Ajax-loader

Zbigniew Pietrasiński könyvei a rukkolán


Zbigniew Pietrasiński - Alkotó ​vezetés
"Kísértésbe ​eshetünk, hogy csak azt a vezetést nevezzük alkotónak, amelyben a vezető az eredeti újító és ötletadó tulajdonságaival rendelkezik. Ebben az értelmezésben csak az számítana alkotó vezetőnek, aki addig ismeretlen, értékes megoldások szerzőjeként tűnik ki. Ez a vélemény ellentétes a vezetői tehetség és rátermettség modern felfogásával. A vezetői tehetség ugyanis főleg abban áll, hogy a vezető sikeresen kutatja fel és hasznosítja más emberek tehetségét az adott intézmény feladatainak megvalósítása érdekében. Utópisztikus és egyben felesleges az a követelmény, hogy minden vezető újat alkotó tehetség legyen. reális és célszerű, sőt a népgazdaság és a társadalom fejlődésének meggyorsításához feltétlenül szükséges viszont az, hogy az alkotó vezetés képessége általánossá váljék." Pietrasinski

Zbigniew Pietrasiński - A ​helyes gondolkodás pszichológiája
Ezt ​a gazdag elméleti és kísérleti anyagra épített könyvet népszerű gondolkodáslélektannak is nevezhetnénk, mely a produktív gondolkodás elsajátítását, a belénk gyökerezett gondolkodási sémák eltüntetését, az értelem fejlesztését kívánja elősegíteni. Ismerteti az értelem vonásait, a képességeket, az intelligencia fogalmát és fokait. Gyakorlati hasznosság szempontjából külön is olvasóink figyelmébe ajánljuk az alkotó munka pszichológiájáról, az értelem fejlesztéséről és mindenekelőtt az önellenőrzésről, az önnevelésről szóló fejezeteket. Az előképzettséggel nem rendelkező olvasó az olvasmányos műből sok érdekes és értékes pszichológiai ismeretre tehet szert.

Kollekciók