Ajax-loader

Lovag Zsuzsa könyvei a rukkolán


Lovag Zsuzsa - A ​magyar koronázási jelvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kovács Éva - Lovag Zsuzsa - A ​magyar koronázási jelvények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lovag Zsuzsa - A ​középkori bronzművesség
A ​középkor arany- és ezüsttárgyai híresebbek, vonzóbbak, mint a bronzművesség emlékei - de ez utóbbiak művészi értéke sem csekélyebb az előbbiekénél. Jórészt töredékesen, megfeketedve maradtak ránk ezek a bronztárgyak, de így is hírt adnak a szobrászat és iparművészet egy-egy ragyogó korszakáról. A történelmi értelemben vett Magyarország területéről előkerült, illetve az itteni templomokban és gyűjteményekben található keresztelőmedencéket, füstölőket, kereszteket, gyertyatartókat mutatja be a könyv, de olyan világi célú alkotásokat is, mint a híres aquamanilék - kézmosók -, a középkori plasztika remekművei. A külföldi és magyarországi műhelyekben készült bronztárgyak mellett bemutatásra kerülnek példaképeik és párhuzamaik is a kötet képanyagában.

Lovag Zsuzsa - Aquamanilék
A ​középkor emlékeit bemutató kiállításoknak mindenhol s mindenkor figyelemre méltó darabjai a bronzból öntött figurális vízöntőedények, az aquamanilék. A Magyar Nemzeti Múzeum történeti kiállításán is látható ezekből a jellegzetesen középkori, különös tárgyakból néhány szép példány. Jellegzetességük elsősorban abból adódik, hogy bár határozott rendeltetéssel készült, víz tartására szolgáló edények, egyúttal azonban a középkori művészet legkorábbi önálló körplasztikái közé tartoznak. Plasztikai alkotásként koruk stílusát, formavilágát, eszmei tartalmait tükrözik, funkciójuk azonban szigorúan meghatározott feladatot rótt készítőikre: gondoskodni kellett a víz beöntésére és kitöltésére szolgáló nyílásokról, a megfelelő űrtartalomról és a használatot biztosító fogantyúról. Ha figyelembe vesszük, hogy mindezt sikerült egyesíteni a harmonikus formájú edényekben, mégpedig igen magas fokú mesterségbeli tudást igénylő, egy darabban készült üreges öntéssel, akkor tudjuk csak megfelelően értékelni ezeket a tárgyakat.

Fodor István - Kovalovszki Júlia - Kovács Tibor - Tóth Endre - Lovag Zsuzsa - A ​Magyar Nemzeti Múzeum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók