Ajax-loader

Szabó László könyvei a rukkolán


Szabó László - Alkalmazásfejlesztés ​a Delphi segítségével
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sólyom József - Szabó László - A ​titkosszolgálat jelenti…
Kötetünk ​a második világháború legérdekesebb, legnagyobb szabású kémkedési eseteit mutatja be. Ki volt és hogyan dolgozott a titokzatos Ábel ezredes, hogyan szálltak partra német diverzánscsoportok Amerikában, milyen cselfogást alkalmaztak az angolok az inváziónál? A mindvégig izgalmas, érdekfeszítő történetek minden olvasó érdeklődését felkeltik.

Szabó László - 13 ​nyomozó 33 esete
A ​szerző tizenhárom magyar rendőrnyomozót kért meg, meséljék el neki legérdekesebb ügyeiket, s ő ezeket mind novella-formába öntötte, majd egy harminchárom szemből álló füzérré állította össze.

Szabó László - A ​Yardtól a képernyőig
"...A ​szerző eddigi munkái alapvetően hazai bűnesetekkel foglalkoztak. A hazánkban eddig megtörtént bűnesetek pedig úgy viszonyultak a nyugati világban az utóbbi egy-két évtizedben kialakult bűnözéshez, mint a mai világ valóságai a fantáziadús szerzők sci-fijéhez. A magyarországi bűneseteknél általában kicsi a tét, azokat legfeljebb két-három tettes követi el hagyományos módon és eszközökkel. A nyugati bűnözést ezzel szemben magas színvonalon szervezett, a tudomány és technika minden vívmányával felfegyverkezett, több országra, esetleg földrészre kiterjedő hatalmas bűnbandák tevékenysége jellemzi. Olyan személyi kapcsolatokkal, pénz és más anyagi eszközökkel rendelkeznek, hogy hatékonyságuk a titkosszolgálatokéhoz hasonlítható. Nem egyszerűen "üldözöttek" a bűnüldöző szervek által, hanem szinte egyenlő partnerként háborút viselnek a rendőrséggel szemben, a háború valamennyi titkos és nyílt eszközével. (Ez talán részben arra is magyarázatot adhat, hogy a magyar krimifilmek miért nem sikeresek.) Éppen ezért szerencsés Szabó László témaválasztása, mert ezzel a magyar olvasók számára szinte elképzelhetetlen világot túlzásoktól mentesen mutatják be, az objektív valóságában. Itt van tét, itt van fordulat, itt van izgalom! Mindebből fakad a politikai töltet indirekt, de annál nagyobb hatása. Az olvasók, akiknek nem elhanyagolható hányada a Nyugatot eddig csak a valóban csodálatos technika és a káprázatos kirakatok világával azonosította, most azzal a meggyőződéssel csukja be elolvasva a könyvet, hogy minden gondunk, bajunk ellenére egy nyugodtabb, jobb világban élnek. Nagyon szerencsés a szerző formai megoldása is. A kerettörténet egyrészt hitelesíti az olvasó számára az egyébként valóságos történeteket, másrészt könnyed átmeneteket teremt a gyakran időben és térben eltérő cselekmények között. Stílusa teljes összhangban van a tartalommal. Nem mond többet, sem kevesebbet, mint ami a cselekmény felvázolásához és kibontakoztatásához szükséges..."

Szabó László - A ​bűn közelről
Mi ​hajtja a bűnügyi riportert, mikor részletesen bemutatja a közelmúlt hírhedt bűnügyeit és bűnözőit? A közönség szenzációéhségét akarja kielégíteni, vagy elszörnyedő borzongását kívánja felkelteni? Aligha. Sokkal inkább az a célja, hogy reflektorfénybe állítsa társadalmunk néhány égetően fontos kérdését. A hiszékenységet, amelyet lelkiismeretlen szélhámosok használnak ki. Felcsillan a gyenge jelleműek előtt a könnyű pénzkereset lehetősége, ami a léhaság, a züllés és végül a bűn útjára vezet. Az elvadult önzést, mely emberéleteken gázol keresztül, hogy megszerezze, amit éppen megkíván. A durva lelkű, minden emberségből kivetkezett gyilkosokat, akiknek nem lehet helye társadalmunkban. És figyelmeztet írásaival: beteg, ferde lelki alkatú emberek is élnek közöttünk - védekezzünk ellenük. Harminchárom írás és ennél jóval több megtörtént eset, melyeknek érdekessége mögött jelentős tanulságok húzódnak meg.

Szabó László - Kék ​fény
Hogyan ​kezdődött? - Gyakran kezdi ezzel a kérdéssel beszélgetését a riporter, amikor azon fáradozik, hogy sok apró részletből s a belőlük levont következtetésekből összeállítsa és a televízió nézőinek bemutassa valamelyik bűnöző valóban hiteles portréját. E fejezetcím azonban ezúttal nem egy bűnözőélet kezdetére, hanem egy televíziós műsor születésére is utal. A Kék fény 1965 nyarán született. Ma már talán csak mi, a műsor szerkesztői, riporterei emlékszünk arra, hogyan, milyen körülmények között jött létre és milyen esetekkel foglalkozott az elmúlt esztendőkben.

Szabó László - A ​Gamma-null eltűnik
Az ​újságok hírrovatában gyakran olvashatjuk: "Kémtevékenység gyanúja miatt letartóztatták..." A szürke hír mögött többnyire bűnös emberi törekvések, véres drámák húzódnak meg. Szabó László lebilincselően izgalmas kalandregénye - a nyomozást vezető, Sherlock Holmesra emlékeztető - Pálos alezredes munkáját követve egy gyilkosság nyomán felderített veszedelmes kémakció leleplezéséről számol be.

Szabó László - Gyilkosság ​- megrendelésre
"Fél ​6-kor fékezett az étterem előtt egy hatalmas fekete Lincoln. A járdához állt. A kocsi ajtaja kinyílt, a sofőr kiugrott, és kinyitotta előkelő utasa előtt a hátsó ajtót. Ebben a pillanatban a három esőkabátos automata pisztolyokból golyózáport zúdított a sofőrre és Paul Castellanóra, mivel ő volt az előkelő utas. Óriási pánik tört ki. A járókelők a földre vetették magukat, ordítva, segítségért kiáltva a közeli kapualjakban kerestek menedéket. A lövöldözésben nemcsak a gépkocsi vezetője és utasa, hanem néhány járókelő is kilehelte lelkét. Pár másodpercig tartott mindössze a gyilkos golyózápor, aztán a három gengszter vagy száz méteren át furakodott a tömegben. Embereim annyit láttak még, hogy egy várakozó autóba szálltak mind a hárman. Nem siettek, higgadtan csináltak mindent. A halott sofőr, Thomas Bilotti közvetlen munkatársa volt Paul Castellanónak. Jobb kezében még az ajtó kulcsát szorongatta. Főnöke, Paul Castellano, aki néhány évig a keresztapák keresztapja, az amerikai maffiát irányító bizottság feje, a Gambino-klán vezetője volt, szintén ott ázott a saját vérében. A járókelők szörnyülködve nézték. Nem tudták, ki ő. De sejtették, hogy valamilyen maffialeszámolás történt, olyan hidegvérrel csináltak mindent. Castellano még halálában is félelmetes volt, ahogy a nyitott kocsiajtó előtt ült a járdán, a feje az autó első ülésére hanyatlott. Hat golyó végzett vele. A vértől kialudt szivarját szorongatta."

Szabó László - Bandák ​nyomában az Interpol
Ön, ​kedves Olvasó, olyan kötetet tart a kezében, aminek már van előzménye. A Bűnözés a nagyvilágban sorozatban - A Yardtól a képernyőig címen - adtam közre egy olyan összefoglalást, ami riportútjaim nyomán bepillantást enged néhány ország - Anglia, NSZK, Olaszország, Ausztria és Spanyolország - bűnöző világába. Ez az írás nem folytatása az előzőnek, mégis kapcsolódik hozzá, mivel további kitekintésre ad lehetőséget. Ezúttal is személyes élmények és a riportutak során szerzett információkra épül a Bűnözés a nagyvilágban II., Bandák nyomában az Interpol címet viselő kötetem. Elolvasva, megismerkedhetnek az Interpol központjában nyilvántartott érdekes bűnesetekkel, a francia bűnözés sajátos politikai hátterével. Megtudhatják, miért keverednek újra és újra bűncselekményekbe magas rangú mexikói rendőrtisztek, és miért védi az Egyesült Államok határát elektromos töltésű "vasfüggöny". Újra átélhetik az évszázad képlopását s annak tanulságait, és megismerhetik, mit vallottak az olasz bűnözők és a görög olajmilliárdos a görög rendőrség előtt.

