, és kiépíti a világ legjobb hírszerző szervezetét. Heinrich Himmler találtra ki az SS-t és építette fel a náci Németország hatalmas biztonsági-, rendőrségi- és besúgó-gépezetét. Később pedig megszervezte a fegyveres SS-hadosztályokat, amelyek Európa-szerte rémületet keltettek kegyetlenségükkel. A kötet ennek a négy embernek követi végig az életútját.

Stefan Niemayer - Horogkeresztes ​hamisítók
A ​náci korszaknak volt egy olyan sajátos "mellékterméke" is, amellyel a komoly történészek sohasem foglalkoztak. Pedig ezek az események is befolyásolták a világ sorsának alakulását a maguk idejében. A náci vezérek már elég korán belátták, hogy hatalmukat csak kegyetlen háborúkkal tudják kiterjeszteni az abból nem kérő más nemzetek, államok területére. És ha azok a háborúk már folyamatban vannak, akkor ott minden eszköz meg van engedve. Ezért hoztak létre az egyik titkosrendőrségük keretében egy különleges hamisító részleget, amely minden nyelven képes volt előállítani bármilyen igazolványt, okiratot, útlevelet, bizonyítványt, de akár neves emberek kézzel írott leveleit is - és az így gyártott "hivatalos" és "valódi" iratokkal, levelekkel sikerült valósággal lefejezniök az egyik várható nagy ellenséges állam katonai vezérkarát - anélkül, hogy nkik egyetlen lövést le kellett volna adniok. Még később ugyanezek a hamisítók nem papírokat, hanem... akciót, eseménít hamisítottak! Háborús okot gyártottak egy hamis kommandós támadással saját erőiek ellen, hogy aztán Hitlernek legyen mire hivatkoznia, amikor kirobbantotta a második világháborút. A legérdekesebb azonban az a sok éven át tartó akció, amelynek során a hitleri gépezetet olajozó idegen valuták nagybani gyártására rendezkedtek be ugyanezek az emberek. A történelemben annak előtte még nem fordult elő, hogy az államvezetés a maga teljes hatalmi és technikai apparátusával állt volna egy hamisító csoport, egy valóságos "pénzgyár" mellé, amely végül is hatalmas károkat okozott az ellenségnek...

Stefan Niemayer - Adolf ​Hitler története
Ha ​a szerző állításai beigazolódnak, át kell írni a történelemkönyveket. Niemayer sorra veszi mindazt, amit Hitler utolsó bunkerbeli napjairól tudunk. Ismeri a szovjet titkos jegyzőkönyveket és más adatokat. Ezek szerinte mind azt bizonyítják: nemcsak Eva Braun, Hitler kedvesének holtteste volt másé valójában, de... Hitler földi maradványai is egyik hivatalos hasonmásának elégetett testéből származtak! Mi történt valójában magával a diktátorral? A szerző szerint Martin Borman-nal, a másik titokzatos módon eltűnt náci háborús bűnössel együtt menekültek el Berlinből és jutottak el Dél-Amerikába. Mi több, menekülésüket jóval korábban előkészítették, és annak minden mozzanata pontos terv szerint zajlott. A könyv egy roppant izgalmas utólagos nyomozás története - igen meglepő befejezéssel...

Stefan Niemayer - Eichmann, ​milliók gyilkosa
1961-ben ​bíróság elé került egy ember, aki ellen a vád voltaképpen egy azelőtt soha el nem hangzott szóösszetételből állott: Hatmilliószoros gyilkos. A vádlottak padján ott kellett volna ülnie mellette még néhány "nagy" embernek. Adolf Eichmann bűntársai ugyanis nem mások voltak, mint a másik Adolf - Hitler -, valamint Heinrich Himmler, az SS birodalmi vezetője és Müller, Himmler helyettese, vagyis Eichmann közvetlen főnöke. Biztosan ott kellett volna lennie Heydrichnek, a zsidókérdés végső megoldását kitaláló elmeszörnynek, vagy akár az auschwitzi koncentrációs tábor hírhedt orvosának, Dr. Mengelének. A gyilkos élete három kontinensen zajlott. Bűneit Európában követte el, aztán Dél-Amerikába menekült, és végül Ázsiában ítélték halálra. Lássuk hát a tömeggyilkos életútját, és próbáljuk megfejteni a rejtvényt: hogyan lesz egy normális család normális gyermekéből az, aki Adolf Eichmann lett?

Stefan Niemayer - Goebbels, ​a gonosz
Ő ​volt a legértelmesebb, legokosabb náci. Huszonhat évesen csapódott Hitler mellé az irodalmi műveltségű, művészetekhez vonzódó, testi és lelki hibás, már akkor is a velejéig romlott fiatalember. Aztán a Führer propaganda-minisztere lett, és attól kezdve a Harmadik Birodalom minden lehetséges csatornáján át ömlött a sok hazugság, mocsok és rágalom. De ez nem elég. Goebbels lett Berlin ura, a zsidótörvények szellemi atyja, később egyik megvalósítójuk is. Messze nem csak a hazugságok terén volt otthon. A náci művészeti élet teljhatalmú uraként, Hitler leghűségesebb fegyverhordozójaként, számtalan gaztett kitalálójaként írta be nevét a történelembe. Máig fogalom az a sok rossz, amit művelt.

Stefan Niemayer - A ​náci műkincsrablók
1939 ​és 1945 között a megszálló német hatóságok egy állami rablóhadjárat keretében megfosztották kulturális értékeiktől az ellenséges államokat. Hollandia, Franciaország, Lengyelország, majd Oroszország stb. festményei, szobrai, könyvei és már műtárgyai milliószámra kerültek Németországba. Ráadásul nem csupán a náci államszervezet szervezett műkincsrabló kommandókat, hanem a fő "műgyűjtők": Hitler, Göring és a többiek is szereztek, zsákmányoltak, loptak - ahonnan és amennyit csak bírtak. A könyv nem csak ezt a folyamatot ábrázolja részletesen, sok kellemes és kellemetlen anekdotával, hanem azt is, mi lett a műtárgyak sorsa.

Stefan Niemayer - Az ​SS története
Ilyen ​mű ritkán jelenik meg magyarul, holott kiadták már az összes hitleri erőszakszervezet részletes történetét. Az olvasók ebből a könyvből tudhatják meg, milyen hatalmassá nőtte ki magát az a kezdetben jelentéktelen kis szervezet, amelyet Hitler az akkor már nagy hatalmú SA ellensúlyozásának szánt. Közelről megismerhetik az SS urainak életét, szokásait, a szervezet működését és kiterjedt világkapcsolatait. Az SS-ek ott álltak Hitler mellett, de ők őrizték a koncentrációs táborokat, harcoltak számos fronton és a szervezet üzleti vállalkozásnak sem volt utolsó... Amit kevesebben tudnak: nem csak német SS-katonák voltak, az emberek több földrészről gyűltek a zászlai alá. A magyar SS-alakulatokról is szó esik az érdekfeszítő és mindenképpen hézagpótló, alapos könyvben.

Stefan Niemayer - Wilhelm ​Canaris, a hírszerző
A ​szerzőnek a náci "nagyokról" írott sorozatába illeszkedik ez a mű is. A német katonai hírszerzés, az Abwehr főnökének kalandos életútja, a szervezet titkai és végül Canaris tragikus halálának dokumentumszerű feldolgozása Stefan Niemayer álnéven. Wilhelm Canaris két világháborúban vett részt. Tengerész, hadifogoly, kém és felderítő. Fogoly Dél-Amerikában, az Andokon át menekül. Tengeralattjárót vezet az óceánon, három földrészen szerez híreket. Később Hitler katonai kémszolgálatának, az Abwehrnek vezetője, és kiépíti a világ legjobb hírszerző szervezetét. Kémei ott vannak az USA-ban, Kínában, Afrikában, az arab világban, és a Szovjetuniónak sem marad előtte titka. De Hitler háborúját nem helyesli, hát próbál ellene tenni valamit. Évekig sikerül elhitetnie a diktátorral, hogy mellette áll - miközben folyton ellene dolgozik. Ez okozza aztán tragikus halálát is.

