Ajax-loader

Christa Meves könyvei a rukkolán


Christa Meves - Szülők ​ábécéje
A ​keresztény nevelés elemei Ahhoz, hogy a gyermekek egészséges lelkületűek legyenek, szükségük van hozzátartozóik értő szeretetére. Jelen könyvében az írónő ezt a felismerést dolgozta fel és öntötte konkrét nevelési útmutatókba. Azt is megmutatja, hogyan lehet céltudatos szülői cselekvéssel megakadályozni, hogy a serdülő elforduljon. Helyesen alkalmazott kereszténységről van szó!

Christa Meves - Tanácsadó ​ábécé az élethez
Hogyan ​adjunk tanácsot a keresőknek? Christa Meves több évtizedes szakmai tapasztalata alapján kínál útmutatást ahhoz, hogy az élet különböző gondjaival küszködő embertársainkat hogyan tanácsoljunk, mit tartsunk szem előtt, ha segíteni akarunk rajtuk. Sorai azonban nemcsak azoknak szólnak, akik másokon akarnak segíteni, hanem azoknak is, akik saját vívódásaikban szeretnék meglátni az útbaigazító világítótornyokat. A szerző kiemeli, hogy a tanácsadásnak két alapfeltétele van: az első, hogy mindig emberi együttérzéssel közeledjünk a másikhoz, a második pedig, hogy a hozzáfordulás legyen szeretetteljes.

Christa Meves - Manipulált ​mértéktelenség
A ​XX. század hetvenes éveiben Nyugaton kitűzött fejlődési irány - a szexualitás "fölszaba­dítása", az élet minden területének korlátlan liberalizálása, a jóléti társadalomban az énköz­pontú magatartás dicsőítése, az elektronikus média támogatásával szinte lázas állapotig fokozódó, járványosan terjedő, káros mértéktelenséghez, "manipulált mértéktelenséghez" vezetett. Ennek súlyos erkölcsi és egészségi romboló hatása ma már bebizonyosodott. Christa Meves pszichoterapeutaként egyre jobban tapasztalja gyakorlatában, hogy a modern gőgből milyen sok boldogtalanság, egyéni és családi tragédia származik. De nem marad meg a tények megállapításánál, határozott ellenállást ajánl a korszellemmel szemben.

Christa Meves - A ​neveléshez bátorság kell
Christa ​Meves számos gyakorlati példa szemléltetésével rámutat, mely törvényszerűségek szerint alakul a gyermekek egyénisége, mit kell a fejlődés különböző szakaszaiban a nevelőnek figyelembe vennie, és hogyan fedezhetők fel az esetleges zavarok a kezdet kezdetén, amikor a gyógyítás még viszonylag könnyű.

Christa Meves - Élni ​akarok!
Nekünk ​nőknek tulajdonképpen nagyon egyszerű a helyzetünk. Mindnyájunkban, amikor bontakozni kezdünk, egy csapásra fölébred a szeretet, és az élet központi problémája lesz. Szeretünk egész szívvel, teljes odaadással egy férfit, a magunk vagy a mások gyermekét, barátokat, gyengéket, betegeket, öregeket, elnyomottakat. De szeretjük az életet is, szépségét és ragyogását, a természetet, a művészetet és az apró kis örömöket. Mi, nők szeretni akarunk, és érezzük, hogy ez a helyes. Tudunk és akarunk szeretni, hacsak el nem vonják tőlünk azt a táptalajt, amely szükséges ahhoz, hogy ez a képességünk kivirágozzék. Tudunk és akarunk is szeretni. A nehézség csak abban van, hogy veszendőbe mehet ez az adottságunk, amely föladata és egyben célja is életünknek. A csalódások megkeményíthetnek, a kapott sebek érzéketlenné és tompává tehetnek. A szerelem olyan útra csábíthat, amelyen kifosztottá, meggyalázottá és lelkileg összetörtté válhatunk. Ezért a szerelem föllobbanásakor se legyünk megfontolatlanok. Nagy elbizakodottság lenne azt gondolnunk, hogy kellő vezetés nélkül, egyszerűen belevethetjük magunkat a szerelem világába, mert érzelmeink csalhatatlanok. Segítségre szorulunk, hogy fölhívják figyelmünket az útjelzőkre. Segítség nélkül nem érhetnénk célba! Bölcs dolog azért, ha a jótanácsot meghallgatjuk, ha elolvassuk, miről is írnak az okos könyvek. Tudnunk kell, hogy nem lehet mindent visszacsinálni, jóvá tenni, amit elpuskáztunk. Tönkre is mehetünk ebben az életben. Azért írtam ezt a könyvecskét, hogy ez okos, szeretetreméltó lányokkal meg ne történjen.

