Ajax-loader

Janet S. Klosko könyvei a rukkolán


Jeffrey E. Young - Janet S. Klosko - Aaron T. Beck - Reinventing ​Your Life
Two ​of America's leading psychologists, Jeffrey E. Young, Ph.D., and Janet S. Klosko, Ph.D., show readers how to free themselves from negative life patterns. Written with compassion as well as clinical insight, this thought-provoking book guides readers through the process of identifying "life traps." For example, "Do you put the needs of others before your own? Are you drawn into relationships with people who are self-centered, cold to you, misunderstand you, or use you? Do you feel inadequate compared to people around you?" Followed by an engaging discussion that makes use of case studies, this book can help people change their lives by stopping the cycle of self-destruction.

Jeffrey E. Young - Janet S. Klosko - Marjorie E. Weishaar - Schema ​Therapy
Designed ​to meet the formidable challenges of treating personality disorders and other complex difficulties, schema therapy combines proven cognitive-behavioral techniques with elements of other widely practiced therapies. This book--written by the model's developer and two of its leading practitioners--is the first major text for clinicians wishing to learn and use this popular approach. Described are innovative ways to rapidly conceptualize challenging cases, explore the client's childhood history, identify and modify self-defeating patterns, use imagery and other experiential techniques in treatment, and maximize the power of the therapeutic relationship. Including detailed protocols for treating borderline personality disorder and narcissistic personality disorder, the book is illustrated with numerous clinical examples.

Janet S. Klosko - Jeffrey E. Young - Fedezd ​fel újra az életed!
A ​Fedezd fel újra az életed! tizenegy krónikus, önsorsrontó személyiségmintára tér ki, amelyeket a könyv életcsapdákként tárgyal. Igen összetett anyaggal foglalkozik ez a munka, és mégis egyszerű és érthető minden sora. Az olvasó könnyen meg tudja ragadni az életcsapda lényegét, és hamar ráismer sajátjaira. A tényleges klinikai tapasztalatból vett esettanulmányok egyik értéke abban rejlik, hogy segítik az olvasókat valóban magukra vonatkoztatni az életcsapdákról kifejtett gondolatokat. Ráadásul a szerzők által bemutatott technikák változást indukáló erővel bírnak. Megközelítési módjuk integratív: felöleli a kognitív, a viselkedési es az analitikus pszichológiát egyaránt, és az empirikus tapasztalattal támogatott terápiára épít, miközben megtartja a kognitív terápia gyakorlatias, problémamegoldó fókuszát. A Fedezd fel újra az életed! praktikus technikákat kínál, hogy felülkerekedjünk legfájdalmasabb, egész életünket kisérő es kisértő gondjainkon. A szerzőkből áradó lenyűgöző érzékenység, az együttérzés es klinikai tapasztalatukból eredő mély meglátásaik hatják át a könyv egészét.

Jeffrey E. Young - Janet S. Klosko - Marjorie E. Weishaar - Sématerápia
A ​személyiség- és más komplex zavarok kezelése jelentette kihívásra válaszul kidolgozott ún. sématerápia a bizonyítottan hatékony viselkedéses-kognitív technikákat elegyíti más, széles körben gyakorolt terápiák elemeivel. Ez a könyv – amit a modell kifejlesztője és a terápia két legfontosabb művelője írt – az első jelentős írás eme népszerű megközelítést megtanulni és alkalmazni vágyó klinikusok számára: mértékadó konceptuális áttekintés és lépésről-lépésre történő értékelési és kezelési útmutató egyetlen átfogó kötetben. Szilárd tudományos alapokra támaszkodva, a könyv megadja azt a tudást és azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a terapeuták segíthessék pácienseket valódi és hosszan tartó változások elérésében. A megközelítés hátterét és fejlődését összegezve, a szerzők elmagyarázzák, hogyan és miért lép túl a sématerápia a hagyományos kognitív viselkedésterápia keretein. Hangsúlyozzák az érzelmi technikák alkalmazásának és a terápiás kapcsolatnak a szerepét, ahogyan annak fontosságát is, hogy az önsorsrontó életmintázatok gyermek- és serdülőkori gyökerei feltárásra kerüljenek. Bemutatják a maladaptív sémák egy osztályozási rendszerét, és mérlegelik az értékelésre és a diagnózisra vonatkozó implikációkat. Számos klinikai példával illusztrálva, a könyv bemutatja hogyan lehet a kihívást jelentő eseteket gyorsan konceptualizálni és rövid vagy hosszabbtávú kezelés számára működőképes tervet kialakítani.

Kollekciók