Stefan Niemayer - A ​nácik aranya
A ​világtörténelem legnagyobb rablását a nácik követték el a második világháború végén. Tonnaszám rejtettek el aranyat, ezüstöt, drágaköveket, műkincseket. Amit aztán később a megszálló amerikaiak leltek fel bányákban, barlangokban, tavakba süllyesztve. Mi lett a kincsek sorsa – később? Igaz, hogy az amerikaiak is loptak belőle? A szerző korabeli és a későbbi források alapján követte nyomon az irdatlan kincsek, köztük a magyar aranyvonat sorsát is.

Stefan Niemayer - Mengele, ​a halál angyala
Megrázó ​könyv ez - az ember lealjasodásánk hihetetlen, ámde sajnos mégis megtörtént eseteiről szól. Dr. Megnele háborús bűnös, milliók halálához járult hozzá, miközben a "tudomány" nevében állatias kísérleteket folytatott élő és holt embereken. Könyvünk két részből áll. Az egyik a koncentrációs, megsemmisítő táborok hátborzongató mindennapjait és "működését" írja le kegyetlen, szenvtelen pontossággal - a másik Mengele doktor további sorsát mondja el. A háborús bűnös hogyan élt egészen a haláláig Dél-Amerika több országában, és miért nem bukkantak nyomaira az utána küldött ügynökök...?

Stefan Niemayer - Schellenberg, ​a kémfőnök
Walter ​Schellenberg, a náci Biztonsági Szolgálat, majd egyéb kémszervezetek vezetője érdekes és tanulságos karriert futott be Hitler birodalmában. Ez az ember harminc évesen már a legbizalmasabb vezetők között ténykedett, vezényelt számos kém-akciót szerte a világban, harmincöt évesen az SS tábornokaként ravasz és ötletes terveket agyalt ki, amelyekkel - hitte - győzelemre segítheti a Harmadik Birodalmat. Másokkal ellentétben már elég korán felismerte, hogy Hitler nem győzhet - ekkor ismét fordított egyet a köpenyén...

Stefan Niemayer - Rudolf ​Hess titokzatos életei és halálai
A ​náci korszakkal foglalkozó szerző ebben a lélegzetelállítóan izgalmas dokumentumkötetében nem kevesebbet állít, mint azt, hogy Hitler helyettese, Rudolf Hess 1941-ben nem repült át az angolokhoz, ott nem esett fogságba és nem Ő ült később több mint negyven évig a náci háborús bűnösöknek fenntartott szövetségi börtönben. Igaz, hogy Hess elindult Angliába - de oda sohasem érkezett meg. Helyette valakit, egy hozzá igen hasonló személyt küldtek, aki aztán megszállottan játszotta Hess szerepét. De az évtizedek alatt számos alkalommal elárulta magát. A lelepleződéstől a brit titkosszolgálat mentette meg, amely végig ismerte a fogoly igazi kilétét... És talán a játszma végén a britek tették el láb alól a kilencvenhárom éves spandaui foglyot.,.? A könyv igazából egy posztumusz nyomozás érdekfeszítő története. A szerző számos bizonyítékot sorol fel és egy izgalmas, történelmi rejtvényt fejt meg - félig. Mert továbbra sem tudjuk hát, ki is volt az a különös életű ember, aki más bőrében élt oly sokáig...?

