Ajax-loader

Papp András könyvei a rukkolán


Papp András - Térey János - Kazamaták
Ha ​igazat akarnak megtudni 56-ról, olvassák el Papp András és Térey János Kazamaták című drámáját, amely meggyőződésem szerint az utolsó száz év egyik legjobb drámája. Ez a forradalom első igazán irodalmi ábrázolása, mert ideológiamentesen, a napi politikától függetlenül csak és kizárólag emberi magatartásokat, indulatokat és érzelmeket mutat be, vagyis a szó igazi értelmében filozófikus. Nagyszabású és rémisztő mű, olyan, mint az ember. Spiró György

Papp András - Térey János - Kazamaták
A Kazamaták történelmi tragédia, s tárgya a magyar történelem egy fájdalmas eseménye, az 1956-os forradalom egyik neuralgikus epizódja. Budapesten, október 30-án a Köztársaság téri Pártbizottság ostroma után került sor lincselésekre, amelyek során két honvédtiszt, egy fodrász és 14 rendőregyenruhába átöltözött ÁVH-s karhatalmista lelte halálát. A Kazamaták ennek a napnak az eseményeit dolgozza fel, egyfelől tényszerűen történelmi hitelességgel, másfelől mindkét oldal szereplőinek lelkét-tudatát művészi kreativitással és nagyfokú beleéléssel rekonstruálva, felidézve. A tragédia nagyszabású és sikeres kísérlet arra, hogy a történelmi dráma legmagasabb rendű modelljét, Shakespeare krónikás játékainak dramaturgiáját újrateremtse. Ez a dramaturgia lehetővé teszi egyrészt a pártházon belüli, illetve a kinti, a Köztársaság téri figurák nézőpontjának, perspektívájának állandó szembesítését—ütköztetését, másrészt a különböző tudati szinten álló figurák árnyalt karakterizálását. Mindebből a drámai ábrázolás magas fokú objektivitása következik, a műfajnak e legnagyobb értéke nem csupán irodalmi, hanem színházi érték is a dráma nyelvi—költői minősége, amely meggyőzően bizonyítja, hogy a költői nyelv színházi erővé válhat. A Kazamaták tehát több szempontból is a mai magyar dráma egyik legnagyobb teljesítménye, amelynek sok érdeme közül ma alighanem az a legnagyobb, hogy kényes problematikához nyúl, mer sebeket feltépni és mély ellentmondásokkal szembesíteni — olyan bátorság és becsületesség ez, amilyenre régen nem volt példa a magyar drámairodalomban.

Papp András - A ​suttogó
Papp ​András A suttogó című kötetének novelláiban a test és lélek szenvedélyei állnak a középpontban, számtalan helyzetben reprezentálva az emberi természet mechanizmusait.

Papp András - Te ​beszállsz a bárkába
A ​Te beszállsz a bárkába apokrif bibliai történet: az özönvíz 300. napján mutatja be Noé családját, és a szereplők visszaemlékezésein keresztül idézi fel a bárkába szállás előzményeit. Játékos szellemi kaland, izgalmas intellektuális próza ez, mely az érzékletes leírásokat esszéisztikus betétekkel, a mitikus szereplők nézőpontját egy elvont elbeszélői hanggal ötvözi. Az antik műveltség motívumai közé olyan elemek férkőznek, melyek kiszakítják a cselekményt a bibliai időkből: a kisregény a kortárs tapasztalatok szemszögéből tematizál olyan kérdéseket, mint az emlékezésé és felejtésé, túlélésé és pusztulásé. Papp András 1966-ban született. Korábbi kötete a Feledés egyenletes növekedése (1994).

Papp András - Vadpénz
Papp ​András prózája pontos, mint a kihegyezett lúdtoll, amellyel történetekké írja a világát. Fülel és szemügyre vesz, odahallgat, üldögélve, néha meg-megállva, körbe-körbejárva, útközben. Megfigyel minden testhelyzetben. Madarakat, tájakat, fürdőmedencéket. Vidékeket, embereket kívül, de leginkább belül. Mondatai nem szélsebesek, hanem megfontoltak, mint a lassúbb folyású vizek emlékeket, kincseket hordanak és raknak le. Olykor szemétnek látszó tárgyakat görgetnek, de a jó próza fontos alkotóeleme az a kevéssé nemes hordalék, amely nélkül hiányos lenne a világ.

Kollekciók