Pintér István - Szabó László - A ​század nevezetes bűnügyei
A ​szerzők e könyvben olyan megtörtént bűncselekményeket mutatnak be, amelyek a közvélemény széles rétegeinél érdeklődésre tarthatnak számot. A század nevezetes bűnügyeinek krónikája azonban nem csak és nem elsősorban érdekes, hanem tanulságos történetek sora is. Csak éppen másféle tanulságokat lehet levonni a felszabadulás előtti és másokat a felszabadulás utáni bűncselekményekből. A könyv elolvasása után az olvasó maga állapíthatja meg a bűnözést kiváltó okokat és az ellene folytatott harcot, annak a módszereit és eredményeit is.

Pintér István - Szabó László - A ​légió hadnagya
A ​két népszerű újságíró kalandregénye az idegenlégió világába viszi el az olvasót. Nyomon követjük három magyar fiatal útját disszidálástól a zsoldos hadseregig, amelybe a francia gyarmatosítók öt világrész kalandorait gyűjtötték össze rabló háborújuk érdekében. A három közül két magyar fiúnak idegen ez a világ. Borzadva látják, hogy hova kerültek. Kegyetlen büntetőosztagokba sorolják őket, szaharai hőség, embertelen kínzás a sorsuk, s ezért elhatározzák, hogy - jóllehet a légióból szökni több mint életveszélyes -megkísérlik a hazatérést. A dinamikus szerkezetű, lebilincselően izgalmas regény végig kíséri a három magyar fiú sorsát. Sikerül-e megszökniük, s mi vár rájuk a bizonytalanságban? - ezt mondja el a kalandregény.

Szabó László - Kamera ​előtt a tettes
A ​televíziós műfaj - még ha az egyes adások filmszalagjai az archívumokban megmaradnak is - elsősorban pillanatok műfaja. A bemutatott műsorok, köztük a legérdekesebbek is, lassan a feledés homályába merülnek, s ha az alkotók maradandó formában kívánján a közönséghez eljuttatni szellemi munkájuk gyümölcsét, más műfajhoz kell fordulniuk. Ezt tette most is okkal dr. Szabó László, akinek neve szorosan kötődik a televízió Kék fény műsorához, s aki 1972-ben egyszer már összefoglalta Kék fény című könyvében a bűnözés, a bűnüldözés helyzetéről szóló tv-programnak a kezdeti lépésektől megtett útját. A könyv, amelyet most az olvasó a kezében tart, egy nem kevésbé izgalmas időszak krónikája. A Kamera előtt a tettes című kötet lapjain újra felelevenednek az elmúlt évek "legérdekesebb" bűnügyei, nyomozásai.

Sólyom József - Szabó László - Utolsó ​kísérlet
Ha ​valaki Nyugat-Németországban járva egy elegáns, dúsgazdag úrral találkozik, aki Erich Gimpelnek nevezi magát, ne csodálkozzék. Valóban a volt SS ezredes, az Amerikában villamoszékre ítélt gonosztevő áll előtte. Nem jelentéktelen figura: ő volt az utolsó náci kém. Az, aki Hitler parancsára, a háború utolsó napjaiban ellopta az atomtitkot...

Mandl Péter - Szabó László - Öt korty beton
Az Öt korty beton címet viselő városdokumentum közterek, épületek, ember és ház, lakó és település viszonyát megörökítő rövid történetek és fényképek gyűjteménye. Az írások célja nem klasszikus városbemutatás, ahogy a fényképek sem hagyományos város- vagy épületfotók. Az emberi jellemvonásokkal felruházott szobrokat, bérházakat, utcákat vagy hidakat mind a szövegek, mind a fényképek szokatlan szemszögből közelítik meg, így a város köztéri elemei csakúgy főszereplőkké válnak, akár a köztük élő ember. Bächer Iván még olvasta, és figyelemfelkeltő, lírai érzékenységű prózáknak tartotta a kötetben szereplő írásokat.

Szabó László - A sárember kora 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - A Sárember kora 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - A Sárember kora 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - (v)iszonyulások I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - (v)iszonyulások II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - Emlékcsinálók II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - A mutatványos bódé 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - A mutatványos bódé 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - A mutatványos bódé 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - Emlékcsinálók I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg.

