Ajax-loader

Koppány József könyvei a rukkolán


Koppány József - Hahn Péter - Rókák ​a sakktáblán
Ferzetti ​ott áll az ajtóban, de nem nyúl a kilincshez. Dühös. Únja már a várakozást, az ácsorgást. Amikor a kilincs leér, Jack kivágódik az ajtóval együtt. Bal kezével magához rántja Ferzettit. Az olasz bordái közé nyomja a fegyvert és lő. Hatszor. Hat, ritmusos lövést ad le. A fickó élettelenül hanyatlik alá.

Koppány József - Baktai György - Láthatatlan ​front
A ​könyvben szereplő történetek egy jelentéktelen részét képezik azoknak a küzdelemsorozatoknak, amelyek a nyílt fegyveres konfliktusok kirobbanása előtt és alatt játszódtak le a színfalak mögött a második világháború során. Titkos erők álltak akkor is egymással szemben, sőt, tevékenységüknek sokszor meghatározó szerepe volt egy-egy stratégiai jelentőségű frontszakasz, majd az egész háború kimenetele tekintetében. A jól szervezett és ütőképes hírszerzés és kémelhárítás biztosította, hogy kellő időben megbízható és ellenőrzött információk és dokumentumok kerüljenek az e tevékenységeket koordináló szervek, majd a katonapolitikai, a stratégiai döntések meghozatalára jogosult kormányok vezetőinek a kezébe. Az utóbbi kérdésnél persze mindig azt kell vizsgálni, hogy a hatalom kinek a kezében van, a hírszerző és kémelhárító szervek tevékenysége milyen célok elérésére irányul, és azok mennyire szolgálják az adott társadalom egészének politikai, gazdasági és nemzeti érdekeit. A második világháborút megelőző, a világháború alatti, majd az utána következő világpolitikai atmoszféra különböző helyzeteket teremtett a hírszerző és kémelhárító szervek tevékenységének megítélését illetően. Nem kevesebbről, mint arról van szó, hogy az első világháborút követő években színre lépő fasizmus egyre erőteljesebb és agresszívabb formákat öltött nemzetközi méretekben. Ez a politikai áfium nemcsak a nehéz harcokban született első szocialista államot, a Szovjetuniót, hanem az egész emberiség létét és jövőjét fenyegette.

Koppány József - Baktai György - A ​néma és a többiek
- ​Rajtam vannak! Csak ennyit kiáltott a gégemikrofonba John Forrestay, s máris bukófordulóba vitte a gépét. A bombázókötelék, amelynek a kíséretéhez tartozott, így valahol fölötte maradt, de - legalábbis egy időre - elmaradtak üldözői is, a két német vadászgép. John jól tudta: nem sikerült lerázni őket, s abban is hiába reménykedik, hogy teljes fordulattal ő kerüljön mögéjük... A gép megrázkódott, a motor füstölni kezdett. "Eltaláltak! - villant Forrestay agyába a felismerés. - Lassú voltam..." A gép szárnyaszegett madárként zuhanásba ment át, kormányozhatatlanná vált. A két német gép elhúzott fölötte.

