Ajax-loader

Arató Endre könyvei a rukkolán


Arató Endre - Egykorú demokratikus nézetek az 1848-1849. évi magyarországi forradalomról és ellenforradalomról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató Endre - Tanulmányok ​a szlovákiai magyarok történetéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató Endre - A ​magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató Endre - A ​nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató Endre - A ​nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában
"A ​könyv szerzője, Arató Endre professzor, a kelet-európai népek története és a nemzetiségi problémák nemzetközi hírű kutatója 1977 őszén elhunyt. Életének utolsó éveiben elmélyülten foglalkozott Nagy-Britannia kelta eredetű népeinek - az íreknek, skótoknak, walesieknek - a történetével is. Posztumusz műve e témával kapcsolatos kutatási eredményeit összegezi a szintézis igényével: nem csupán ismerteti Írország, Skócia, Wales történetét, hanem fejlődésük közös és eltérő vonásaira is rámutat, s felvillantja a kelet-európai párhuzamokat. Arató Endre munkája régi hiányt pótol a magyar nyelvű történeti irodalomban. Kézikönyv és tananyag, s egyben további kutatásokra inspirál a fontos és sokakat érdeklő nemzetiségikérdés-komplexumban."

Arató Endre - Benda Kálmán - Mérei Gyula - Spira György - Varga Zoltán - Magyarország ​története 1790-1849
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató Endre - A ​feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig
A ​szerző a 19. és 20. század nemzeti problematikáját vizsgálva gyakrlan szembetalálta magát olyan jelenségekkel, amelyeknek gyökerei a korábbi századokban vezetnek. Ezért irányult figyelme az eszmetörténeti kutatások során a 18. századra, amely átmeneti szakaszt jelentett: lezárt egy fejlődést és megkezdett egy újat. Arató Endre a hat magyarországi nép (horvát, szerb, szász, román, szlovák, ukrán) nemzeti ideológiájában azt a fordulópontot igyekszik kitapintani, amikor a feudális "nemzeti" motívumok mellett már a modern polgári nemzeti eszme elemei is jelentkeznek. Ugyanakkor, felhasználva az összehasonlító módszer lehetőségeit - belekapcsolva a magyar fejlődést is -, számos összefüggésre, hasonlóságra és eltérésre mutat rá.

Kollekciók