Ajax-loader

Robert Musil könyvei a rukkolán


Robert Musil - a tulajdonsagok nelkuli ember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert Musil - The ​Man Without Qualities
Set ​in Vienna on the eve of World War I, this great novel of ideas tells the story of Ulrich, ex-soldier and scientist, seducer and skeptic, who finds himself drafted into the grandiose plans for the 70th jubilee of the Emperor Franz Josef. This new translation--published in two elegant volumes--is the first to present Musil's complete text, including material that remained unpublished during his lifetime.

Robert Musil - A ​tulajdonságok nélküli ember I-III.
A ​huszadik századi világirodalom egyik legjelentősebb és legegyetemesebb művét Musil fél életén keresztül írta, mégis befejezetlen maradt. A mű befejezetlensége ráadásul jórészt a vállalkozás természetéből fakad, s e vállalkozás rendkívülisége rokonítja őt a század nagy újítóival, Prousttal, Joyce-szal, Kafkával, Gide-del. A századelő Monarchiájának társadalmi panorámáját nyújtó, helyenként szatirikus, a múlt századi realizmus hagyományait az esszével egybeolvasztó műben egy új, sajátságos filozófia megteremtésének igénye munkál. A regény jelképes cselekménye a körül forog, hogy egy eszme kerestetik, melynek fényében az osztrák császár uralkodásának hetvenedik évfordulóját méltóan meg lehetne ünnepelni. A mű enciklopédikus kultúrkritikát nyújt, és a relativitáselmélet, illetve a kvantumfizika irodalmi párjának tartják.

Robert Musil - Die ​Verwirrungen des Zöglings Törleß
In ​einem Militärinternat in der österreichischen Provinz wird ein Schüler erpresst, gedemütigt und gequält. Der junge Törleß beteiligt sich an diesem sadistischen Spiel seiner Kameraden, fasziniert von der Macht, die er auf Schwächere auszuüben vermag. Seine "Verwirrungen" beschreiben einen schmerzhaft durchlebten Prozess der Entwicklung und Erkenntnis: die Pubertät. Wohl kein Werk der Literatur hat diese so schmerzlich-intensiv geschildert wie Robert Musils Roman.

Robert Musil - Naplók
Musil ​1899-től 1941-ig folyamatosan jegyzetfüzetekbe írta fel gondolatait, benyomásait, terveit, aforisztikus észrevételeit és naplószerű feljegyzéseit. 1976-ban Naplók címen jelent meg először e hagyatékban fennmaradt füzetek tartalma, noha valójában nem hagyományos értelemben vett naplókról van szó. Ezek a nem kiadásra szánt műhelynaplók, a gyakran vázlatos, töredékes feljegyzések viszonylag keveset árulnak el Musil privát életéről, emberi kapcsolatairól, de annál többet szelleme működéséről, olvasmányairól, nagyobbrészt kidolgozatlanul maradt írói ötleteiről és terveiről, valamint az elkészült művek geneziséről is. A Kalligram Kiadó Musil-sorozatának most megjelent utolsó kötete ezekből a naplókból közöl bőséges válogatást, először magyar nyelven.

Robert Musil - Próza, ​dráma
A ​német kritikai kiadás alapján fordított Musil-elbeszélések, kisprózák, prózatöredékek és vázlatok gyűjteménye – amely tartalmazza a Törless iskolaévei címu kisregényt és A rajongók című színművet is – Robert Musil szépirodalmi munkásságának eddigi legteljesebb magyar nyelvű kiadása. Musil prózájának sajátos vonása a rendkívül finom lélekrajz. Musil szerint a stílus „egy gondolat egzakt kimunkálása”, ezért lényeges mozzanatokat megragadó megfigyeléseit több párhuzamos elemzés során bontja ki. Drámája szerelmi problematikát tárgyal, a modern ember világképét, életérzését fejezi ki.

Robert Musil - Esszék
Robert ​Musil válogatott esszéírásainak most megjelent kötete a Kalligram Kiadó háromrészes Musil-válogatásának első darabja. A közgondolkodásban mint ismert és elismert író, a Tulajdonságok nélküli ember című grandiózus mű - amely 1995-ben jelent meg legutóbb, három kötetben, a Kalligram gondozásában - alkotója, szarkasztikus-szatirikus stílusú, olykor nyilvános botrányt kavaró beszédeivel a század egyik legnagyobb esszéírója is volt. Az ebben a könyvben a német kritikai kiadás alapján közreadott esszéi egy kivétellel most jelennek meg először magyar nyelven.

Robert Musil - Törless ​iskolaévei
Robert ​Musil Thomas Mann kortársa, de ellentétben a Buddenbrook ház fiatalon híressé lett szerzőjével, csak későn, tulajdonképpen csak halála után került be az irodalmi köztudatba. Ma már a század legjelentősebb prózaírói közt tartják számon. Bemutatását első regényével, az 1906-ban megjelent Törless iskolaiévei-vel kezdjük. A Törless iskolaévei nemcsak formában hozott új és korszakot indító elemeket - előrevetítve az expresszionista stílust - , a huszadik századi bonyolultabb lélektan irodalmi felhasználásának is egyik kiváló korai példája. Musil mesterien rajzolja meg a rideg intézeti légkört, ahol a nevelői munka csupán a tanítást és az elkövetett hibák megtorlását jelenti, ahol az önmagukkal és a külvilággal vívódó kamaszok magukra utalva élik át életüknek talán legnehezebb korszakát. Megmutatja, milyen kitűnő táptalaj az ilyen környezet az erőszakosak, a kegyetlenek, a mások megalázásában gyönyörködők számára, és - Törless alakjával - hitet tesz a maga humanista szemléletéről: Törless szembefordul erőszakos, kegyetlen társaival, és fellázad a terror szelleme ellen.

Kollekciók