Szabó László - Vándor ​sirály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó László - Nagymesterverseny
EMLÉKEZÉS ​MARÓCZY GÉZÁRA A magyar és a nemzetközi sakkélet halhatatlanjának, Maróczy Gézának tiszteletére négy jelentős sakkversenyt rendeztek hazánkban. Kettő ezek közül jubiláris jellegű volt, a két utolsó pedig az elhunyt nagymester emlékezetét örökítette meg méltó módon. A második emlékverseny tornakönyvének bevezetőjéül vetem papírosra ezeket az emlékező sorokat. Az első, Maróczy nevéhez fűződő verseny az 1934. évi sakkbajnokság volt. Jubiláris eseménynek szánta a Magyar Sakkszövetség ezt a versenyt: negyvenedik évfordulóját kívánta ünnepelni annak az eseménynek, hogy Maróczy Géza, a nemzetközi sakkélet mindmáig nevezetes arénáján, Hastingsben, először vett részt nemzetközi találkozón, és a külföldön akkor még teljesen ismeretlen, 25 éves magyar sakkozónak már az első síkraszállása sikerrel járt. A főtorna elődöntőjének egyik nyolcas csoportjában - az Owennel való sikeres párosmérkőzés után -- megszerezte a négyes; döntőben valórészvétel jogát, ott - pedig két győzelemmel és egy döntetlennel vívta ki az elsőséget, és ezzel a nemzetközi mester rangját. Ez a verseny vezette be Maróczy Géza nagyszerű pályafutását. Az 1934. évi Maróczy jubiláris bajnoki versenyt még rangosabbá tette, hogy egyik fordulóját meglátogatta az akkoriban fővárosunkon átutazó, hazájából emigrációba kényszerült Lasker Emánuel dr. exvilágbajnok. A versenyterem vesztibüljében hosszasan, szívélyesen elevenítette fel emlékeit a két régi ellenfél. Az én számomra különösen azért volt emlékezetes ez a jubiláris verseny, mert mesterképző főtornáján szereztem meg a magyar mesteri címet. Maróczy Géza volt az első, aki utolsó játszmám befejezése után kezet szorított velem, s én úgy éreztem, hogy ez a kézszorítás avatott igazán mesterré. A második jubiláris verseny 1940-ben zajlott le. Maróczy születésének hetvenedik évfordulója nyújtott alkalmat arra, hogy nagymesterünket jubiláris keretek között ünnepeljük. Nemzetközi mesterversenyt és mellékeseményként nemzeti mesterversenyt rendezett a Magyar Sakkszövetség Maróczy tiszteletére. Akkor már javában dúlt a háború: a fasiszta agresszor leigázta Lengyelországot, majd Nyugat- és Észak-Európa lerohanására készült. A háború miatt le kellett mondani a kezdetben nagyszabásúnak Ígérkező nemzetközi verseny rendezéséről, amelyre Maróczy legkedvesebb tanítványát, s családtagként becsült barátját, dr. Max Euwét, és régi budapesti kapcsolatai révén dr. Milán Vidmar jugoszláv nagymestert, a Ganz gépgyár egykori elektromos mérnökét hívta meg. A hazaiak közül Balla, Barcza, Réthy és jómagam indultunk. A rövid verseny Euwe megérdemelt győzelmével végződött.

Szabó László - Szélhámosok, ​gyilkosok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bócsa Iván - Szabó László - A ​lucerna (Medicago sativa L.) és rokonai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gulyás Éva - Szabó László - Jászdózsa
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó László - A ​Niagarától Északra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pintér István - Szabó László - Különös ​vadászat
Pintér ​István - Szabó László, a két ismert, fiatal író-újságíró 1957-ben jelentette meg első könyvét. A "Riporterek az alvilágban" nagy sikert aratott. Azóta számos írásuk látott napvilágot - "Az utolsó felvonás", a "Régi jó világ", a "Légió hadnagya", a "Titkos utakon", "A 119729-es légionista", a "Szenzációk nyomában", "A hóhérok nyilatkoznak", valamint a "Pókháló" -, amelyek hasonlóképpen megnyerték a hazai, illetve a külföldi olvasóközönség tetszését. A szerzők leleplező, figyelmeztető és tanulságos dokumentum- és riportkötetek után most írói tevékenységüknek ismét a "könnyebbik" műfajával - kalandregénnyel - örvendeztetik meg az izgalmas, fordulatos írások kedvelőit.

Pintér István - Szabó László - Pókháló ​/ Különös vadászat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók