Ajax-loader

Berényi József könyvei a rukkolán


Berényi József - Szilveszteri ​randevú
- ​A szemét! Eltette a pénzt, mégis szétszórta a képet! Hát Gruberről nem hittem volna! Azt mindig tudtam, hogy piszok gazember, de azért különben jó haverok voltunk. Most meg egyszerűen kicsinált...

Berényi József - Halott ​a pincében / Az eltűnt asszony
Ki ​lehet a harmadik? Mert harmadiknak léteznie kell, különben nem lehet magyarázatot találni a véres eseményekre. Szinte látta maga előtt azt a rejtelmes harmadikat. Idős, de még mindig nagydarab, izmos férfi, olyan, mint a többi falusi. Félálomban erőlködött, hogy az arcát meglássa, de nem sikerült. Vajon, miért gyilkolták meg az áldozatokat? A megkérdezettek egy részének fogalma sem volt, min robbant ki a verekedés, csak annyit tudtak, hogy Lőrinc verekedett egyedül szinte mindenki ellen. A férfi az utolsó pillanatig ott volt, csak a rendőrök megérkezésekor tűnt el.

Berényi József - A ​zokogó zsebtolvaj
Hatalmas ​dördüléssel vágódott be mögötte a súlyos vasajtó. Kulcs csikordult, és Larry magányosan, elhagyottan állt a járdán, mint mikor valakit kidobnak otthonából. Larryt csakugyan kidobták. Mégsem volt szomorú és elkeseredett, mert a hatalmas, szürke épület, ahol eddig lakott és ahonnan most lelketlenül kidobták, mindig olyan volt számára, mint valami börtön. Minthogy az is volt, a város börtöne. Ma töltötte le hosszú üdülését, hát kirúgták. Ahogy ott állt és bámulta az erősödő reggeli forgalmat, magasztos gondolat suhant át agyán: elhatározta, hogy új életet kezd. A dicséretes elhatározásnak több oka is volt, elsősorban azonban a börtönigazgató mélyenszántó és szívbemarkoló búcsúszavainak köszönhette. A beszéd, melynek megható szavai még most is a fülébe csengtek, körülbelül így hangzott: - Te mocskos patkány, ha még egyszer meglátom itt azt az ocsmány képedet, kitaposom a beledet! Egyenként verem ki minden fogadat abból a vigyorgó pofádból! Hát ehhez tartsd magad!

Berényi József - A ​gyilkos HCP
Szokatlan ​bejelentésre kénytelen útra kelni a vidéki orvos éjszakai ügyelete utolsó órájában. A szomszéd faluba hívták, ahol az öreg Wolf károly fiatal felesége - hosszú évek óta először - nem nyitotta ki reggel hatkor az ajtót az éjjeliőr munkából hajnalban hazatérő urának. Miért nem a rendőrséget hívták, vagy a lakatost? - kérdezi az orvos kissé neheztelve, de ha már ott van, megteszi ami rá tartozik. Tanúk jelenlétében behatol a házba, s megdöbbenésére az asszonyt holtan találja. Minden jel arra utal, hogy a halált valami különös és erős méreg okozta. Gyilkosság történt? Vagy öngyilkosság? Ennek kiderítése már a rendőrség dolga. A klasszikus krimi mintájára szőtt cselekmény olvasása közben izgalmas nyomozás részesei lehetünk.

Berényi József - Rejtély ​a parkban
Egy ​dunántúli faluban a kastély parkjában gyanútlan sétálók akasztott ember hullájára bukkannak. A helybeliek felismerik azt a fiatal kőművest, akit éppen egy hete keres a rendőrség, őt gyanúsítják a parkbeli kápolnában történt betöréssel. A betörés után itt egy üresen álló, de frissen vakolt falifülkét fedeznek fel. A nyomozás szerint rejtekhelyül szolgálhatott valaminek, de hogy minek, arról felettébb valószínű híresztelések keltek szárnyra a falusi pletykában. A rendőrségnek is megvan a maga teóriája, ám azt még bizonyítani kell.... A bravúros nyomozás során fény derül arra, hogyan, miért halt meg a kőműves és mi köze ehhez az aranykincsnek, aminek létezéséről a betörés napján, a kastély és a park egykori ura, a gróf látogatása után kezdenek rebesgetni. A jól felépített, izgalmas regény kellemes szórakozást igér minden érdeklődőnek.

Nagy Béla - Kálmán György - Berényi József - Dr. Ősz Gyula - Tangl Harald - A ​sertéstenyésztés és hizlalás kézikönyve
Ezt ​a könyvet azért írtuk meg, mert véleményünk szerint a sertéssel gyakorlatilag foglalkozó tenyésztőnek és hizlalónak olyan könyvre van szüksége, amelyben a sertéssel kapcsolatos összes gyakorlati tudnivalókat megtalálhatja. A magyar szakirodalomban eddig nem volt a sertéstenyésztéssel és hizlalással, súlypontilag a nagyüzemi gazdálkodással foglalkozó összefoglaló szakkönyv. A felszabadulás óta megjelent ugyan néhány brosúra a sertésről - ezek azonban csak egy-egy részletkérdéssel foglalkoztak, nem egészében nézték a sertéssel kapcsolatos kérdéseket. A régi szakkönyvek viszont felfogás és szakmai szempontból egyaránt sok tekintetben elavultak. Igyekeztünk az élenjáró szovjet tapasztalat és kutatási eredmények felhasználásával olyan szakkönyvet adni a gyakorlati sertéstenyésztő és hizlaló kezébe, amely a tudomány mai álláspontja szerint világítja meg a problémákat, és segítséget nyújt ebben az igen szétágazó és óriási népgazdasági értéket képviselő munkában.

Kollekciók