Stefan Niemayer - Heydrich, ​a könyörtelen
A ​botrányos körülmények között elbocsátott tengerésztiszt, Heydrich Himmler révén a náci pártban talál munkára. Hamar rájön, hogy ez az ő életeleme - a titkosszolgálatok, a rendőrök, a biztonsági szervezetek munkájának megszervezése, összehangolása, aztán irányítása. Teszi mindezt a náci korszakban, ahol hamarosan egyike lesz a legfontosabb embereknek. Harminc-egynéhány évesen már szinte naponta beszélhet Adolf Hitlerrel, egyenrangú a náci alvezérrel, és amikor eljön az idő, hogy zsidókat, szlávokat és másokat kell irtani, alapos terveket készít. Sok százezer vagy akár millió ember elpusztítása szárad a lelkén. Ám őt ez nem érdekli, hisz szenvedélyes örömmel csinálja.

Stefan Niemayer - Hitler ​- Hitler elmenekült?
Ha ​a szerző állításai beigazolódnak, át kell írni a történelemkönyveket. Niemayer sorra veszi mindazt, amit Hitler utolsó bunkerbeli napjairól tudunk. Ismeri a szovjet titkos jegyzőkönyveket és más adatokat. Ezek szerinte mind azt bizonyítják: nemcsak Eva Braun, Hitler kedvesének holtteste volt másé valójában, de... Hitler földi maradványai is egyik hivatalos hasonmásának elégetett testéből származtak! Mi történt valójában magával a diktátorral? A szerző szerint Martin Borman-nal, a másik titokzatos módon eltűnt náci háborús bűnössel együtt menekültek el Berlinből és jutottak el Dél-Amerikába. Mi több, menekülésüket jóval korábban előkészítették, és annak minden mozzanata pontos terv szerint zajlott. A könyv egy roppant izgalmas utólagos nyomozás története - igen meglepő befejezéssel...

Stefan Niemayer - Skorzeny, ​Hitler kommandósa
Egy ​osztrák mérnök miképpen keveredik bele a fasiszták puccsába, sőt hogyan jutott vezető szerephez? Aztán hogyan lesz meggyőződéses náci, majd a Waffen SS tisztje és Hitler testőre? Majd miután megjárta a frontokat, hogyan épít fel egy kommandós csapatot, amely hamarosan Hitler személyes szolgálatában szerte Európában egyik vakmerő akciót a másik után hajtja végre? Skorzeny kiszabadítja Mussolinit, el rabolja az ifjabb Horthyt, megszállja a budai várat és foglyul ejti Horthy Miklóst. Harcol a frontokon mint kommandós, aztán a háború végén fogságba esik, majdnem halálra ítélik, később megszökik, és azután még évtizedekig é1 Nyugat-Európában, ahol mindenféle gyanús üzleteket szervez... Az ilyen emberre mondják, hogy "az élete kész regény". Letehetetlen olvasmány!

Stefan Niemayer - Hitler ​rejtélyes eltűnése
Ha ​a szerző állításai beigazolódnak, át kell írni a történelemkönyveket. Niemayer, a hitleri korszak ismert kutatója, az Eichmannról, Rommelről, Schellenbergről és az SS történetéről írott kitűnő munkák szerzője sorra veszi mindazt, amit Hitler utolsó bunkerbeli napjairól tudunk. Ismeri a szovjet titkos jegyzőkönyveket és más adatokat. Ezek szerinte mind azt bizonyítják: nemcsak Eva Braun, Hitler kedvesének holtteste volt másé valójában, de... Hitler földi maradványai is egyik hivatalos hasonmásának elégetett testéből származnak! Mi történt eközben magával a diktátorral? A szerző szerint Martin Bormann-nal, a másik titokzatos módon eltűnt náci háborús bűnössel együtt menekültek el Berlinből és jutottak el Dél-Amerikába. Mi több, menekülésüket jóval korábban előkészítették, és annak minden mozzanata pontos terv szerint zajlott. A könyv regény, alig pár olyan mondat van benne, amit Hitler mondhatott volna, vagy csakugyan mondott. Ez egy roppant izgalmas utólagos nyomozás története - igen meglepő befejezéssel...

