Ajax-loader

Lengyel Klára könyvei a rukkolán


Keszler Borbála - Lengyel Klára - Kis ​magyar grammatika
A ​Kis magyar grammatika a magyar nyelv felépítése, szabályai iránt érdeklődő olvasók hasznos kézikönyve, mely az általános iskolától kezdve a nyelvet szerető felnőttekig mindenki számára közérthető módon, tudományos-ismeretterjesztő formában mutatja be a nyelv és nyelvhasználat rendszerezett szabályait. értékes szakkönyv lehet a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak, valamint kiegészítő segédkönyv a nyelvet és a nyelvtant segítő diákoknak. Szerzői az ELTE oktatói, alkotói az utóbbi évek legteljesebb és legrészletesebb összefoglaló nyelvtanának, a Magyar Grammatikának. A kis magyar grammatika bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával kívánja segíteni olvasóit a magyar nyelvi ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Keszler Borbála - Lengyel Klára - Magyar ​grammatikai gyakorlókönyv
A ​kötet a felsőoktatás leíró magyar nyelvtan kurzusainak feladatsorait tartalmazza, a teljességre törekedve. Használói megismerkedhetnek az egyetemi és a főiskolai magyar grammatikai szemináriumok gyakorlati anyagával, feladattípusaival, követhetik a tanmenetet, igen változatos formákban gyakorolhatnak egy-egy nehezebben elsajátítható témakört, felkészülhetnek az összefoglaló vizsgákra. A kötet végén szereplő Megoldások fejezet segítségével önállóan is kipróbálhatják tudásukat, ellenőrizhetik nyelvi elemzőképességüket, teljesítményüket. A szerzők és a lektor az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének oktatói, akik könyvüket elsősorban a felsőoktatás magyar és más nyelvi szakos hallgatóinak, a közoktatás magyartanárainak és a magyar nyelv iránt érdeklődőknek ajánlják.

Kugler Nóra - Lengyel Klára - Markó Alexandra - Mártonfi Attila - Helyesírási ​diákszótár
A ​szótár - bár elsősorban az általános és középiskolák tanulóinak készült - kitűnően használható helyesírási kézikönyv mindenki számára. A szerkesztők a mintegy 16000 címszó, a körülbelül 62000 szótári tétel: szó, szókapcsolat, kifejezés jelentős részét a közoktatásban használt tankönyvek helyesírási nehézséget okozó szavaiból, szakkifejezéseiből válogatták össze. Az összegyűjtött szóanyagot szócikkekbe, szóbokrokba rendezve közöljük, így egy helyre gyűjtve találhatók meg az adott szóhoz kapcsolódó kifejezések, összetételek. Ez nem csupán a használhatóságot könnyíti és gyorsítja, hanem helyesírási mintát ad más kifejezések írásmódjára is. A kiadvány további jelentős segítséget nyújt az olvasónak, a felhasználónak: nemcsak a helyes, ill. a javasolt elválasztási lehetőségeket adja meg, ahol ez gondot jelenthet, hanem a kiejtést is közli azokban az esetekben, amikor az nem felel meg az írásképnek. Külön érdeme a szótárnak, hogy a helyesírási szempontból mindig nehéz, ly-t tartalmazó szavakat előzetes válogatás nélkül, példátlan bőségben közli. Hasonlóan nagyszámú magyar és idegen tulajdonnév szerepel a válogatásban. Ez a könyv tehát nem hiányozhat egyetlen tanuló és felnőtt kezéből és otthoni könyvtárából sem.

Kollekciók