Ajax-loader

Dezső Márta könyvei a rukkolán


Dezső Márta - Fürész Klára - Papp Imre - Sári János - Alkotmánytan I.
A tankönyv az alkotmányos intézményeket történetiségükben és nemzetközi összehasonlításban dolgozza fel.

Dezső Márta - Kukorelli István - Alkotmány ​- alkotmányosság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dezső Márta - Tóth Zoltán - Választás ​és választási eljárás
Az ​európai parlamentáris demokráciák alkotmányos működésében meghatározó szerepet játszanak a választások, mind a képviseleti-kormányzati struktúra alakításában, mind a békés úton történő hatalomváltás legitimálásában. Az alkotmányos demokráciákban a hatalomgyakorlás integráns része az általános választójogon és a ciklikusan ismétlődő választásokon alapuló képviselő-testületek létrehozása. A választások eredménye határozza meg a hatalomgyakorlás centrumában elhelyezkedő képviseleti és kormányzati szervek struktúráját, és jelentős hatást gyakorol a kormányzati tevékenység jellegére. A választások – az adott politikai rendszer társadalmi, politikai és intézményi kölcsönhatásának függvényében – eldöntik, hogy milyen lesz a parlament összetétele, frakcionalizáltsága, illetve nyilvánvalóvá teszik, hogy a parlamenti többség egy pártból kerül ki, vagy a kormányzáshoz több párt koalíciós együttműködésére van-e szükség.

Dezső Márta - Vincze Attila - Magyar ​alkotmányosság az európai integrációban
A ​könyv célja, hogy Magyarország 2004. évi az európai integrációs szervezethez történt csatlakozásának közjogi, alkotmányjogi problémáit tárgyalja. Ennek során figyelmet kapnak a magyar alkotmányos berendezkedés sajátosságai, illetve ezek változásai a csatlakozás során, továbbá a kötet az Európai Unió jogának egyes, alkotmányjogi szempontból fontosnak ítélt kérdéseit is részletesebben tárgyalja, valamint bevezetést kíván nyújtani a transznacionalitás - magyar szempontból lényeges - közjogi kihívásaiba is.

Kollekciók