Ajax-loader

Mohás Lívia könyvei a rukkolán


Mohás Lívia - Zuhog, ​zuhog a hó
-A ​szerzõ második regényével, amely egyszerre nemesen emelkedett és finoman ironikus, érzéki és intellektuális próza, végképp bebizonyította, hogy igazi író. Könyve a múltról és az élet folytonosságár6l szól. Egy vidéki magyar család mindennapi életérõl, egyszerû emberekrõl, tanítókról, gazdálkodókról, háziasszonyokról, katonákról. Három generáció életérõl. A létezés különféle formáiról. Az értékek és bûnök sokféleségérõl. Mûfaját tekintve sajátos családregény, a mitizáló latin-amerikaiak rokona, csak itt nem nagy nemzetségek, nagy szereplehetõségek rajzát kapjuk, nem a hajdani lét degenerálódását és dekadens pompáját, hanem az egyszerû életek folytonosságát. Nagyszülõk szülõk, gyerekek és oldalági rokonok megjelennek és eltûnnek, egymásba olvadnak, és mégis megõrzik önmagukat, sorsukkal példázva, hogy a legegyszerûbb élet is lehet a maga nemében teljes. Hogy a családi emlékezet éppoly fontos, mint a társadalmi emlékezet. Hogy kötelességünk megtudni: kik vagyunk, honnan jövünk, mert akkor bizonyára azt is jobban megértjük, hogy mások kicsodák.

Mohás Lívia - Kölykök ​a júdásfa alatt
A ​bozontos kert sarkában áll a lila fürtös júdásfa. Ez alatt szeretnek a kölykök tanyázni: Orsolya, Moncsi meg négy fiúpajtásuk. Hanem az a nyár - és ez a könyv - tele van kalanddal. Kirabolják a közeli kápolnát - a kölykök a kincsrablók nyomába erednek, és ketten közülük a rablók fogságába is esnek. Fürdenek és csónakáznak a Niké-tó vizén - rájuk tör a vihar, egyikük majd megfullad, másikuk életmentővé válik hirtelen. Régészek érkeznek a faluba - hőseink csatlakoznak hozzájuk, s az ásatások eredménye: titkos alagút és honfoglalás kori sír. A kölykök táncolni tanulnak egymástól, és közben föl-föllobban a kamaszszerelem. A szertelen Moncsi ezen a nyáron megtanul komoly könyvet is olvasni s elmélyülni Mozart zenéjében. Az ismert pszichológus-írónő, több ismeretterjesztő sikerkönyv szerzője az ifjúsági prózairodalom berkeibe tett kirándulása során sem tagadja meg korábbi önmagát: különös hangulatú regénye nemcsak kalandokat tartalmaz, hanem igényes lélekrajzokat is.

Mohás Lívia - Szabó Éva Rebeka - A ​hajnal, a nappal és a többiek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohás Lívia - Jusztinianusz
Mohás Lívia Jusztinianusz című regénye a pár éve megjelent Theodora "folytatása" - lenyűgöző olvasmány. A szereplők ugyanazok itt is: kortársunk, Edward regényt ír a zseniális bizánci császári házaspáról: Theodoráról és Jusztiniánuszról. Néha Bizáncban vagyunk az ötszázas években, máskor meg itt és most, Budán...

Mohás Lívia - A ​táncos, a politikus, a nő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mohás Lívia - Rókavadászat
Tengerparti ​ház; fehér terasz. Nyugágyban üldögél a hölgy. Imént találta meg a valamikori álomnaplóját, és az álmok mögül kibomlik Henriette Mária sorsa. Mert Mohás Lívia ebben a regényében is folytatja a Rozsovics-Rózsai család történetét, itt a családi legendárium főhőse Henriette Mária, a família "magá¬nyosan sétáló macskája", akinek elege lett a közép-kelet-európai életből és a tisztes vidéki családból. Amerikában kívánja felépíteni saját világát, s ebben különlegesen fontos szerepet szán a sikernek, hiszen fiatal és erős, elszánt és szépséges. Kalandos, izgalmas, néhol különös események sodrába kerül: a prágai börtön, az amerikai kisváros (nem tudni: melyikben kapta a légszomját), Hollywood, a filmvilág (innen menekülnie kell, lovasbemutatók, pénzbárók, New York, ahol bérgyilkossal szeretné megöletni jóképű ír-arab barátját, O'Harát; találkozás az érdekes barátnővel, Airvlysszel, ki néha olyan, mint a főhős meg nem élt Én-je, "misztikus másik oldala". Végül belép életébe Tom, a férj, aki később elhagyja. A felbukkanó emlékek és álmok mögül azonban örökösen előtűnik az óhaza. És amikor a hölgy a tengerparti teraszon üldögélve a végső válaszokat kutatja, észrevétlenül visszatalál nemcsak önmagához, hanem ősei értékeihez is.

