Ajax-loader

Bauer György könyvei a rukkolán


Bauer György - Filmesztétika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bauer György - A ​születő új tiszta pillanata
A ​maitól alapvetően eltérő társadalmi rendszerben, kulturális közegben születtek meg a szerző úttörői, 1962-től datált, immár forrásértékű írásai. A film történetét és a mozgókép művészetét kutató esztéta, Nemes Károly szerint: "ezeknek az írásoknak komoly fotótudományos értékük van. Nem publikálni őket tehát - írta még a kézirat olvasásakor - nem lenne szerencsés..., már csak azért is érdeklődésre tarthat számot, mert most ilyen kutatások nem folynak." Sajnos. Jóllehet a magyar fotográfia mind történetileg, mind napjaink fotóértékeit nézve igencsak megérdemelné a vele való beható foglalkozást - praktikusan, elméletben egyaránt. A fotográfia történetében, műveinek megítélésében hosszan kísértett a képzőművészeti nézőpont. A fotóhoz hasonlóan - elméletének is volt "festőies korszaka." Nálunk a fényképezést elméletalapozó munkákban, a képzőművészet felül közelítette meg két kiváló művészettörténészünk: Hevesy Iván és Végvári Lajos. Munkásságuk évtizedeken át meghatározó volt, valójában velük indult útjára hazai fotóelméletünk.

Kollekciók