Ajax-loader

M. K. Barbier könyvei a rukkolán


M. K. Barbier - Kurszk
1943 ​júliusában a Wehrmacht a kurszki kiszögellés ellen megindította a keleti front utolsó nagy német offenzíváját. A kötet átfogó képet nyújt arról az időszakról, amikor a Szovjetúnió ellen harcoló Németország utoljára tartotta kezében a hadászati kezdeményezést, amelynek elvesztése után a Vörös Hadsereg végleg elpusztította a náci államot. A könyv a csata hátterének elemzésével kezdődik. Ismerteti az offenzíva megindítása előtti időszak eseményeit a keleti fronton, köztük a néhány hónappal azt megelőzően véget ért sztálingrádi csatát is. A könyv hiteles szövegét részletes térképek egészítik ki, amelyek bemutatják az egyes csapatok mozdulatait a csatában.

Andrew Wiest - M. K. Barbier - Gyalogos-hadviselés
A ​Somme lövészárkaitól Sztálingrád romjain át az iraki sivatagig vívott háborúkban a gyalogos katona lényeges szerepet játszott, s a mai hadsereg legalább olyan szerves és fontos része, mint valaha. A Gyalogos-hadviselés bemutatja, hogyan változott a gyalogos katona szerepe az elmúlt évszázad során, hogyan változott a harcászat az új haditechnika által nyújtott előnyök kiaknázása, illetve ellensúlyozása végett. Különleges térképek és ábrák segítségével illusztrálja a könyv a 20. században vívott legfontosabb ütközetek menetét és az alkalmazott harcászatot. A könyv bemutatja a gyalogsági harcászat terén bekövetkezett változást, melyet az I. világháború utáni gépesítés eredményezett.

Kollekciók