Christa Meves - Nagyszülők ​ábécéje
Mit ​kell tudnunk, hogy boldogok legyünk gyermekeinkkel és unokáinkkal A szerző, aki már az unokákkal való bánásmódban is járatos, ebben a zsebkönyvben arra mutat rá, mennyire fontos a gyermek lelki fejlődése szempontjából a nagyszülőkkel kialakított szoros kapcsolat. Ezt még térbeli távolság esetén is ápolni lehet. Persze az is megtörténhet, hogy az ember a tapasztalatával és a gondoskodásával akaratlanul is kiskorúsítja családtagjait, s óhatatlanul keresztülhúzza a szülők nevelési szándékait. Christa Meves sok tanácsot ad arra, hogyan lehet elkerülni a családi béke ilyen jellegű veszélyeztetését.

Christa Meves - Házastársak ​ábécéje
Ez ​a könyv nászajándék. Christa Meves elsősorban a gyermekeinek írta. Valami személyeset akart adni nekik útravalóul. Ezért próbál A házastársak ábécéjében bemutatni valamit a tapasztalataiból, melyeket nagyszabású pszichológusi gyakorlatában és számos emberi kapcsolatban szerzett. Nem recepteket akar adni a házasélet mindennapjaira, hanem alapvető magatartásmintákat, melyek manapság, minden válságon át, rávilágítanak a házasság értelmére. Könyve kifejezetten személyes iránymutatás azoknak az olvasóknak, akik vállalják a modern partneri életközösség kihívásait.

Christa Meves - Nászajándék
Ez ​a könyv nászajándék. Christa Meves elsősorban gyermekeinek szánta. Valami egyénit akart nekik útravalóként adni. Ezért megpróbált ebben a „Házassági ABC"-ben valamit átadni tapasztalataiból, amelyeket pszichopedagógiai tevékenysége folyamán és számtalan emberrel való találkozása során összegyűjtött. Nem szolgáltat a házasság hétköznapjaihoz receptet. Inkább azt a magatartást akarja megmutatni, amely képes a házasságot ma minden válságon átvezetni, és elevenné tudja tenni. Teljesen személyes irányt mutat meg az olvasónak, amely megfelel a modern partnerkapcsolaton alapuló életközösségek követelményeinek. Christa Meves 1926-ban született. Germanisztikát, földrajzot és filozófiát tanult a wroclawi és kiéli egyetemen. Hamburgban állam vizsgázott, majd ott egészítette ki tanulmányait pszichológiával. Pszicho-pedagógiai kiképzést a hannoveri és göttingeni Pszichoterápiái Intézetben kapott. Orvosnő. Rendelője Uelzenben van. Két leány édesanyja. 1974-ben elnyerte a Wilhelm-Bölsch érmet, 1976-ban az Amade-díjat, 1979-ben a Konrád Adenauer díjat kapta meg irodalmi tevékenységéért. Tulajdonosa az Alsószászország tartomány érdemrendjének.

Christa Meves - Lelkisérült ​gyermekeinkért
Az ​írónő, az uelzeni gyermek- és ifjúsági pszichoterapeuta gazdag tapasztalatainak birtokában írta meg ezt a könyvet. Természetesen nem az összes lehetséges nevelési probléma kimerítő taglalásának igényével, hanem a bajok okait kutatva, a legégetőbb és legidőszerűbb kérdésekre keresi a választ.

Kollekciók