Mohás Lívia - Találkozás ​önmagunkkal
Azoknak ​szól ez a könyv, akik szeretnének beavatkozni saját fejlődésükbe, akik nem nyugszanak bele, hogy karakterüket a véletlen, a sors, a végzet, a pillanat vagy valami más változtassa, amit nem ismerünk: azoknak, akik szeretnék érteni, uralni önmagukat, és egy kicsit befolyásolni a változást" - írja könyvéről a pszichológus-szerző. Egyszerre nyújt elméleti tájékoztatást saját személyiségünkről, a bennünket körülvevő világról, a hozzá fűződő viszonyunkról, és játékos önmegismerő-önnevelő gyakorlatokkal segíti a fiatal olvasót abban, hogy személyiségét zavartalanabbul, teljesebb módon, önmaga, a társak, a közösség ismeretében bontakoztathassa ki.

Mohás Lívia - Ha ​kút mellett ülsz
Egyesek ​szerint a regény az egyetlen megfigyelőállás, ahonnan az ember a maga teljességében felmérhető és megmutatható. Ehhez történeteket kell vizsgálni, hogy meglássuk, mi minden motiválhat bennünket, miközben változunk, mert örök mozgásban vagyunk, a változás jön, mint télre a tavasz. De az itt következő gondolatsorok nem regények, nem fikciók, például az esetelemzések "szereplői" hús-vér emberek;részleteket mutatok belőlük, nem a teljességüket. Ami összefűzheti őket, az, hogy életük kritikus szakaszában találkoztam velük. Es ami itt nyomon követhető, az folyamatos egyensúlykereséseink lenyomata, a mindig új és új egyensúlyra törekvés. Miközben minden változik: a márkák, az üzleti portálok, a dalok,az ízek, az erdők, a vizek, az olajárak, az állati fajok és mutánsok, a harcmodor, a politikák, és a legfontosabbak is változnak: az emberi kapcsolatok. Mohás Lívia

Mohás Lívia - Az ​oroszlános kert
A ​gyerekkor magától értetődő és átszellemült teljessége, öntudatlan boldogsága mellé éles és jellemző vonásokkal rajzolódik ki e regényben az önmagára ébredésnek, a felnőtté válásnak kusza folyamata. Az író okokat és indítékokat keres, fordulópontok, idővel lényegessé formálódott események, élmények eredeti tartalmát kutatja, s eközben a gyermeki világkép fölbomlását árulások, mulasztások, ellenszegülések kapcsán állítja elénk. Egyúttal azonban megmutatja azt a másik világot is, amely a gyermekinek foglalata, de nemegyszer szétfeszíteni való kerete is: a felnőttek világát. a kisvárosi zárda szabályozottságát, a vidéki intelligencia mindennapi életét, a családi mítoszok és kapcsolatok különös és szövevényes rendszerét, a háborúkat (az elsőt, amelyet az apa történetei meg régi könyvek éltetnek, s a másodikat, amely eleven valóság) és a béke zűrzavaros kezdetét...

Mohás Lívia - Szemethy Orsolya - Önismereti ​napló lányoknak
Könyvnapló ​van a kezedben. Arra buzdít, hogy írd le a véleményedet. Miről? Mindenféléről. A világról. A gondolataidat is írd le! Ha valakinek nincs olyan barátja, akinek MINDENT el tud mondani, akkor is lehetnek olyan időszakai, amikor csak önmagával akar társalogni. És akadnak olyan témái, amiket csakis önmagával szeretne megtárgyalni. Akkor ott van számára a napló. A napló: tulajdonképpen ő maga. Ebben a könyvnaplóban egy felnőtt és egy gyerek beszélget. Minden rövid beszélgetésük után találsz néhány üres lapot. Ezen MINDJÁRT MEG IS KEZDHETED A NAPLÓÍRÁST! Rajzolhatsz is az üres lapokra. Beragaszthatod az adott hét emlékeit, mondjuk egy fényképet..., egy matricát..., egy autóbuszjegyet..., bármit, ami emlékeztet valamire. Jó tűnődést és jó naplóírást!