Koppány József - Hahn Péter - Égető ​tűzben
A ​mesterséges kémholdak, a felderítő repülőgépek és az egyéb más, korszerű felderítő eszközök világában sem avult el a "hagyományos" kémkedés és a sokszor jelentéktelennek tűnő politikai, katonai, gazdasági és műszaki-ipari jellegű adatok aprólékos gyűjtése. A nyugati katonai és "civil" hírszerző, rendőri és propagandaszervek nem csupán a kozmoszból igyekeznek féltve őrzött titkainkat kifürkészni, megszerezni és ellenük felhasználni. A nyugati kénszervek és a szocialista rendszer belső ellenséges elemei ezt teszi már több mint három és fél évtizede. Még véget sem ért a II. világháború, a végigélt borzalmak lidércként lebegtek a fejek felett, az áldozatokért kihullott könnyek még nem száradtak fel, amikor összeesküvésekkel, szabotázsokkal és a kémkedés különböző módszereivel támadtak ellenük. A fiatal magyar népi demokrácia, majd a szocializmust építő hazánk fiaiból, a munkásokból, a parasztokból és az értelmiségiekből létrehozott belügyi szervek felvették és eredményesen folytatták a harcot a belső és a külső ellenséggel, az ellenséges kémszervek ügynökeivel szemben. Ismert és kevésbé ismert szabotázs és kémügyek, terrorcselekmények szervezeteit és hálózatát, a kémek, a politikai kalandorok, a júdáspénzért megvásárolt és az erkölcsileg befolyásolható elemek bűnös üzelmeinek egy részét - többségében a nevek megváltoztatásával - mutatja be a könyv, ismeretterjesztő céllal. Korántsem kívántunk teljességre törekedni. A kiragadott történetek és az eseményleírások mégis történelmi visszapillantásra adnak lehetőséget a hazánk ellen folytatott titkos háborúról. Ahol mód és lehetőség volt, az olvasmányosság kedvéért írói eszközöket is felhasználtunk. Tisztelet és megbecsülés illeti a belügyi szervek tagjait, és a hazájukat féltő sok tízezer magyar állampolgárt, akik jelentős segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy népünk ráléphetett arra a dicső útra, amelyet 1945 tavaszán - a szovjet nép, a magyar kommunisták és a hazafiak véráldozatai árán - maga választott, amelyért körömszakadtáig küzdött, s amelyről - az imperializmus részéről jelentkező támadások és mesterkedések ellenére - nem akart, és nem is fog soha letérni. A szerzők köszönetet mondanak mindazoknak, akik a könyv kiadását elősegítették, de különösen azoknak, akik elolvassák, és e történetek tanulságait a jövőre vonatkoztatva magukévá teszik.

Koppány József - Hírszerzők ​és kémek a II. világháborúban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Koppány József - Kémek, ​hírszerzők, ügynökök
Nem ​sokkal azt követően, hogy 1933-ban Hitler hatalomra jutott, felerősödött az úgynevezett titkos háború: német kémek, hírszerzők és ügynökök sokasága árasztotta el a világot. Valóban a világot, mert a háborúra készülő náci Németország pontos képet akart kapni arról, hogy milyen erőkkel kell felvennie a majdani harcot. A német kémszolgálat azonban elszámította magát: olyan jól szervezett kémelhárító szolgálattal találta magát szembe, mint az angol, a francia, a szovjet, később pedig az Egyesült Államok szervei. Emellett az utóbbi államok is rezidentúrákat telepítettek a világba, s nem egy tagjuk ügyesen beépült a német kémszolgálat ügynökei közé is. Róluk szól ez a könyv, bemutatva, hogy milyen halált megvető bátorsággal dolgoztak a kémek, hírszerzők és ügynökök.

Baktai György - Koppány József - Titoklesők
A ​szerzőpáros új könyve ismét a kémek és kémelhárítók világába vezeti el az olvasót. A hiteles, valódi történetek izgalmaiban megjelenik a jelen és a közelmúlt történelme. Általuk az olvasó bepillanthat a politika, elsősorban a katonapolitika kulisszatitkaiba, megismerkedhet azzal a titkos háborúval, amelynek célja az államok, a hadseregek kifürkészése, akcióik megakadályozása. Az olvasó az egyes írásokkal megismerkedve mind térben, mind időben nagy utazást tesz meg. Így például izgalmas történetek olvashatók a japánok által a II. világháborúban megszállt területeken harcoló kommandósok akcióiról: A Gehlen-kémszervezet kiépítéséről, s arról, hogy a CIA hogyan "mentette át" a szervezet a saját hatáskörébe a háború után, s milyen akciókra alkalmazta, illetve hogyan adta át azt az NSZK kormányának, megteremtve ezzel a nyugatnémet hírszerzést: egy kalandos életet élő egyiptomi-izraeli kettős ügynökről, valamint a CIA latin-amerikai titkos háborújának néhány részletéről.

Kollekciók