Stefan Niemayer - Hess, ​a rejtélyes
Az ​Egyiptomban született Rudolf Hess kezdettől Hitler személyes jó barátja, követője, védelmezője, ideológiai harcostársa volt. Huszonegy évet töltött a náci mozgalomban, ebből nyolcat fenn a csúcson mint Adolf Hitler helyettese, a Harmadik Birodalom második embere. Ezalatt nemegyszer tanújelét adta nézeteinek, tevékeny részt vállalt mások elnyomását, sőt, fizikai megsemmisítését célzó törvények megalkotásában. Aztán egy napon fogta magát, és átrepült az angolokhoz, hogy békéről tárgyaljon velük. Ettől kezdve élete nagyobbik részét - egészen kilencvenhárom éves korában bekövetkezett haláláig - háborús bűnösként rács mögött töltötte. De vajon csakugyan ő ült-e közel fél évszázadig börtönben..?

Stefan Niemayer - Titkos ​kísérletek a náci birodalomban
A ​cím tökéletesen fedi a tartalmat. Elsősorban a koncentrációs táborokban végrehajtott orvosi és fizikai kísérletekről van szó, amelyek során a náci orvosok és tudósok (?) sok tízezer szerencsétlen foglyot „használtak fel”. Döbbenetes erejű dokumentum-munka.

Stefan Niemayer - Martin ​Bormann második élete
Jelek ​szerint Martin Bormann, Hitler helyettese nem esett el az ostromlott városban, hanem kijutott onnan, s később Dél-Amerikába költözött. A könyvben dokumentumszerű pontossággal követhetjük végig adatokkal, szemtanúkkal igazolt útját. Mi köze volt a Perón házaspárnak (beleértve Evitát is) a náci bűnös útjához? Segített-e a Vatikán abban, hogy a négy nagyhatalom által keresett bűnöző egérutat nyerjen? Valóban látták-e őt olaszországi kolostorokban, Spanyolországban, Egyiptomban, később pedig Buenos Airesben, aztán Paraguayban? Izgalmas nyomozás tanúi lehetünk, amely évtizedeken át tartott és részt vett benne több titkosszolgálat. Mindeközben a földalatti náci szervezetek nemcsak mentették Bormannt, de igyekeztek eltörölni a nyomait. A macska-egér játék négy évtizeden át tartott#

Stefan Niemayer - Náci ​háborús bűnösök - Hitler, Schellenberg, Goebbels, Hess
Hitler A ​szovjet titkos jegyzőkönyvek és más adatok szinte mind azt bizonyítják: nemcsak Eva Braun holtteste volt másé, de... Hitler földi maradványai is egyik hivatalos hasonmásának elégetett testéből származtak! A szerző szerint Martin Bormann-nal, a másik titokzatos módon eltűnt náci háborús bűnössel együtt menekültek el Berlinből és jutottak el Dél-Amerikába... Schellenberg A náci Biztonsági Szolgálat, majd egyéb kémszervezetek vezetője érdekes és tanulságos karriert futott be Hitler birodalmában. Ez az ember harminc évesen már a legbizalmasabb vezetők között ténykedett, vezényelt számos kémakciót szerte a világban, harmincöt évesen az SS tábornokaként ravasz terveket agyalt ki. Majd másokkal ellentétben már elég korán felismerte, hogy Hitler nem győzhet - ekkor ismét fordított egyet a köpenyén... Goebbels Ő volt a legértelmesebb, legokosabb náci. Huszonhat évesen csapódott Hitler mellé az irodalmi műveltségű, művészetekhez vonzódó, testi és lelki hibás, már akkor is a velejéig romlott fiatalember. Aztán a Führer propaganda-minisztere lett, és attól kezdve a Harmadik Birodalom minden lehetséges csatornáján át ömlött a sok hazugság, mocsok és rágalom. Hess A kezdettől Hitler személyes jó barátja, követője, védelmezője, ideológiai harcostársa. Huszonegy évet töltött a náci mozgalomban, ebből nyolcat fenn a csúcson, mint Hitler helyettese, a Harmadik Birodalom második embere.

Kollekciók