Mohás Lívia - Álmodj, ​krokodil
Mohás ​Lívia izgalmas útirajza egy egyensúlyát vesztett asszony belső világába kalauzolja el az olvasót, a lélek legmélyebb bugyraiba, ahol az egyszeri, a megismételhetetlenül személyes és a mitológiai ősmúltba vezető, egyetemes emberi tartalmak egymástól elválaszthatatlan összefüggésben tárulnak elénk, felvillantván azt a reményt, hogy az ismerd meg önmagad örök parancsa mégis beteljesíthető, az emberi méltóság megszerezhető, visszanyerhető.

Mohás Lívia - Kamasznapló
Ha ​valakinek nincs olyan jó barátja, akinek mindent elmondhat, akkor ott a naplója. De ha van ilyen barát, akkor is lehetnek témák és időszakok, amikor az ember önmagával szeretne társalogni. A napló tulajdonképp: ő, önmaga. Az önismeret eszköze. Márpedig valamennyiünknek lehetnek kínzó önismereti problémái. A könyv a kamaszkor szinte minden fontos kérdését „végigbeszéli”, segít abban, hogy őszinte párbeszédet folytassunk önmagunkkal és másokkal.

Mohás Lívia - Jessze ​fája
Jessze ​fája - a gyöngyöspatai templomban látható csodálatos oltár, Mohács Lívia regényében háttér, a történelemmé táguló családi - és nem csupán családi - múlt, az ősök, akik emlékükkel, cselekedeteikkel - hősiességükkel vagy gyávaságukkal - bennünk élnek, magatartásunkat, ha akarjuk, ha nem meghatározzák, alakítják vagy legalábbis motiválják.

Mohás Lívia - Nők ​a harmadik évezredben
A ​népszerű író-pszichológus kötetének bővített változata néhány új esettanulmányt, és új témákat is tartalmaz: így Alma Mahlerről, a szépséges kreatív nőről, Hedda Gablerről, Ibsen drámájából, Fráter Erzsébetről, Madách Imre feleségéről, valamint a tragikus sorsú költőnőről, Sylvia Plathról. Külön tanulmányt írt a szerző Kalkuttai Terézről.

Mohás Lívia - Az ​oroszlános kert / Zuhog, zuhog a hó
A ​nyolcvanas évek elején, amikor a szerző ezt a két regényt írta, valószínűleg nem gondolta, hogy családregény folyammá terebélyesedik az a szűk és tágabb családi közeg, a megélt és megismert élményvilág, amely ezeket a műveket táplálja. Különösen izgalmas ez a visszatekintés a Jessze fája ismeretében. Azonosak a szereplők, azonosak a színhelyek, csak éppen más-más élmény, esemény, összefüggés kerül középpontba. A Jessze fája az anya regénye, Az oroszlános kert a "kisebbik lány", illetve N. gyermekkora. A zuhog, zuhog a hó Soltész Máriának, egy szép, szőke és nagyon erőszakos fiatalasszonynak, az író nagyanyjának a története. S valamennyi együtt: egy vidéki magyar polgár család mindennapi élete.

Mohás Lívia - Imre ​és Irén
A ​regény a szerző korábbi könyveinek világát, szereplőit idézi föl - a sajátos vidéki magyar legendárium tovább gazdagodik. A rózsaszentmártoni tanítócsalád több mint egy évszázadon és két földrészen átívelő krónikája, mint eddig, most is a hétköznapi élet egyszerű cserepeiből és a mítoszok fényes mozaikköveiből épül tovább. Két testvér múlt század végén induló életét, egymástól eltérő sorsát úgy mutatja be ez a sajátos ikertörténet, hogy mindkettőt a titokzatos összetartozások, egymásrautaltságok motívumai szövik át: az eltávolodások közelséget jeleznek, s a találkozások idegenséget. Imre és Irén története voltaképpen azáltal válik egyetlen egésszé, hogy mindegyikben a keresés és a rátalálás bátorsága kerül a középpontba. Imre hagyományos férfiszerepből merített, de átélésre, mélyebb értelmek megsejtésére csak pillanatokig képes aktivitása mintegy ellenpontja Irén zárt passzivitásának, amely azonban végül is szóhoz engedi jutni a legsajátabb női erényt: a másokról való gondoskodást.

Dr. Csernus Imre - Mohás Lívia - Popper Péter - Egészséges ​egyén - beteg társadalom?
E ​kötetben a szerzők arról értekeznek, hogy szerintük milyen a lelkileg egészséges ember, és kit tarthatunk betegnek. Ennél is nehezebb kérdés, hogy vajon lehet-e beteg maga a társadalom? Honnét ismerhetjük fel, hogy mi jellemez egy beteg emberi közösséget? S vajon a beteg társadalom éppen úgy gyógyítható-e, mint az egyén? Mit vallottak erről a régi gondolkodók - és mi a modern társadalomtudósok véleménye? S ami a legfontosabb: vajon magunkra kell-e vennünk a társadalom bűneit, egyéni bűnöket? Vagy van rá lehetőség, hogy megvédjük magunkat a kóros társadalmi hatásoktól úgy, hogy családunk, barátaink, kis közösségünk védve maradjon a fertőzésektől? E témákról gondolkodnak e kötet előadói, előadásai, és közben arra ösztönöznek: minderről gondolkodjunk együtt.

Bácskai Júlia - Fischer Eszter - Mohás Lívia - Vekerdy Tamás - Elszakadás ​a szülői háztól
Négy ​író-pszichológus szempontjait ismerhetik meg e kötet olvasói a szülőktől való korai leválás - vagy éppen a túl sokáig tartó erős ragaszkodás - kérdéskörében. A kisgyermek-szülő viszony döntő módon befolyásolhatja egy fiatal egész életét, ezért nem kis dolog, mi történik anya és gyermeke, apa és gyermeke között a születéstől kezdve.

Mohás Lívia - Ki ​tudja, mi a siker?
E ​könyv gyakorlatok és példázatok közepette az önismeret útjára terel, úgy, hogy alig veszed észre. A szerző lépésről lépésre leírja önmagunk megismerésének folyamatát. A könyvben helyet kapnak olyan példás személyiségek, mint Colas Breugnon, vagy a név nélküli hősök, a középkori költők. Emellett van szó az emberi kapcsolatokról, céljaink eléréséről, a Nyertes és a Vesztes emberekről. Mindenkinek ajánlok ezt a könyvet, aki igazán meg akarja ismerni önmagát.

Mohás Lívia - Hová, ​merre, lányok, fiúk?
Mohás ​Lívia legújabb könyvében az ifjú nemzedéket szólítja meg: értékzavaros világunkban ők azok, akik erejükkel, szépségükkel, kritikusi képességükkel a társadalom erkölcsi példaképévé válhatnak. Az írónő óriási felelősséget tesz ezzel a vállukra, de őszintén hiszi, hogy megfelelő "képzettséggel" a fiatalok is válhatnak a felnőttek példaképévé. Témái között a házasság és család, a monogámia és moralitás, az agresszió és hazaszeretet szerepel. A szerző konzervatív értékrendűnek vallja magát, bevezeti olvasóit abba a szellemi műhelybe, ahol azt a felelősségteljes feladatot, amit a fiataloknak célul tűzött ki, meg lehet valósítani. Nincs könnyű dolga, de a mai tizenéveseknek sincs: társadalmunk teljesítménycentrikus, anyagias és sikerorientált. A könyv rendkívül hasznos és konkrét gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy a mai fiatalság miként álljon ellen a külső káros hatásoknak és hogyan legyen kreatív, hogyan mozgósítsa a belső erőforrásait és váljon képessé a változásra, a fejlődésre.

Mohás Lívia - Az ​agresszióról és a sikerkereső emberről
Az ​ismert pszichológus szerint az agresszivitás Isten adta tulajdonságunk, mint az étvágyunk vagy a vérmérsékletünk. Önmagában se nem jó, se nem rossz, attól függően, milyen motivációból, milyen céllal és milyen módon használjuk. Az életerő és az agresszió voltaképp ugyanaz: energia, véli a szerző - jól kellene használni ezt az energiakészletet. A könyv beszél az agressziót kiváltó okokról, hangsúlyozza az önismeretet, az önnevelést és öngyógyítást. A könyv második része néhány ismert sikeremberről szól, Mike Tyson ökölvívóról, Lady Diana hercegnőről és Avilai Terézről, a szent apácáról.

Mohás Lívia - Mit ​tudsz önmagadról?
"Gyermekkoromban ​szerettem volna mélyebben érteni: mi van az emberben legbelül. Nem a szíve, mája, vérkeringése, nem az anatómiája és a fiziológiája érdekelt, hanem a szándéka, a vágyai, a gyűlölködése, a szeretete, a hajtóerői. Gyöngédségének és dühöngéseinek eredete, félelmeinek okai. Miért szeretik az egyik embert, s miért nem a másikat? Miért lesz az egyikből gonosztevő, a másikból meg hős? Miről álmodnak, miért tanulnak, miért boldogok és miért boldogtalanok? ...Azoknak ajánlom a könyvet, akik a 'milyenek az emberek', 'milyen legyek' kérdéseken szívesen gondolkoznak, és bonyolódó emberkapcsolataikat - legalább valamennyire - érteni szeretnék."

Mohás Lívia - Gimnazisták ​énképe önjellemzéseikben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lux Elvira - Popper Péter - Mohás Lívia - Empátia
Az ​ember társas lény, emiatt életünk szinte minden percét átszövi a másikkal való érintkezés. Súrlódások, feszültségek bármikor előadódhatnak, nagyon fontos tehát, miként kezeljük a problémás helyzeteket, hogy kapcsolataink kiegyensúlyozottak legyenek. Beleérző képességünk egyénenként eltérő, másképp és másra vagyunk érzékenyek. Kötetünkben három neves pszichológus foglalkozik az empátiával, saját tapasztalataikból kiindulva adnak elméleti és gyakorlati segítséget embertársaink elfogadásához s egyúttal magunk megismeréséhez.

Mohás Lívia - Ki ​vagy te?
"Ki ​hitette el veletek, hogy az életünk a boldogságról szól? És ha mégsem, mindjárt indokolt nyavalyogni, követelőzni? Honnan veszitek, hogy ami ránk és rátok vár, az mind vidám, hancúrozó játék és érdekes mese? Ha így hiszitek, nagy szamarak vagytok - és slágerlelkűek. A felszínes slágerlelkűségből ki kellene keveredni. Voltaképp ezt a célt szolgálná a könyv. Mélyebben kellene gondolkodni és figyelni: mi van a külcsín mögött? Ez a könyv segít gondolkozni, de a lényeges kérdésekre neked magadnak kell megtalálni feleletet. Ha most azt gondolod, hogy a pokolba az oktató célzatú szövegeléssel, a te dolgod. Rád férne, hogy figyelj azok szavára, akik kétszer, háromszor, négyszer többet éltek, és többet tapasztaltak már, mint te." Türelmes olvasást kíván: a szerző

Mohás Lívia - Ismerd ​meg önmagad!
Azoknak ​szól ez a könyv, akik szeretnének beavatkozni saját fejlődésükbe, akik nem nyugszanak bele, hogy karakterüket a véletlen, a sors, a végzet, a pillanat vagy valami más változtassa, amit nem ismerünk; azoknak, akik szeretnék érteni, uralni önmagukat és egy kicsit befolyásolni a változást-írja az ismert pszichológus szerző. A kötet első, Találkozás önmagunkkal című része elméleti tájékoztatást saját személyiségünkről, a bennünket körülvevő világról, a hozzá fűződő viszonyunkról, ugyanakkor játékos önmegismerő-önnevelő gyakorlatokkal segíti az olvasót abban, hogy személyiségét zavartalanabbul, teljesebb módon, önmaga, a társak, a közösség ismeretében bontakoztathassa ki.

Mohás Lívia - Álomkönyv
A ​szerző, aki szépirodalmi művei mellett írói munkássága során gyakorta foglalkozott a személyiségfejlődés és az önismeret témakörével is, ezúttal egy olyan területről ír, amely gyakorlatilag határmezsgye valahol a kettő között, illetve a valóság és a fantázia között is. Ez az izgalmas problémakör az álom, amely jelen van mindnyájunk éjszakáiban, történetek, képek, információk sokaságával gazdagítva pihenésünk nappali tudattól mentesített idejét. Ezeknek jelentése roppant sokrétű: vágyaink, félelmeink éppúgy felszínre bukkannak bennük, mint múltunk képei, esetleg szinte prófétikus üzenetek. Szinkronban az álom sokszínűségével, ez a kötet is több rétegű. Első felében az Álmodj, krokodil! című szürreális kisregény olvasható, amit huszonöt álom részletes elemzése követ. Ezután az írónő az álom mibenlétét kutatja műveiben, példák alapján végigelemezve három tipikus fajtáját: a gyógyító, a felmenőinktől kapott és a kapcsolatainkról szóló álmot. A kötet végén a témához ajánlott további irodalom listája található.

Mohás Lívia - Arcképvázlat ​Szabó Magda rejtőzködő személyiségéhez
Kerek ​születésnapot ünnepel Mohás Lívia író-pszichológus ezzel a kötetével! Mindkét „foglalkozása” jelen van ebben a letehetlenül izgalmas, érdekes, egyszuszra született irodalomtörténészi-pszichológusi portrévázlatban. Amit a pszichológus lát, azt nem láthatja az irodalomtörténész, de megírhatja az író! Sokat és sokan írtak a nemrég elhunyt kiváló írónőnkről, de erről az oldaláról, amit ebben a „vázlatban” Mohás Lívia elénk tár, soha! A két írónő „közös műve” nagyszerűen sikerült!

Kollekciók